Oranje van Nassau Deel IV

Wij hebben nu drie delen van Oranje van Nassau gehad. Wij menen er nog 1 deel aan toe te moeten voegen. Namelijk die van Alexander & Maxima.

Er is nog veel te vertellen over dit duo. Beide hebben tot nu toe weinig te vertellen gehad over hun leven. Beide zijn geregiseerd door Beatrix en Bernard sr. Zo heeft Bernard sr. zich in het Huis van Oranje gemoffeld en heeft hij samen met Beatrix het huwelijk gearrangeerd tussen Alexander & Maxima.

Willem Alexander

Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind van prinses Beatrix der Nederlanden en prins Claus, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg.

Willem-Alexander woonde in zijn jeugd in Kasteel Drakenstyen in Lage Vuursche. gemeente Baarn. Hij ging er naar de Nieuwe Baarnse School en later naar Het Baarnsch Lyceum. Toen Beatrix in 1980 koningin werd, kreeg haar oudste zoon automatisch de titel Prins van Oranje. Dit dankzij zijn oma die dit in haar regeerperiode, had vastgelegd in een Koninklijk Besluit.

Toen de prins de leeftijd van achttien jaar bereikte, werd hem zitting verleend in de Raad van State, het hoogste adviescollege van de Nederlandse regering. Sindsdien heeft hij ook recht op een toelage uit de staatskas. In juli 1985 behaalde hij op zijn school in Wales een International Baccalaurete.

Vanaf augustus 1987 studeerde hij geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden, waar ook zijn moeder en zijn grootmoeder hadden gestudeerd. Let wel Leiden is een NWO stad. Zijn studentenhuis, dat hij met drie huisgenoten deelde, stond aan het Rapenburg 116. In zijn studententijd kreeg hij de bijnaaam ‘Prins Pils’, wegens het enthousiasme waarmee hij zich in het studentenleven stortte.

In 1993 behaalde Willem-Alexander zijn docteraalexamen geschiedenis; zijn afstudeerscriptie ging over de Nederlandse reactie op het besluit van Frankrijk om binnen de NAVO een ‘status aparte’ in te nemen. De scriptie is door Willem-Alexander niet openbaar gemaakt en de Universiteitsbibliotheek Leiden nam destijds nimmer afstudeerscripties op in de openbare collectie.

Voorbereiding op het koningschap

Na het behalen van zijn bul begon zijn voorbereiding op het koningschap. Willem-Alexander volgde meerdere cursussen bij de Koninklije Landmacht. Tegelijkertijd begon hij zich meer in het openbare leven te profileren. Hij vervulde representatieve taken bij officiële evenementen en legde officiële bezoeken af aan gemeenten, provincies en maatschappelijke instellingen.

Jaarlijks verscheen hij als kroonprins ongeveer 110 keer bij officiële gelegenheden.

Na zijn stage bij de luchtmacht hield de prins zich aanvankelijk bezig met de rechterlijke macht, het binnenlands bestuur en vanaf 1997 met het Nederlandse bedrijfsleven. Daarnaast specialiseerde hij zich in het waterbeheer, een onderwerp dat zijn vader hem aan de hand deed. Hij zette zijn kennis onder meer in bij zijn bezoek aan Marokko in november 2005.

Na zijn studie in Wales behaalde Willem-Alexander zijn eerste vliegbrevet. Hij vervolgde zijn opleiding bij de KLM Flight Academy. Sinds halverwege jaren negentig was hij twee keer per maand gastvlieger bij KLM Cityhopper. Op die manier kwam hij aan de minimale eis van 150 vlieguren per jaar om zijn vliegbrevet te mogen behouden. Eerder vloog hij als gastvlieger bij Martinair. In 2017 werd bekend dat Willem-Alexander zich ging omscholen tot piloot op een Boeing 737.

In 1986 reed hij onder de schuilnaam W.A. Van Buren de Elfstedentocht uit. Zijn kleding, een Playboy-broek en een Malboro-jack, veroorzaakte in de media enige opschudding, omdat hij met de opzichtige logo’s in feite reclame maakte. In 1992 liep hij met onder meer oud-wielrenner Gerrie Knetermann de marathon van New York uit.

IOC

In 1998 werd Willem-Alexander lid van het Internationaal Olympisch Comite (IOC). Met de kroonprins was bij zijn aanstelling door het kabinet afgesproken dat hij zich binnen het IOC niet met politiek zou bezighouden en zich daarom zou onthouden van stemmingen die politiek gevoelig lagen. Tevens werd vastgelegd dat hij zijn IOC-functie zou neerleggen op het moment dat hij koning werd.

Aanvankelijk was de Nederlandse politiek niet onverdeeld enthousiast over zijn lidmaatschap bij een door corruptie en schandalen geplaagde organisatie. Binnen het IOC heeft hij zich vooral ingezet voor het stimuleren van sport in Afrika. Willem-Alexander was een warm pleitbezorger voor het houden van de Olympische Zomerspelen in Nederland.

Vlak voordat hij koning werd, legde hij zijn taken als IOC-lid neer. Statutair betekende dit dat zijn ontslag bij de sessie van 6 tot en met 8 september 2013 in Buenos Aires goedgekeurd moest worden. Het ging vervolgens eind 2013 in. Willem-Alexander werd op 8 september in Buenos Aires tijdens de 125ste IOC-sessie benoemd tot erelid en ontving uit handen van IOC-voorzitter Jacques Rogge de Olympische Orde in goud.

Beetje dom

Vlak na de bekendmaking van de verloving zei Máxima dat haar kersverse verloofde “een beetje dom” geweest was, toen hij op 7 maart van dat jaar tijdens een persontmoeting in New York verwees naar een ingezonden brief in de Argentijnse krant La Nación. Kort daarvoor was de publicatie van een boek over Videla aangekondigd. De schrijvers hadden in de Nederlandse krant NRC Handelsblad aangegeven dat volgens hen de vader van Máxima een coördinerende rol had gespeeld bij het voorbereiden van de staatsgreep die het dictatoriale regime van Videla aan de macht zou brengen.Het boek was gebaseerd op interviews.

Willem-Alexander gaf aan dat de interviews nooit hadden plaatsgevonden en verwees naar de brief waarin dat zou staan. Hij suggereerde dat het schrijven afkomstig was uit een betrouwbare bron, hoewel hij tegelijkertijd aangaf niet te weten wie de brief geschreven had. Kort daarna bevestigde hij tegenover de tv-camera’s van de NOS dat hij achter zijn woorden stond.

Het schrijven bleek afkomstig van Videla, waardoor in Nederland de betrouwbaarheid in twijfel getrokken werd. Ook bleek Videla niet te ontkennen dat de vraaggesprekken hadden plaatsgevonden. Hij betwistte slechts de juiste weergave van zijn uitspraken. Dat Videla de brief geschreven had, was duidelijk: zijn naam stond eronder.

Jorge Rafael Videla was van 1976 tot en met 1981 president van Argentinië. Hij kwam aan de macht door als luitenant-generaal en hoofd van de militaire junta met geweld een eind te maken aan de regering van Isabel Perón. Videla werd in maart 1981 opgevolgd door Roberto Viola.

Tijdens een interview op de dag van de bekendmaking van zijn verloving met opnieuw de Nederlandse pers, erkende Willem-Alexander dat zijn doorverwijzing ‘stom’ was geweest. Hij wachtte vervolgens op een reactie van zijn verloofde die naast hem zat. Máxima reageerde tot tweemaal toe met de opmerking: ‘Je was een beetje dom’. Haar woorden leidden tot hilariteit.

Minister-president Wim Kok had op de dag van de uitspraak in New York Willem-Alexander terechtgewezen voor de tv-camera’s van de NOS. Volgens Kok had de prins beter niet naar de brief kunnen verwijzen. Staatsrechtelijk gezien was de terechtwijzing een bijzonderheid in de Nederlandse parlementaire geschiedenis, aangezien de leden van het Koninlijk Huis onschendbaar zijn. Waarom eigenlijk?

Verloving

Koningin Beatrix maakte op 30 maart 2001 tijdens een rechtstreekse televisie-uitzending de verloving bekend van de kroonprins met de Argentijnse Maxima Zorreguiete. Haar vader, Jorge Zorreguieta, bleek ten tijde van de militaire dictatuur (1976-1983) onder generaal Jorge Videla staatssecretaris te zijn geweest van Landbouw en Veeteelt. Minister-President Wim Kok schakelde minister van Staat Max van der Stoel in om haar vader te overtuigen de huwelijksvoltrekking niet bij te wonen, hetgeen hem lukte. Nadat Kok beloofde dat de aanwezigheid van Zorreguieta senior ook in de toekomst geen vanzelfsprekende zaak zou zijn, werd de toestemmingswet door het parlement aangenomen.

Huwelijk

Het huwelijk van Willem-Alexander met Máxima werd op 2 februari 2002 in de Grote Zaal van de Beurs van Berlage voltrokken door burgemeester Job Cohen van Amsterdam.

De kerkelijke inzegening gebeurde in de Nieuwe Kerk door dominee Carel ter Linden.

Tijdens de traditionele rijtoer door de stad werd door republikeinen en sympathisanten van de Dwaze Moeders gedemonstreerd op het Koningsplein. Ook werd een plastic zakje met witte latexverf tegen de Gouden Koets gegooid. Er werden enkele arrestaties verricht, maar grote ongeregeldheden bleven uit. Zouden die Dwaze Moeders toch een motief hebben gehad?

Kinderen

Willem-Alexander en Máxima hebben drie kinderen:

Catharina- Amalia der Nederlanden (geboren in 2003)

Alexia der Nederlanden (geboren in 2005)

Ariane der Nederlanden (geboren in 2007)

Let op de vloer!

Zwart en witte blokken, zorgen voor beweging. De betekenis van deze vloer is dan ook water of de wereld. In de Bijbel zijn dit typologisch gezien synoniemen. De Enige die over de wateren loopt, is Jezus namelijk. Dat is de uitbeelding van Zijn Koningschap over de volkeren. Maar in de vrijmetselarij is het niet Jezus die over de wateren / wereld loopt, maar de vrijmetselaars zelf.

Bilderberg

Vele namen aan dat Willem-Alexander in 2013 voor het eerst deelnam aan deze meetings. Maar zoals wij straks zullen laten zien, heeft Alexander al in 2001 samen met zijn moeder Beatrix, voor het eerst deelgenomen aan de Bilderbergconferentie. Toen nog prins Alexander. Gelukkig hij was niet alleen zoals je straks kunt zien.

Hoe dan ook in 2008 nam Beatrix haar zoon bij de hand, om hem te laten zien wat opa Bernhard sr. en zijzelf in de hele Bilderberg periode hebben opgebouwd. Wel is het overduidelijk dat de aanwezigheid van een oranje en dan met name Beatrix niet zo maar een gezellig onderonsje is. Nee, er worden keiharde eerder gemaakte zakelijke afspraken nog eens doorgekauwd en de basis gelegd voor nieuwe richtlijnen en dat vergt veel massage en fluisterwerk.

Ofschoon de Bilderberg organisatie heeft aangekondigd een perscentrum gereed te hebben , waar de officiële en alternatieve pers met hun vragen terecht kunnen, een soort charme offensief, daar wat intern besproken wordt conform de jarenlange traditiegeheim zal blijven, is men kennelijk toch  bevreesd voor de aangekondigde protestdemonstratie en de steeds groter wordende groep alternatieve journalisten, die zich terecht afvragen vanwaar al die geheimzinnigheid, als het gewoon zou gaan om een samenzijn van leiders van politiek en financiële ( zaken) wereld, waarvan u overigens weer de kosten betaald!

Maar de waarheid en details zullen wij zeker niet in de Main Stream Media lezen, daarvoor zijn de ‘zaken’ van de deelnemers en zijzelf te duister.

Máxima Zorreguieta

Máxima Zorreguieta (Buenos Aires, Argentinie,17 mei 1971) is de echtgenote van koning Willem-Alexander der Nederlanden. Máxima draagt sinds haar huwelijk bij Koninklijk Besluit de naam: Máxima, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau en mevrouw van Amsberg. Sinds het koningschap van Willem-Alexander wordt zij aangeduid als ‘koningin Máxima der Nederlanden’, hetgeen in dit geval een zogenoemde hoffelijkheidstitel is. Máxima is rooms-katholiek, van Argentijnse afkomst en ze bezit de Argentijnse en de Nederlandse nationaliteit.

Zij heeft twee broers: Martín en Juan. Haar jongere zus Inés overleed in 2018. Daarnaast heeft Máxima drie halfzusters uit een eerder huwelijk van haar vader: Dolores, María en Ángeles. Zij groeide op in een bescheiden appartement in de straat Uriburu, in de wijk Barrio Norte in Buenos Aires. De familie bracht de zomervakanties door in Mar del Plata. Tijdens de wintersportvakanties verbleef het gezin in een eigen vakantiehuisje in Bariloche, een Argentijns vakantieoord. Van haar ouders mocht ze als kind, net als Alexander geen televisie kijken. Wat is dat toch? Waren zij mogelijk al bekend met de subliminale invloeden?

Na haar studie economie ging zij in New York wonen. Van juli 1996 tot maart 1998 was zij vicepresident Latijns-Amerikaanse Institutionele Verkoop bij de bank HSBC James Capel Inc. Aansluitend was zij tot 1999 bij de bank Dresdner Kleinowort Benson vicepresident afdeling Opkomende Markten. Daarna vervulde zij tot augustus 2000 de functie van vicepresident Institutionele Verkoop bij de Deutsche Bank.

In april 1999 ontmoette zij kroonprins Willem-Alexander in de Spaanse stad Sevilla. Met hem bracht zij in augustus dat jaar een vijfdaagse vakantie door in Bariloche. Daar stelde zij hem voor aan haar ouders. In de Nederlandse pers verschenen daarna de eerste speculaties over een liefdesrelatie. Ruim een jaar later verhuisde Máxima naar Brussel, waar zij tot april 2001 bij het EU-kantoor van Deutsche Bank heeft gewerkt.

Al snel wisten de Nederlandse media te melden, dat tijdens de militaire junta in Argentinië Máxima’s vader staatssecretaris (en minister) van Landbouw (en Veeteelt) was geweest onder president Jorge Videla (1976-1981). De juntaperiode (april 1976 – maart 1983) staat bekend als de Vuile Oorlog, waarbij tegenstanders in gevangenissen geïnterneerd en vaak gemarteld werden. Naar schatting 9.000 tot 30.000 mensen zijn voorgoed. Deze zijn op vliegtuig gezet en boven de oceaan gedropt. En daar wist haar vader niets van!

Ines

De naam van zus Ines zorreguieta is gevallen. Daar is ook nog wat bijzonders over te vermelden. Uiteraard dat zij is overleden. Maar zelfmoord plegen in de week dat Q suicide weekend’ aankondigt, dat is bijzonder. En het feit dat zij precies op 33 jarige leeftijd is overleden geeft te denken. In de Masonic wereld is dit een erg belangrijk nummer. Staat voor de hoogste graad in de vrijmetselarij en nog veel meer. Dit is een goede motivatie om dat zelf te gaan onderzoeken! Dan ook nog vermelden dat Beatrix 33 jaar op de troon heeft gezeten en zo zijn er een tal van voorbeelden. Als je nu denkt dat wij suggereren dat Ines een mogelijke vreemde dood heeft ondergaan, ja dat klopt. En weer door.

Prinses of Koningin

De Oranjes passen de wet te pas en te onpas aan. Dit is weer zo’n voorbeeld. Maxima wordt aangeduid als de koningin. Dit is wettelijk onjuist en rijst ook weer de vraag in hoeverre de Oranjes de macht hebben over de Regering. Het is ook verwarrend voor het buitenland. Deze neemt aan dat het Koningsschap der Nederlanden een duo baan is. Het is zelfs verwarrend voor Maxima, getuige haar uitspraak op de Nederlandse televiesie: ‘ Ik ben vereerd om mijn schoonmoeder te mogen opvolgen’.

Allereerst is er een recent, Wet Lidmaatschap Koninklijk Huis, waarin art. 8.2a ondubbelzinnig meldt dat de echtgenote van de koning ‘Prinses der Nederlanden zal worden genoemd. Die wet is er niet voor niets. Wij hebben in Nederland een éénhoofdig staatshoofd uit het huis van Oranje-Nassau. Het geslacht dat vanaf Stadhouder Willem van Oranje tot aan koning Willem-Alexander de soevereiniteit van de Nederlandse natie symboliseert.

Willem Alexander is de directe erfopvolger van de Nederlandse graven, stadhouders en koningen en verpersoonlijkt daarmee onze gemeenschappelijke geschiedenis. Tenminste, dat is wat wij hebben geleerd. Hij en niet zijn Argentijnse echtgenote is vanaf zijn geboorte voorbestemd voor die rol. Het feit dat de echtgenote ‘geen dochter is van het Nederlandse volk’ maakt de titel eigenlijk nog ongepaster.

De informele aanduiding ‘koningin’ is daarbij niet alleen overbodig. Het is een schending van de wet, werkt verwarrend, ondermijnt het gezag van het staatshoofd en doet wezenlijke schade aan de toch al wankele legitimatie van de monarchie.

Achterneven

Willem-Alexander en Maxima hebben zelfde stamvader. Dat verbaast ons niets. Het is al gebleken in de vorige delen, dat inteelt in deze familie niet ongewoon is. En als je ook verder kijkt in de Europese koninklijke families, zie je dat inteelt eigenlijk gewoon is voor hen.

Journalist Stan de Jong schreef in 2002 in zijn artikel ‘Het Gearrangeerde Huwelijk’ over Maxima en Willem-Alexander:

Volgens genealogen stammen zowel Máxima als Willem-Alexan­der (via zijn grootvader Bernhard) af van de Duitse aristocratische familie Halbach. Voorvader Pablo Halbach is waarschijnlijk de opa van Máxima’s grootmoeder Máxima Blanca Bonorino Gonzalez. De familie Halbach strandt begin negentiende eeuw in Zuid-Amerika via Franz Halbach, de Pruisische gezant te Argentinië (1801-1830)

De stamboom van de Argentijns-Baskische familie Zorreguieta is verstrengeld met die van ons koningshuis. Maxima Zorreguieta. Koning Willem-Alexander, heeft in de Duitse landheer Pieter Halbach (1634-1686) uit het plaatsje Kradenholl een voorouder gemeen met haar man.

Uit het huwelijk van Pieter Halbach met Isabel von Clemenshammer kwamen vier kinderen voort. Een van hen, Gaspar Halbach (1673-1723), is een rechtstreekse voorvader van prins Bernhard von Lippe-Biesterfeld, wiens overgrootmoeder Matilde Halbach (1823-1848) was.

De nakomelingen van Gaspars jongere broer Pieter (1668-1753) kwamen in Argentinië terecht via diens achterkleinzoon Frans Halbach (1801-1870), die als gezant van Pruisen in Buenos Aires diende aan het hof van de Spaanse onderkoning en zich daar naast het diplomatieke werk toelegde op de handel in ijzerwaren.

In Argentinië raakte het oude Halbach-geslacht vermengd met de van oorsprong Spaanse adellijke familie Bonorino Gonzalez Islas y Ladron de Guevara. De Bonorino’s speelden een sleutelrol bij Argeniniës onafhankelijkheidsstrijd en vervulden na 1825 talrijke functies in het landsbestuur van de jonge republiek.

Kleinzoon Pablo Halbach van de Pruisische diplomaat Frans vond in Robustiana Marta Bonorino etc. zijn ware. Een generatie later verschijnen de Zorreguieta’s op het toneel.

De eerste Zorreguieta arriveerde in 1777 in Argentinië. Het geslacht hoorde tot de lagere adelen van het Baskenland, waar de Zorreguieta’s tot op heden naast een prominente naam ook een ruimbemeten landgoed en buiten bezitten.

Maxima Zorreguieta is zo vernoemd naar haar overgrootmoeder Maxima Bonorino, die op haar beurt het kleinkind was van Pablo Halbach en Robustiana Marta Bonorino.

Conclusie:

Prins Bernhard en Jorge Zorreguieta waren dus achterneven.

En Maxima en Willem-Alexander zijn ook achterneef en achternicht van elkaar.

VN

Eigen agenda en carrière

Net als prins Bernhard indertijd bleek ook prinses Máxima de ambitie te koesteren een eigen carrière op te bouwen. Een invulling van hun leven als bijzettafel van de monarchie was noch aan Bernhard noch aan Máxima besteed. Ook na de bestijging van de troon door hun partners lieten ze hun ambities niet varen en ze kregen bij het realiseren daarvan van het kabinet alle ruimte.

Prins Bernhard werd bijvoorbeeld inspecteur-generaal van de Nederlandse strijdkrachten en trok met succes de wereld over als bevorderaar van Nederlandse handelsbelangen. Daarnaast spande hij zich via het Wereld Natuur Fonds in voor wildbeheer. Intussen nam hij het met de huwelijkstrouw niet al te nauw. Hij overspeelde zijn hand, werd van corruptie beschuldigd en tijdens de Lockheed-affaire door de verantwoordelijke ministers teruggefloten.

Politiek gevoelig

Prinses Máxima, economisch geschoold en eerder werkzaam bij een bank, begaf zich op het carrièrepad van de microfinanciering en werd in 2009 benoemd tot ‘Speciale pleitbezorger van de VN secretaris-generaal voor inclusieve financiering voor ontwikkeling’. Terwijl Willem-Alexander zijn functies in het internationale ‘watermanagement’ en zijn lidmaatschap van het Internationaal Olympisch Comité als te politiek gevoelig moest neerleggen toen hij koning werd, mocht Máxima ook als koningin met haar hoge VN-functie doorgaan.

Meteen na de aankondiging van het aftreden van Beatrix werd dat in een persbericht van de Rijksvoorlichtingsdienst wereldkundig gemaakt. Daarmee werden risico’s genomen.

Als partner van een staatshoofd dat strikt onpartijdig dient te zijn, kom je met je formeel daarvan los staande functie en carrière al snel in politiek vaarwater. Temeer nog omdat iedereen begrijpt dat je het succes van zo’n loopbaan, hoe je het ook wendt of keert, voor een belangrijk deel te danken hebt aan je koninklijke partner.

Persoonsverheerlijking

Dat werkt, zo leert de uitoefening van haar VN-ambt door koningin Máxima, naar twee kanten. Zij zou die baan waarschijnlijk niet gekregen hebben als ze niet was getrouwd met de koning van Nederland. Tegelijk kan ze juist als ‘koningin’ die baan met meer succes vervullen omdat er voor haar daardoor nu eenmaal meer deuren open gaan dan voor een ‘gewone’ VN-functionaris.

Máxima krijgt als koningin gemakkelijk toegang tot staatshoofden en regeringsleiders. Daarvan kan zij gebruikmaken om haar VN-zaak te bepleiten. Dat op zich al heeft een politiek tintje.

Uit het jaarverslag over 2013 over de activiteiten van Máxima blijkt de VN zich van dit effect terdege bewust te zijn. Dat verslag wemelt van de uitvergrote foto’s en citaten van ‘Her Majesty Queen Máxima of the Netherlands’. Het grenst aan persoonsverheerlijking. Die doet wat met mensen.

Antartica

Dit oude bericht uit 2009 viel op, omdat er de organisatie NWO werd aan gelinkt. In dit geval staat NWO voor: Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek.

Prins Willem-Alexander en prinses Máxima brengen op uitnodiging van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) van 6 tot en met 9 februari een bezoek aan Antarctica.

Voorafgaand aan het bezoek aan Antartica bezoekt het paar het Torres del Paine National Park in het zuiden van Chili. De Prins en prinses worden tijdens deze reis begeleid door dr. Plasterk, minister Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en prof.dr. J. Engelen, voorzitter van het algemeen bestuur van NWO.

Het bezoek van de Prins en Prinses vindt plaats in het kader van het International Polar Year (IPY). Het pooljaar stimuleert internationaal gecoördineerd wetenschappelijk onderzoek en culturele projecten. Kennisoverdracht en een breed publiek bewust maken van het belang van de poolgebieden voor de samenleving is een van de aandachtsgebieden tijdens het IPY

Antartica is in trek onder de royals. In het kader van International Polar Year bevindt Prins Albert II van Monaco zich momenteel voor een maand op de Zuidpool. Hij bezoekt hier tal van wetenschappelijke centra en zal met eigen ogen de impact van de opwarming van de aarde bekijken.

Omdat wij ook een andere kant van Antartica hebben leren kennen, is onze nieuwsgierigheid gewekt. Toch maar even kijken op de site NWO. Gezien de voorgeschiedenis, de vorige delen over Oranje, zoeken wij toch naar een verband. Is er een link tussen deze organisatie en de bekende namen? Wij vinden een link. Ir. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn zit in Raad van Toezicht en zijn nevenfunctie is: Kamerheer van Alexander.

Ir. R.J. (Roelof) de Wijkerslooth de Weerdesteyn

Laatste betrekking was voorzitter van het CvB van de Radboud Universiteit Nijmegen.

Nevenfuncties:

Kamerheer van Zijne MajesteitKoning Willem Alexander voor de Provincie Gelderland(onbezoldigd)

Verder als wij op hun YouTube kanaal kijken, zien wij zoal drie symbolen wat de Nieuwe Wereld Orde uitdraagt: het alziend oog, de regenboog kleuren en het logo met de streep van Saturnus. Het geeft te denken.

Begroting 2018

Als laatste willen wij jullie nog opmerkzaam maken op de koninklijke begroting van 2018. Als het klopt wat wij zeggen, dat het Huis van Oranje fake is, dan geven wij verdomd veel geld aan hun uit. Jullie belastingcenten. Misschien iets om over na te denken.

Hiermee besluiten wij deel IV van Oranje van Nassau. Het ligt in de bedoeling om jullie een andere kijk op de familie te geven die ook bestaat. Zoals een paar keer aangegeven in dit deel, doe zelf onderzoek! Geloof niet alles wat je leest of hoort. Onderzoek!

Bron: Ab Gietelink, RVD, Wikikids, geennieuws.com, royalty-online, Telegraaf, Wikipedia, en de NOS.