Het rapport van Mueller beëindigt ‘WitchHunt’, maar wat zich nu ontvouwt, is het echte verhaal

donald-trump-mueller-report-final

Door Sara Carter.

Attorney General William Barr benadrukte donderdag tijdens zijn persconferentie dat hoewel Special Counsel Robert Mueller 10 ‘afleveringen’ van acties door president Trump beschreef die mogelijk een belemmering van de rechtsgang vormden, geloofden noch de DOJ, noch Deputy Attorney General Rod Rosenstein dat die acties de wet hebben geschonden.

Barr zei op basis van het bewijs dat de actie van Trump “niet-corrupte motieven” had. De geredigeerde versie van het Mueller-rapport werd vandaag (donderdag 18-04-2019) vrijgegeven. De weinige redacties in het kolossale rapport tonen de redenen voor de beslissingen, die gebaseerd waren op aanbevelingen van de inlichtingen-diensten, DOJ en het Mueller-team om geclassificeerde informatie, bronnen en methoden van het inwinnen van informatie met betrekking tot lopende geschillen te beschermen.

WAT ZICH ZAL ONTVOUWEN IS EEN
ONDERZOEK NAAR WAT HISTORICI
ZULLEN BESCHOUWEN ALS EEN VAN DE
GROOTSTE  POLITIEKE ‘HEKSENJACHTEN’ IN
DE AMERIKAANSE GESCHIEDENIS.
ALS GERECHTIGHEID WORDT GEDIEND,
ZULLEN DE VERANTWOORDELIJKEN BEKEND
WORDEN GEMAAKT EN WORDEN VERVOLGD

Het rapport van ongeveer 400 pagina’s is nu beschikbaar voor het publiek. Na meer dan twee jaar en nationale media-consumptie van alle mogelijke geruchten is tot de conclusie gekomen dat noch president Trump, noch iemand binnen zijn campagne, noch andere Amerikanen samenspanden met Rusland om de verkiezingen van 2016 te beïnvloeden.

Godzijdank. We zouden het moeten vieren. In plaats daarvan speuren veel mediakanalen die het Trump-samenspanningswater naar dorstige ‘anti-Trumpers’ en boze Democraten droegen in de pagina’s op zoek naar iets om hun mislukte pogingen om een ​​behoorlijk gekozen president te verwijderen, te redden.

De realiteit is echter dat het voorbij is voor degenen die de nu ontkrachte Trump-Rusland-samenspanning onder druk zetten. Het is een afgesloten hoofdstuk. Wat overblijft, zijn echter nog steeds meerdere hoofdstukken die moeten worden geschreven. Wat zich zal ontvouwen, is een onderzoek naar wat historici zullen beschouwen als een van de grootste politieke ‘heksenjachten’ in de Amerikaanse geschiedenis. Als gerechtigheid wordt gediend, zullen de verantwoordelijken bekend worden gemaakt en worden vervolgd.

Die functionarissen die de inlichtingendiensten bewapenden, ongeoorloofde surveillantie van Amerikaanse burgers goedkeurden op basis van ongeldige informatie om met de daardoor verkregen informatie een zittende president neer te halen, zouden bang moeten zijn voor de toorn van ‘Vrouwe Justitia’.

Noem het wat je wilt, maar talloze bronnen binnen de inlichtingendiensten beschrijven de acties van de ambtenaren die het onderzoek naar Trump hebben gestart en bestendigd als een mislukte ‘soft coup‘. Dat is wat we de afgelopen drie jaar hebben gezien, sinds het begin van het onderzoek naar de campagne van Trump.

We waren ook getuige van twee grote desinformatiecampagnes: de ene door de Russen en de andere door supporters die loyaal zijn aan Hillary Clinton.

Vanaf het begin was het onmogelijk de beschuldigingen die de Democraten, anti-Trump republikeinen en anderen richting de president smeten niet te bewijzen. Ze deden het met zo’n vraatzucht dat het wel een tsunami leek die alles en iedereen op zijn weg meesleurde.

Journalisten die de beschuldigingen niet konden bewijzen als zijnde waarheid, zoals ik, zeiden gewoon in de afgelopen twee jaar: “Er is geen bewijs dat Donald Trump samenspande met Rusland.” Ik heb dit al in 2017 gezegd. Het is hetzelfde eindresultaat als ontdekt door Mueller na ruim $30 miljoen, getuigenverklaringen, dagvaardingen en honderden bevelschriften. Dagen en weken met weinig slaap werden besteed aan het achtervolgen van beschuldigingen die niets opleverden. Het was letterlijk vermoeiend.

In plaats daarvan groeide het resultaat van mijn onderzoeken, evenals mijn collega John Solomon, door bewijsmateriaal van misdrijven binnen de inlichtingendiensten, de FBI en DOJ. Het onoverkomelijke bewijs ontrafelde toen we begonnen met het trekken aan draadjes en we werden bedolven onder een lawine van bewijzen na de lancering van het Congresonderzoek.

Congreslid Devin Nunes, R-CA, was een van de eersten om die discussies te onthullen en twijfelde nooit, zelfs niet toen de ‘moerasmonsters’ van Washington hem en zijn geloofwaardigheid aanvielen. Congreslid Jim Jordan, R-Ohio en congreslid Mark Meadows, R-NC, werkten onvermoeibaar met hun commissies om tot de waarheid te komen. Senator Chuck Grassley, R-Iowa en senator Lindsey Graham, R-SC, hebben hetzelfde gedaan en beloven allemaal om door te gaan naar de strijd om de waarheid. Waarom? Want eerlijk gezegd is deze politieke oorlog nog niet voorbij.

Vergeet niet dat het Hillary Clinton en de DNC waren die het anti-Trump-dossier van voormalig Brits spion Christopher Steele betaalden via advocatenkantoor Perkins Coie. Het was de omstreden onderzoeksfirma Fusion GPS, met oprichter Glenn Simpson, dat heeft geholpen het dossier en de niet-onderbouwde en valse bevindingen over heel Washington DC te verspreiden. Ze deden dit met hulp van hoge functionarissen van de FBI en DOJ. Toen Simpson en zijn team het niet konden publiceren, gebruikten ze hun contacten bij de FBI om met hen de informatie naar de media te lekken. Ze hadden ook hun anti-Trump-vrienden in hoge machtsposities binnen de Obama-regering, zoals de toenmalige CIA-directeur John Brennan, directeur van de Nationale Inlichtingendienst James Clapper, FBI-directeur James Comey en zijn toenmalige adjunct-directeur van de FBI Andrew McCabe om de meest besmeurende delen van het dossier in januari 2017 aan Trump mede te delen.

Het was de beste manier om de desinformatie over het dossier naar buiten te brengen. Opeens werd Trump in het nauw gedreven en geïsoleerd. Nog belangrijker was dat ze zich al vroeg richtten op Lt. Gen. Michael Flynn. Ze wisten dat ze Flynn moesten verwijderen – verwijder hem van de kant van Trump. Immers, “hij weet waar alle lichamen zijn begraven en hij was de leugens van de Obama-regering aan het Amerikaanse volk zat”, zei een voormalige inlichtingenbron die nauw samenwerkte met Flynn.

Het Mueller-rapport zal ‘Links’ dagen bezighouden. Het vermeldt, zoals Barr opmerkt, tien mogelijke omstandigheden die mogelijk een belemmering tot de rechtsgang lijken te zijn maar die door het DOJ niet als belemmering werden beschouwd. Barr zei dat Trump nooit wetten heeft overtreden.

Ga eens na… Trump werd ervan beschuldigd een spion te zijn voor Rusland. Het was een dagelijkse samengestelde desinformatiecampagne door vooraanstaande leden van een voormalige overheid die leugens, halve waarheden en kwaadaardige geruchten over Trump lekte. Degenen die de leugens de wereld inhielpen waren MSNBC, CNN, The New York Times, McClatchy News, The Washington Post en nog veel meer, die allemaal verhalen hadden dat de Amerikaanse president in gevaar was gebracht door Rusland en samenwerkte met de Russen tegen het Amerikaanse volk.

Ik kan me niet voorstellen dat ik niet gefrustreerd zou zijn. De lijst met beschuldigingen die Mueller in zijn rapport noemt, was niets meer dan een uiterst gefrustreerde president die werd beschuldigd van de ergste misdaad in de Amerikaanse geschiedenis. Een deel ervan is beschamend. Geen enkele actie van Trump vormde echter een wetsovertreding, zoals Barr opmerkte.

Hoe kun je worden beschuldigd van belemmering van rechtsgang voor een misdaad die je nooit hebt gepleegd? Hoe kun je echter niet ontzet zijn over de leugens die gericht zijn tegen jou, je familie, je collega’s en degenen die je steunen als je weet dat het allemaal leugens zijn.

Amerika moet eerst en bovenal genezen.

Maar om het Amerikaanse rechtssysteem te helen, dat wordt vereerd over de hele wereld, moet het snel en krachtig handelen om degenen verantwoordelijk te stellen voor deze acties en degenen die de wet hebben overtreden voor de rechter te brengen.

Transparantie en rechtvaardigheid is de enige manier om het vertrouwen terug te winnen in de instellingen die onze natie groot maken en waar de hele wereld jaloers op is.

Bron: SaraCarter.com