George Soros, Mabel Smit Wisse en Warchild

INLEIDING

In ons onderzoek naar wereldwijd corruptie bij de Overheid, Banken, Kerken, Multinationals, Hulporganisaties en Liefdadigheidsstichtigen, komen wij vaak dezelfde namen tegen. Deze namen hebben daar direct of indirect mee te maken. Hetzij in vorm van donaties, lid van een bestuur zijn, de naam dragen van een organisatie, de oprichters zijn van een organisatie of oude bekenden van elkaar zijn. Er is altijd wel een link te vinden. Deze namen zijn: George Soros, De Rothschilds, de Rockefellers, de Clintons, de Morgans en leden van het koninklijk huis.

In een van onze onderzoeken, specifiek de Pizzagate, werd het ons heel snel duidelijk dat daar een rode draad doorheen loopt. Namelijk: Er zitten altijd hooggeplaatste en/of bekende personen achter, die een link hebben met de Overheid, Banken, Kerken, Multinationals, Hulporganisaties en Liefdadigheids stichtingen die voor onschuldige kinderen wil opkomen en hun hulp willen bieden na de zoveelste ramp. Waar daarna blijkt dat zij juist de schuldigen zijn die een werelwijd pedo netwerk opzetten, beheren en ten koste van alles, dit in stand willen houden.

Omdat dit wereldwijd is, is het ook terecht om de vraag te stellen: Hoe zit dat in Nederland met al zijn Hulp en Liefdadigheids stichtingen? In dit kader hebben wij besloten om stichting War Child eens onder de loep te nemen.

War Child

War Child (1995) is een organisatie die zich inzet om kinderen te helpen bij het verwerken van hun oorlogservaringen.

War Child International is een netwerk van onafhankelijke organisaties met het doel oorlogskinderen te helpen. Het internationale netwerk wordt gevormd door War Child in Nederland, Canada en het Verenigd Koninkrijk. Alle drie organisaties voeren hetzelfde logo, maar staan verder in financiële, juridische en operationele zin los van elkaar.

War Child Nederland is een onafhankelijke humanitaire stichting die investeert in een vreedzame toekomst voor kinderen die getroffen zijn door oorlog. Belangrijke aspecten daarin zijn het opzetten van psychosociale programma’s en creatieve en sportieve therapieën. War Child Nederland is onderdeel van een internationaal netwerk van onafhankelijke organisaties die over de hele wereld werken om oorlogskinderen te helpen.

Willemijn Verloop

In 1994 liep de 24-jarige Willemijn Verloop in het door oorlog verscheurde Bosnie en Herzegovina twee Britten tegen het lijf. In een sfeer van angst en haat liep dit tweetal met een zak muziekinstrumenten op de rug. Ze waren op weg naar een keldertje waar muziektherapieprofessor Nigel Osborne in samenwerking met War Child Engeland muziekworkshops gaf voor kinderen. Bij haar eerste bezoek raakte Verloop overtuigd van het nut van deze benadering van jeugdige oorlogsslachtoffers.

De oorlog had een desastreus effect op de kinderen. Ze waren vaak in zichzelf gekeerd, angstig en wantrouwig. De creatieve workshops zouden het kind in hen weer naar boven moeten halen. Samen muziek maken schiep een onderlinge band, dwars door etnische barrières heen. Het zorgde voor onderling begrip, voor respect en natuurlijk ook voor veel plezier. Verloop raakte enthousiast en besloot zich voor War Child te gaan inzetten.

In oktober 1995 ‘ richtte’ zij War Child Nederland op. Door de ontmoeting met Osborne richtte Verloop zich geheel op de positionering van War Child als psychosociale organisatie voor kinderen in oorlogsgebieden.

Joanne Willemine (Willemijn) Verloop (Utrecht, 14 februari 1970) is een Nederlandse ondernemer die in 1994 aan de wieg stond van War Child Nederland (WCN), een stichting voor hulp aan kinderen in oorlogsgebieden. Sinds 2012 is ze actief op het gebied van sociaal ondernemen.

Willemijn Verloop, telg uit het geslacht Verloop, groeide op in Bilthoven in een gezin samen met haar zus Fleurine en haar broer. Zij studeerde geschiedenis en internationale betrekkingen aan de Universiteit Leiden en de Universiteit van Amsterdam. Daarna doorliep Verloop korte projecten op de Political Affairs Department (Centre Against Apartheid) bij de Verenigde Naties in New York en op de Political Affairs Department van de Raad van Europa in Straatsburg. Vervolgens was zij drie jaar werkzaam als programmamanager bij de European Action Council for Peace in the Balkans, een non-gouvernementele organisatie die zich inzette voor vrede op de Balkan.

Verloop was tussen 2007 en 2014 toezichthouder/commissaris bij het ECCP (European Centre for Conflict Prevention), Stichting Kindsoldaat en Movies that Matter; de Amsterdamse Hogeschool voor Kunsten, Stichting Natuur & Milieu en Mundial Productions; Ecorys en lid van de Raad van Advies van The Hunger Project, verder zit ze in diverse comités van aanbeveling. In 2015 is ze nog toezichthouder bij de Achmea Foundation de Stadsschouwburg Amsterdam, War Child en de Advisory Board van de ASN Bank.

Hier gaan wat alarmbellen af. Terecht of niet. Maar toch zo dat wij hier even verder induiken.

De naam Leiden duikt op. In vorige onderzoeken is gebleken dat diegene die in Leiden hebben gestudeerd, dat die namen in meeste gevallen weer ergens opduiken in een mogelijke corruptie verhaal. Zoals toen al ontdekt, is het logo van de vlag van leiden met dezelfde sleutel gesierd als die van het logo van USB bank en het Vaticaan. En wij weten zeker dat de USB en het Vaticaan zeker zijn verbonden aan Pizzagate met de bijhorende namen.

Verder de namen Verenigde Naties, Raad van Europa en European Centre for Conflict Prevention triggert ook wel. Wij weten van vorige onderzoeken dat daar de naam George Soros is aan verbonden. Dus toch maar eens verder kijken. Wat is nu European Action Council for Peace in the Balkans, waar Willemijn Verloop drie heeft gewerkt als programmamanager? Je hebt ook de Amerikaanse versie van deze stichting. Heel even zoeken en je vindt de verontrustende namen direct.

Ter herinnering

Multimiljardair George Soros vormt een buitengewoon groot netwerk, samen met multimiljonairs Hillary Clinton en Barack Hoessein Obama. Samen financieren ze duizenden netwerken die zich niet allen op politieke tegenstanders richten, maar ze spelen ook een uiterst kwalijke, radicale en agressieve rol in de agenda van Amerika. Door zijn grote netwerk van het Open Society Instituut heeft Soros ruime invloed in verschillende landen, hun cultuur, de economie. 
Maar ook is Soros eigenaar van o.a. internetwinkel Amazon en Netflix, u weet wel, dat betaalkanaal met die leuke oude verlopen films.

Mabel Smit Wisse

Nadat wij dat hierboven hadden gevonden, zijn wij dieper in de organisatie European Action Council for Peace in the Balkans gedoken. Dat zijn namelijk twee verschillende organisaties.

Het in tikken van die organisatie, afgekort: EACPB, en in combinatie met de naam Mabel Smit Wisse, leverde gelijk al resultaat op. Dus met andere woorden: Willemijn Verloop, oprichter van War Child, en die drie jaar heeft gewerkt als programmamanager bij deze organisatie, had al kennis aan Mabel Smit Wisse. Hoezo? Omdat volgens de gevonden informatie, klink-klaar uit blijkt, dat Mabel Wisse Smit, oprichtster is van de organisatie EACBP en Warchild. BOOM!

Mabel Wisse Smit behaalde in 1986 haar diploma aan het Gemeentelijk Gymnasium in Hilversum. In 1993 studeerde zij af aan de Universiteit van Amsterdam in economie en in politieke wetenschappen (cum laude). Tijdens haar studies deed zij diverse stages, waaronder bij het secretariaat van de Verenigde Naties in New York, bij Shell in Maleisië, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag en bij de ABN-AMRO in Barcelona.
Mabel richtte begin 1994 de European Action Council for Peace in the Balkans op, een non-gouvermentele organisatie die zich inspande voor vrede, democratie en stabiliteit op de Balkan.

Ze was tot 1997 directeur van het Open Society Institute in Brussel. Dit instituut vertegenwoordigt in West-Europa het Soros Foundations Netwerk voor het bevorderen van democratie, mensenrechten en de promotie van de onafhankelijke rechtsstaat. In 1995 was Mabel Wisse Smit medeoprichter van de Nederlandse Stichting War Child.In de jaren negentig was ze stevig bevriend met Muhamed Sacirbey, oud-ambassadeur van Bosnië bij de VN en voormalig minister en tevens verdacht van wapenhandel.

Nadat hij door mogelijke verduistering in opspraak was gekomen, nam ze afstand van hem. Mabel is nog altijd erg betrokken bij de ontwikkelingen in het voormalige Joegoslavië (ze zou ook een beetje Slavisch spreken). In december 2002 stond Mabel als veelbelovende jongere op de lijst van het World Economic Forum, dat goed wereldburgerschap probeert te bevorderen. De organisatie komt jaarlijks met een lijst van honderd jongelui met wie in de toekomst rekening dient te worden gehouden.

Van 1994 tot 1997 werkte zij voor de stichting European Action Council for Peace in the Balkans, waarvan zij de oprichtster was. De European Action, met onder meer Margaret Thatcher, Simon Wiesenthal en Valéry Giscard d’Estaing als leden, was een non-gouvernementele organisatie die zich inzette voor vrede, democratie en stabiliteit op de Balkan.

In 1995 was Wisse Smit met Willemijn Verloop medeoprichter van War Child Nederland, dat zich inzet voor kinderen in oorlogsgebieden. Zij had tot 1999 zitting in het bestuur. In 1997 werd Wisse Smit directeur van het Open Society Institute in Brussel, een stichtingennetwerk van de Amerikaanse filantroop George Soros dat bijdraagt aan het bevorderen van democratie, mensenrechten en de onafhankelijke rechtsstaat en het bestrijden van aids. De organisatie besteedt miljarden in Oost-Europa en ontwikkelingslanden. Tegenwoordig werkt Wisse Smit in de Engelse vestiging van het Open Society Institute in Londen, waar ze op dit moment “International Advocacy Director” is. In deze functie coördineert ze de internationale advocacy-activiteiten gericht op beleidsverandering; zowel langetermijnstrategie en financiën als kortetermijnmaatregelen, zoals voor Birma.

Het Zwitserse World Economic Forum rekende haar tot de honderd “Global Leaders for Tomorrow”. Wisse Smit is lid van het wereldwijde Forum van Young Global Leaders, een denktank en lobbyclub die zich ten doel stelt mondiale problemen aan te pakken.

Van juli 2008 tot mei 2012 was zij directeur van The Elders, een club van “wijzen” in 2007 opgericht door Nelson Mandela, waarin verder onder anderen zitting hebben Desmond Tutu (voorzitter), Kofi Annan, Jimmy Carter, Muhammad Yunus en Aung San Suu Kyi.

Er is nog heel veel te zeggen over Mabel Wisse Smit. Zie link hieronder. Maar waar het om ging was, dat wij een link konden leggen tussen Warchild, George Soros en Mabel Wisse Smit. Nu dat is wel aangetoond denken wij.

https://sites.google.com/site/ncfnocancerfoundation/mabel-wisse-smit

Bekijk deze link 👆🏻

Wij zijn er van overtuigd dat George Soros en Mabel Wisse Smit foute mensen zijn met hun eigen agenda. Wij weten niet wat dit voor WarChild betekent en hoeverre zijn in schimmige zaken betrokken zijn.

Supperclub

In 1997 heeft Willemijn Verloop, Nigel Osborne en Mabel Smit Wisse, afgesproken in een zeer aparte gelegenheid om zaken te doen. Dit gebeurde in de Supperclub te Amsterdam. Deze club, waar je bij binnen treden je schoenen moeten achterlaten, en vervolgens wordt je geëscorteerd naar een bed wat geplaats is tegen de muur. Op bed kan je dan een diner nuttigen en klokslag twaalf uur, gaan de bedden aan de kant, en wordt het verbouwd naar een dancing.

Na die periode heeft War Child zich als merk onderscheidend in de markt gezet. Door gebruik van innovatieve marketing, een positieve boodschap, vernieuwende samenwerking en partnerships met de muziek- en amusementsindustrie en het bedrijfsleven, een ambassadeur, nieuwe fondsenwervingsevenementen als de Friends for War Child-concerten, televisie-uitzendingen en videoclips met Marco Borsato en Ali B., werd binnen 10 jaar een toonaangevende organisatie in Nederland op poten gezet. Met jaarlijks vele duizenden acties door particulieren breidde de organisatie ook haar programma’s op grote schaal uit. War Child Nederland is inmiddels een bekende organisatie die gezien wordt als expert op het gebied van kinderen in oorlogsgebieden met projecten in vele verschillende landen over de wereld.

Sinds de oprichting werken medewerkers, artiesten, bedrijven, particulieren en kinderen aan een nieuwe toekomst voor kinderen uit oorlogsgebieden. War Child Nederland heeft inmiddels eigen projecten in oorlogsgebieden en werft eigen fondsen. Hulpverleners helpen wekelijks zo’n 15.000 kinderen die het slachtoffer zijn geworden van gewapende conflicten. De organisatie groeide van één medewerker in 1996 naar veertig medewerkers in Nederland en zeshonderd in het buitenland. Met elkaar bereiken zij nu jaarlijks 850.000 kinderen en 135.000 volwassenen in 11 landen (2007) In tien jaar tijd groeide de organisatie van ca. 200.000 euro in 1997 tot 10,4 miljoen euro in 2007,[2] tot een bereik van 1,5 miljoen mensen (onder wie 756.000 kinderen) en uitgaven van 14,8 miljoen in 2010.[3]Gezien het aantal kinderen dat slachtoffer is van gewapende conflicten wereldwijd, is de ambitie van de organisatie om in 2015 één miljoen oorlogskinderen per jaar te helpen. In Nederland had War Child in 2006 een naamsbekendheid van 93% en een achterban van zo’n 80.000 mensen, bestaande uit donateurs, sponsors en vrijwilligers.

De Ambassadeurs

Wat te denken van de ambassadeurs van War Child? Moeten wij daar verder induiken?

Marco Borsato werkt ook bij de Voice . In ons onderzoek naar symbolen en de betekenis daarvan, hebben wij dat uitgebreid besproken.

Sinds 1998 is Marco Borsato ambassadeur van de stichting, tijdens concerten vraagt hij aandacht voor het werk van Warchild. Ook gaat hij regelmatig op bezoek naar de projecten, zo is hij al naar Kosovo, Ingoesjetie, Sierra Leone en in Afghanistan geweest, tijdens deze bezoeken is er gefilmd en worden de reizen uitgezonden op tv. In 2007 werd de bekende rapper Ali B tot ambassadeur benoemd.

Sinds september 2009 is Den Haag een jaar lang ‘War Child City’ en heeft zes bekende Hagenaars tot ambassadeur benoemd: Soumia Abalhaja, Tim Akkerman, Lex Immers, Jessica Mendels, Dennis Weening en Pierre Wind.

Misschien kunnen anderen eens in die namen duiken. Wat wel duidelijk is geworden, dat je terecht kunt afvragen of War Child niet een front is voor duistere zaken. Voor de kinderen hoop ik van harte niet. Maar we hebben genoeg gezien en gehoord dat twijfel gerechtvaardigd is.

Kortom:

Zoals we begonnen waren met het verhaal, dat Willemijn Verloop twee Britten tegen kwam in een oorlogsgebied, is dus grote onzin. Deze organisatie is doelbewust opgezet met een eigen agenda. Is War Child nu een organisatie dat ze zich om de kinderen bekommerd, of is het OOK een front voor duistere zaken? Zoals te noemen zijn: wapenhandel, kinderhandel en pedo gerelateerde acties? Wij hebben geleerd als de naam George Soros en Mabel Smit Wisse erbij zijn betrokken, kan het nooit iets zuivers zijn. Het is in ieder geval geen echte liefdadigheidsorganisatie. In het beste geval is het een politieke organisatie.

Donaties

Elke organisatie zit om geld verlegen. Zo heeft war Child vele donateurs. Toch nog even drie benoemen:

De Nederlandse Regering

De Nederlandse Postcodeloterij

George Soros

Doen deze namen en het rijtje al een belletje rinkelen?

Voor verder informatie/ dossiers/ foto’s en video’s zie discord https://discord.gg/fBuyXey

Om goed te begrijpen hoe goed de banden zijn tussen Soros en Mabel, zie hier nog een link. http://mathildedoethetnuook.blogspot.com/2017/09/geore-soros-mabel-wisse-smit.html

Alstublieft, doe onderzoek!

Bronnen: Wikipedia, Blogspot van Mathildadoethetnuook, Powerbase, Geneagraphie en ww1nocancerefoundation.

Update:

Op de vraag: Doe onderzoek, is op gereageerd. Onze eigen @Narqie heeft nog een link gevonden waaruit blijkt dat de Clinton Foundation direct met War Child is verbonden.

https://www.clintonfoundation.org/clinton-global-initiative/commitments/jobs-clean-world-clean-world-children

Lieve mensen, het is echt geen toeval dat elke keer dezelfde namen opduiken.

Blijf onderzoeken!

Dank