Lucifer Trust

Gekozen voor deze titel, omdat dat de lading beter dekt dan: ‘ Lucis Trust‘.

De oprichtster was Alice Ann Bailey, geboren als Alice LaTrobe Bateman (16 Juni 1880 – 16 december 1949), was een Brits schrijfster. Zij werd door haar volgelingen gezien als de voortzetster van het werk van theosofe Helena Balvatsky

Alice Bailey werd geboren op 16 juni 1880 in de stad van Manchester, Engeland. Ze groeide op in een orthodoxe christen familie. Later zou ze zeggen dat haar familie haar zeer ongelukkig maakte en dat ze daarom een meisje werd met boze buien. “Leven was niet de moeite waard,” zei ze, en het gevoel van waardeloosheid, en een zekere mate van nieuwsgierigheid over leven en dood leidde haar toe, voordat zij de leeftijd van 15 had bereikt, al tot drie zelfmoordpogingen.

Zij ondervond haar haar eerste mystieke ontmoeting, toen haar familie de kerk bezocht. Terwijl ze in een kamer aan het lezen was, verscheen er plots een man met een tulband op zijn hoofd. Geschrokken, was zij niet in staat een woord uit te brengen. Deze vreemdeling sprak tot haar:

“Hij vertelde me er belangrijk werk was te doen en dat het de bedoeling was dat ik dat kon doen. Dat mijn positie in de wereld aanzienlijk zal veranderen. Maar ik moest wel veranderen van een onaangenaam meisje naar iemand die zelfbeheersing heeft. Mijn toekomstige nut aan hem en aan de wereld was afhankelijk van hoe ik mijzelf onder controle kon houden. Hij zei dat als ik echte zelfbeheersing zou bereiken, dan kon ik over de hele wereld reizen en zou vele landen bezoeken. “uw Meester werkt de hele tijd” Hij voegde eraan toe dat hij contact zou houden met pauzes van zeven jaar.”

Dit was Alice Bailey’s eerste contact met haar Master Koot Humi. Deze contacten met “Secret Chiefs”; “Vertrouwd geesten”; “Angels”; “Opgestegen Meesters” is een gemeenschappelijk thema in de annalen van de geschiedenis en de oorsprong van veel religieuze, profetische en occulte bewegingen door de eeuwen heen. Zoroaster, Mohammed, John Dee, Francis Bacon, Aleister Crowley, Helena Blavatsky, Joseph Smith, Edgar Cayce en Benjamin Creme komen onmiddellijk voor de geest.

In 1917, na het uiteenvallen van haar eerste huwelijk verhuisde ze naar de Verenigde Staten, waar ze kennis maakte met de leer van de theosofie. Het was in deze periode dat ze Foster Bailey (33e graad Schotse Rite vrijmetselaar) heeft ontmoet en mee trouwden. Ze bleek een goede leerling te zijn, en Bailey steeg al snel door de rangen en werd de redacteur van de Amerikaanse theosofen krant.

Zegel van Theosofische Vereniging

“Haar volgelingen zagen haar als kanaal, van wat ze Hiërarchie van de Meesters en in het bijzonder van Meester Djwhal Khul, haar tweede spirituele gids noemden. Tussen 1919 en haar dood in 1949 schreef ze 24 boeken met esoterische inhoud, die vooral te maken hebben met de ontwikkeling van de ziel en dienstigheid aan de mensheid. Zij stelde zelf, dat de tekst van de meerderheid van deze boeken haar telepathisch gedicteerd was door Djawhal Khul.

Om haar boeken te verspreiden, stichtte zij een organisatie, de Lucis Trust, die in alle landen actief is en door de Verenigde Naties wordt erkend als niet-gouvernementele organisatie (NGO). Naast haar taak om de 24 boeken van Alice Bailey in zo veel mogelijk talen en landen te verspreiden, bestaat de Lucis Trust uit drie grote afdelingen:

▪ De Arcane School (opleiding van studenten tot discipelschap en daardoor meer bruikbaar voor de Hiërarchie).

▪ Wereld Goede Wil (ontwikkeling van het programma van WGW in verschillende eenheden van dienst).

▪ Driehoeken (wereldwijd netwerk van meditatie, waaraan iedereen kan deelnemen, in de vorm van driehoeken die bestaan uit drie mensen).”

Bovenstaand tekst is te vinden op Wikipedia. Op het oog niets verkeerd mee. Iemand die scholen opricht om een liefdevol boodschap te delen. Maar er staat niet bij dat haar voorbeeld Balvatsky de oprichtster was van het: Lucifer Theosophical Magazine.

Kijk naar de symbolen 🤭

Naar idee van dit magazine, heeft Alice Bailey de Lucifer Publising Company in 1920 opgericht. De naam ‘ Lucifer’ had niet zo goede ontvangst bij het publiek. Er werden vragen gesteld. Twee jaar later is de naam veranderd in ‘Lucis Trust’. Maar de 24 boeken die zij uitgaf, stond wel het volgende in.

Tot op de dag van vandaag wordt er met alle klem enige link naar de naam Lucifer ontkent. Er wordt gezegd dat er weleens een company was met de naam Lucifer daarin, maar Alice Bailey heeft Lucis Trust opgezet. Onderstaand is te lezen op de site van Lucis Trust. Oordeel zelf.

De Esoterische betekenis van Lucifer

“Er zijn commentaren op het World Wide Web die beweren dat Lucis Trust ooit de Lucifer Trust als naam had. Dit is nooit het geval geweest. Nochtans is er een korte periode van twee of drie jaar geweest, in de eerste jaren van de jaren 1920, toen Alice en Foster Bailey begonnen met het uitgeven van boeken onder hun eigen naam, hebben ze hun beginnende uitgeverij de ‘Lucifer Publishing Company’ genoemd. In 1925 werd deze benaming gewijzigd in ‘Lucis Publishing Company’, en is sindsdien zo gebleven. De namen ‘Lucifer’ en Lucis’ komen voort uit dezelfde stam, waarbij lucis de Latijnse generatief is en licht betekent. De reden waarom de Bailey’s voor die naam kozen weten we niet, maar we kunnen enkel vermoeden dat zij, net zoals de grote lerares H.P. Blavatsky, waar ze zeer veel respect hadden, zochten om een dieper begrip van de opoffering die Lucifer bracht te onthullen. Alice en Foster Bailey ware ernstige studenten en leraren in de Theosofie, een spirituele traditie die Lucifer ziet als een van de Zonne-Engelen, die gevorderde Wezens die volgens de Theosofie eonen geleden neerdaalden (vandaar ‘de val’) vanuit Venus naar onze planeet, om het beginsel van het denkvermogen naar de dier-mens te brengen. In het theosofisch standpunt was het neerdalen van deze Zonne-Engelen geen val in de zonde of ongenade, maar eerder een daad van grote opoffering, zoals gesuggereerd wordt in de naam ‘Lucifer’ wat licht-drager betekent”.

Aldus hun ontkenning van link met Lucifer, terwijl zij Lucifer in dit zelfde bericht verheerlijken.

Lucis Trust uitgeverij en hun vele fronten en organisaties aanbidden een “Externalized hiërarchie” van “Opgestegen Meesters,” die de werkzaamheden van een Luciferian “master plan” voor de oprichting van een permanente “Waterman tijdperk” geregeerd door Sanat Kumara, de Heer van de wereld.

Geschiedenis

Lucis Trust werd opgericht door Alice Bailey en Foster Bailey als een middel om de herkenning van de universele geestelijke beginselen aan te moedigen en dit in het hart van al het werk om juiste verhoudingen te bevorderen. De Trust werd op 5 april 1922 opgenomen in de Staat New Jersey, VS. Een afzonderlijke kleinere organisatie, de Lucis Trust Ltd. werd opgericht als een opvoedkundige instelling en in 1935 opgenomen in het Verenigd Koninkrijk. En in 1951 werd een wettelijke entiteit met zetel in Genève in Zwitserland opgericht.

Een uitgeverij met de oorspronkelijke naam van Lucifer Publishing Company werd in mei 1922 door Alice Bailey en Foster Bailey in de Staat New Jesey in de VS opgericht om het boek ‘Mensen- en Zonne-Inwijdingen’ uit te geven. De oude mythe van Lucifer verwijst naar de engel die het licht naar de wereld bracht, en er wordt aangenomen dat de naam door de uitgeverij gebruikt werd als een hulde aan een tijdschrift dat een aantal jaren uitgegeven werd door de oprichter van de theosofen, HP Blavatsky. Het werd bij de Bailey’s al snel duidelijk dat enkele Christelijke groepen traditioneel Lucifer identificeren met satan, en daarom werd de naam in 1924 veranderd in de Lucis Publishing Company.

De Arcane School werd in 1923 opgericht, Wereld Goede Wil in 1932 en Driehoeken in 1937.

De hoofdkwartieren in New York, Londen en Genève zijn enkele malen van locatie veranderd. Voor het ogenblik is het bureel in New York gevestigd aan het zuideinde van Wall Street in het financieel district. In Londen ligt het bureel dicht bij Trafalgar Square in een van de meest architecturale gebouwen van de stad, Whitehall Court. En na vele jaren verhuisde het hoofdkwartier in Genève van een gebouw dicht bij de Verenigde Naties naar de Rue du Stand in het zakendistrict, dicht bij het meer.

Bestaat Lucis Trust ook in Nederland?

Deze stichting heeft al jaren zoveel invloed dat wij met zijn allen schromelijk onderschatten. Wij zijn zelfs nog niet door de eerste laag heen om te begrijpen wat voor invloed Bailey en haar doctoraal leringen had en nog steeds heeft.

Een lijst met namen en organisaties gelinkt aan Lucis Trust:

John D. Rockefeller; Norman Cousins; Robert S. McNamara; Thomas Watson, Jr. (IBM, former U.S. Ambassador to Moscow); Henry Clausen, Grand Commander of the Supreme Council, 33rd Degree, Southern District Scottish Rite and Henry Kissinger. This would then tie Bailey’s influential occult organization into the international conspiracy of elitists, including the Council on Foreign Relations (CFR), the Bilderbergs, and the Trilateral Commission.

• Fellowship For Reconciliation

• National Institute For the Advancement Of Science

• International Association For Environmental Cooperation

• World Wildlife Federation

• Council On Foreign Relations (CFR)

• CARICOM

• NAFTA

• MERCOSOR

• Council Of Emerging Nations

• Freedom Communications, Inc.

• The European Institute (Foreign Affairs Magazine)

• United Nations Association of The USA

• The NAACP (National Association of Colored People)

• The Royal Heritage Charitable Relief Fund

• International Fund For Development

• The Hall Family Foundation

• The Rockefeller Foundation

• WHO/Habitat For Humanity

• The Lucis Trust (NGO); United Nations

• National Resources Defense Council

• Capital Missions Company

• Investors Circle

• The Coca-Cola Foundation

• Fellowship For International Education

• International Monetary Agency

• International Center For Educational Advancement

• Christian Children’s Fund (Worldwide)

• BAMPAC (Black America’s Political Action)

Hier een aantal links om zelf, indien geintresseerd, verder onderzoek te doen.

Lucis Trust, een organisatie die zich bezighoudt met de komst van de Antichrist, looft ‘paus Franciscus’

https://www.hetknp.org/category/religie/oecumene/new-age/lucis-trust/

http://www.ngwd.nl/nl/Werelddienaren/WereldGoedeWil.html

https://www.lucistrust.org/nl/

https://rense.com//general85/lucifer.htm

http://www.ngwd.nl/nl/Werelddienaren/WereldGoedeWil.html

Nogmaals deze New Age organisatie is zwaar onderschat wat betreft in hoeveelheid invloed zij hebben over de gehele wereld.

Bron: Wikipedia, Terry Melanson, Trust.org, autobiografie Alice Bailey

GoedLicht