Het Toronto Protocol 6.6.6.

TOR-PROT

Onderstaande tekst is de vertaling van dit document dat door een Anon werd gevonden en op 8kun werd geplaatst.

Het document is van onderzoeksjournalist Serge Monast, eind maart 1995 gepubliceerd. Serge Monast (1945-1996) stierf een jaar na de publicatie van dit document aan een hartaanval tijdens verdachte omstandigheden, een dag na zijn arrestatie en nacht in de gevangenis. Uiteraard wordt Monast op Wikipedia weggezet als complotdenker. Wie wat anders had verwacht, is nog niet helemaal wakker.

Het is zware kost, maar alle alarmbellen gaan af tijdens het lezen van dit document en vele voorbeelden kunnen we al opnoemen waar de Nieuwe Wereldorde al in is geslaagd en/of nu mee bezig is…

Ook in boekvorm verschenen: Frans boek op Amazon en Engels boek op Amazon:

Begin Vertaling


Pagina 1

“DE TORONTO-PROTOCOLLEN” Fictie of bittere realiteit?

(Oude bron nu ongeldig): http://assoc.wanadoo.fr/sos/pt666.htm

INTERNATIONAAL GRATIS PERSAGENTSCHAP “INTELLIGENTIEVERSLAG” MAART 1995

HET TORONTO-PROTOCOL (6.6.6.)? (QUEBEC JAAR NUL) …

FICTIE OF REALITEIT? Wie kan het zeggen? Hoe dan ook, volgens sommige informatie verkregen uit Frankrijk, maar bovenal, bij de beoordeling van gebeurtenissen die zich sinds de afgelopen vijfentwintig jaar hebben voorgedaan, lijkt het scenario dat in dit “document” wordt beschreven ons in staat te stelt beter te begrijpen wat tot vandaag het uiterst onbegrijpelijk leek.

We leveren dit hele document met bovendien een analyse van de nieuwe economische omstandigheden die op zichzelf meer dan de authenticiteit van dit laatste lijken te bevestigen.

Eind juni 1967: in Montreal is het Expo 67; in Ottawa zijn dit de laatste voorbereidingen voor de “Centenary of the Confederation”; de Verenigde Staten voert oorlog in Vietnam en in het hele land heerst “Flower Power”. We staan ​​dicht bij de gebeurtenissen van mei 1968 in Frankrijk, de explosie van het nationalisme in Quebec, van het Woodstock-festival in de Verenigde Staten… maar tegelijkertijd markeert dit eind juni 1967 de laatste voorbereidingen voor de ontwikkeling van het Plan van de “Fall of Nations” door de hoge autoriteiten van Angelsaksische Vrijmetselarij in Toronto (Canada).
Deze geheime bijeenkomst, zeer “Vertrouwelijk”, wordt georganiseerd door “6.6.6.” (Dit is hoe ze zichzelf noemen), d.w.z. zij die de zes grootste banken runnen, de zes grootste energieconsortia op de planeet runnen (waarvan olie een onderdeel is) en de zes grootste agrofoodconsortia runnen (inclusief de controle van de belangrijkste wereldvoedselroutes). Deze 6.6.6., de hoogste financiële functionarissen, zullen tijdens hun vergadering een “gemeenschappelijke strategie” bepalen met het oog op absolute controle over “wereldhandel”; over het bezit van het Energy Weapon (poort voor de 21ste eeuw); en op internationale controle van de voedingsindustrie (die voor hen ook farmaceutische consortia omvat, waaronder de markt “Vitaminen” en “Vaccins”).

Hun “plan” komt neer op drie belangrijke oriëntaties: “De economische, politieke en sociale voor de 70s en 80s. Als het lukt, moet het onvermijdelijk leiden tot het verkrijgen van “Wereldmacht” door de oprichting van de “Nieuwe Wereldorde”; hetzelfde waarvan de Amerikaanse president George Bush zo veel in de vroege jaren ’90 zal promoten.

Documenttitel van 6.6.6.: “PANEM EN CIRCENSEN”: (Brood en Spelen)

Doel van het Wereldwijde Project: De “Genocide van de vitaliteit voor de winst van het occulte”. Wijze van financiering van het project: Onder andere met behulp van humanitaire hulp, Aid International Food om de “Multinationals” van 6.6.6. te financieren.

HET DOCUMENT: [Alle historische periodes die leidden tot het verval van beschavingen waren allemaal gemarkeerd, zonder uitzondering, door “L’Esprit d’Errance des Hommes”. Vandaag moeten we ervoor zorgen dat deze ‘geest’ zich vertaalt in een ‘World Leisure Society’ in al zijn vormen. Deze “Leisure” (vrijetijd) moet bestaan ​​uit [Sex], [Drugs], [Sport], [Travel/Exoticism] en [Leisure] in het algemeen, maar toegankelijk voor alle lagen van de wereldgemeenschap. De mens moet gaan geloven dat hij ‘modern’ is, en dat zijn moderniteit is samengesteld uit zijn bekwaamheid en zijn mogelijkheid om op grote schaal te kunnen genieten, en alles wat daar omheen ligt. Om dit doel te bereiken, is het noodzakelijk om de media te kunnen infiltreren (radio, televisie,

Pagina 2

kranten), kringen van ‘Mode’ en ‘Cultuur’ (kringen van nieuwe muziek) waardoor we ongetwijfeld alle lagen van westerse samenlevingen zullen beïnvloeden. Dus door de jeugd (de volwassenen van de toekomst) onder de duim van de “zintuigen” te houden, zullen we daarom vrij baan hebben om te infiltreren en diepgaand te transformeren, zonder ons zorgen te maken over de politiek, het rechtssysteem en het onderwijs; waardoor we de koers, de toekomstige richting van de bedrijven waarop ons “Plan” gericht is, grondig kunnen wijzigen.

We weten dat mensen geen historisch geheugen hebben. Ze herhalen onvermoeibaar de fouten uit het verleden zonder te beseffen dat diezelfde fouten hun vaders vóór hen dezelfde ondergang hadden gebracht die ze vóór het einde van deze eeuw nog erger zouden ervaren. Zie bijvoorbeeld wat hun grootvaders aan het begin van deze eeuw hebben meegemaakt dankzij het harde werk van onze voorgangers.

Na onbegrensd de bevrijding van zeden, de afschaffing van de moraal (met andere woorden, dwalen van de geest) te hebben gekend, ervoeren ze de “Economische Crisis”, daarna de “Oorlog”. Vandaag zijn hun kleinkinderen en hun kinderen op weg naar een soortgelijke uitkomst, nog erger, want deze keer zullen we eindelijk onze “Nieuwe Wereldorde” kunnen opzetten zonder dat ze het in de gaten krijgen, te druk bezig met  overmatig voldoen aan hun meest primaire sensuele behoeften.

Een algemene “standaard” die meer dan belangrijk is en die zich reeds aan het begin van deze huidige eeuw heeft bewezen in de bouw en de oprichting van het [communistische systeem] door wijlen hoge officieren van onze lodges, is de winstgevendheid van de “Uitzondering”. We weten in principe dat de uitzondering de algemene regel bewijst die hiermee in strijd is. Maar in ons vocabulaire is de uitzondering wat aan iedereen moet worden opgelegd. We moeten ervoor zorgen dat “uitzonderingen” onverschillig zijn voor de wereldgemeenschap, omdat het nieuwe algemene “regels” zijn die op iedereen van toepassing zijn, een primaire doelstelling van alle toekomstige sociale protesten die door de Jeugd der Naties worden uitgevoerd.

Aldus zal de uitzondering de ontsteker worden waardoor de hele historische samenleving ineenstort in ongekende verstikking en verwarring.

De fundamenten van de ‘Westerse samenleving’ komen in essentie rechtstreeks uit het joods-christelijke erfgoed. Het is precies dit erfgoed dat de ‘familie’, het ‘knooppunt’, de ‘hoeksteen’ van de hele huidige sociale structuur heeft gemaakt. Onze voorgangers in Rusland, die de revolutionaire schrijvers van de late negentiende eeuw en de vroege twintigste eeuw hadden gefinancierd, begrepen het belang van het splitsen en vervolgens uit elkaar bartsten van deze ‘vitale kern’ als ze erin wilden slagen, het nieuwe ‘communistische systeem’ van die tijd.

En dit is precies wat zij deden, door de filosofen en de non-conformistische schrijvers van die tijd minutieus werd geproduceerd: “Een manifest tot eer van de Godstaat”; deze heeft absolute voorrang op het individu, op het ‘gezin’.

Om met zekerheid te kunnen leiden tot de opbouw van een wereldregering, [een nieuwe wereldorde] waar alle individuen, zonder uitzondering, zullen worden onderworpen aan de “wereldstaat van de nieuwe orde”, moeten we eerst en vooral het “gezin” laten verdwijnen (wat tegelijkertijd het verdwijnen van voorouderlijke religieuze leerstellingen zal zijn), en ten tweede, om alle individuen te nivelleren door de “sociale klassen”, in het bijzonder de “middenklasse”, te laten verdwijnen. Maar we moeten het op zo’n manier doen dat al deze veranderingen van populaire wil blijken te zijn; dat ze het uiterlijk van de “democratie” hebben.

Door geïsoleerde gevallen te gebruiken, maar ze tot het uiterste te versterken met behulp van de uitdagingen die studenten door ons in zich hebben opgenomen, journalisten die onze zaak steunen en door gekochte politici, zullen we erin slagen nieuwe organisaties op te richten met alle schijn van “moderniteit”, zoals een “Bureau voor kinderbescherming” beschermd door een “Handvest van rechten en vrijheden”.

Voor het succes van ons “Globaal Plan: [Het Rode Plan]”, moeten we in alle westerse samenlevingen van de jaren ’70, “Bureaus voor kinderbescherming” hebben geïmplanteerd

Pagina 3

met inbegrip van ambtenaren (jonge intellectuelen zonder ervaring, net van de universiteiten waar onze globalistische principes worden benadrukt), diet het “Handvest van de rechten van het kind” zonder onderscheid naar de letter zullen afdwingen. Wie zal zich hiertegen durven te verzetten zonder tegelijkertijd geïdentificeerd te worden met de barbaarsheden van de middeleeuwen?

Dit “Handvest” dat moeizaam is ontwikkeld in onze “Lodges”, zal ons eindelijk toestaan alle ouderlijke autoriteit teniet te doen door het gezin op te splitsen in fel tegengestelde individuen ter bescherming van hun persoonlijke belangen. Het zal kinderen aanmoedigen ouders aan te klagen die te autoritair zijn omdat ze te traditioneel, te religieus zijn. Ze zal dus bijdragen aan het onderwerpen van ouders aan een “Collectieve Psychose van Angst”; wat onvermijdelijk, in het algemeen in de samenleving, een versoepeling van het ouderlijk gezag zal veroorzaken. Zo zijn we er in het begin in geslaagd om een ​​samenleving te creëren die lijkt op die in Rusland in de jaren vijftig, toen kinderen hun ouders via de staat veroordeelden, en dat zonder dat iemand het door had.

Door aldus de “ouderlijke rol” aan de staat over te dragen, zullen wij daarna gemakkelijker een voor een alle taken kunnen monopoliseren die tot nu toe exclusief de verantwoordelijkheid van de ouders waren geweest. Dit is hoe we iedereen, van  traditionele religieuze en joods-christelijke afkomst, het als kindermisbruik kunnen laten beschouwen.

Tegelijkertijd, maar op een ander niveau, zullen we de hoogste wetten van Naties hebben, dat alle religies, kulten en religieuze praktijken van alle soorten, inclusief “Hekserij en Magie” allemaal op dezelfde manier moeten worden gerespecteerd.

Het zal dan verrassend eenvoudig zijn om in deze rol van de staat kinderen over te dragen aan de hoogste internationale instanties, zoals de Verenigde Naties.

Laten we dit begrijpen: Ons doel is niet om kinderen of iemand anders te beschermen, maar om het uiteenvallen te veroorzaken, daarna de val van de Naties die een groot obstakel vormen voor de oprichting van onze “Nieuwe Wereldorde”. Dit is de reden waarom de “Bureaus voor kinderbescherming” absoluut wettelijk gezag moeten hebben. Ze moeten, naar eigen goeddunken, op maat zijn, maar altijd onder het mom van bescherming van het kind, om ze uit hun oorspronkelijke familieachtergronden te kunnen verwijderen en onder te brengen in buitenlandse families of overheidscentra die al zijn toegewijd aan onze globalistische principes en a-religieus. Bijgevolg zal de definitieve uitsplitsing van de “Westerse gezinseenheid” worden voltooid. Omdat zonder de bescherming en supervisie van hun oorspronkelijke ouders, deze kinderen dus permanent beperkt kunnen zijn in hun psychologische en morele ontwikkeling, en, door natuurlijke consequentie, een prooi zijn die gemakkelijk kan worden aangepast aan onze globalistische doelstellingen.

Voor het gegarandeerde succes van een dergelijke onderneming is het essentieel dat de ambtenaren die in deze ‘kantoren’ in dienst van de staat werken, jong zijn, zonder ervaring uit het verleden, doordrenkt met theorieën waarvan we weten dat ze leeg en ineffectief zijn, en vooral, geobsedeerd zijn door de missie-geest van grote beschermers van bedreigde kinderen. Omdat voor hen alle ouders potentiële criminelen vertegenwoordigen, potentiële gevaren zijn voor het welzijn van het kind dat hier als een “God” wordt beschouwd.

Een “Bureau voor kinderbescherming” en een “Handvest voor de rechten van het kind” hebben geen levensvatbaarheid zonder het bestaan van “bedreigde kinderen”. Bovendien zouden de uitzonderingen en historische voorbeelden die voor hun vestiging werden gebruikt, vroeg of laat verdwijnen als ze niet voortdurend werden gevoed door nieuwe gevallen die zich voortdurend voordeden. In deze zin moeten we het “onderwijssysteem” van de naties infiltreren om het, onder de dekking van de “moderniteit” en “evolutie”, de leer van religie, geschiedenis, goedheid, te laten verdwijnen en tegelijkertijd te bedekken onder een lawine van nieuwe experimenten op het gebied van onderwijs, dat van taal en wiskunde.

Op deze manier, door van de jonge generaties alle morele basis en alle grenzen te verwijderen, alle kennis van het verleden (dus alle nationale trots), dus alle respect voor anderen, alle macht door kennis van taal en wetenschap (dus over de realiteit), zullen we bijdragen

Pagina 4

aan de creatie van een ​​jeugd die grotendeels geneigd is tot alle vormen van delinquentie. In dit nieuwe universum, gefragmenteerd door de angst van ouders en hun afstand van alle verantwoordelijkheid voor hun kinderen, zullen we vrijbaan hebben om op onze eigen manier en volgens onze primaire doelstellingen een jeugd te trainen waar arrogantie, minachting, vernedering van anderen zullen worden beschouwd als de nieuwe basis voor “zelfbevestiging” en “vrijheid”.

We weten uit eerdere ervaringen dat een vergelijkbare jeugd veroordeeld is tot zelfvernietiging omdat hij per definitie samengaat met “Individualisme” en daarom “Anarchisme”. In die zin kan het op geen enkele manier een solide basis vormen voor de continuïteit van welke samenleving dan ook, en nog minder een veilige plek zijn voor oude mensen.

Tegelijkertijd is het ook absoluut noodzakelijk om een ​​”Handvest van rechten en vrijheden van particulieren” en “Bureaus voor burgerbescherming” te creëren door de massa te laten denken dat deze innovaties een integraal onderdeel vormen van de “moderniteit” van de “nieuwe samenlevingen” van de XX° eeuw.

Op dezelfde manier en tegelijkertijd, maar op een ander niveau, om nieuwe wetten te maken voor “Respect en individuele vrijheid”. Net als in het geval van de “familie”, maar in termen van de “samenleving”, zullen deze wetten in strijd zijn met de rechten van de Gemeenschap, wat leidt tot doelondernemingen, het recht op zelfvernietiging. Omdat hier de inversie totaal is: “Het is niet langer de samenleving (het recht van de meerderheid) die moet worden beschermd tegen personen die deze kunnen bedreigen, maar eerder (het recht van het individu) die moet worden beschermd tegen mogelijke bedreigingen van de meerderheid”. Dit is het doel dat we onszelf hebben gesteld.

Om het uiteenvallen van het gezin, van het onderwijssysteem en dus van de samenleving in het algemeen te voltooien, is het van essentieel belang om “seksuele vrijheid” op alle niveaus van de westerse samenleving aan te moedigen. Hij moet het individu, dus de massa, reduceren tot de obsessie om zijn primaire instincten met alle mogelijke middelen te bevredigen. We weten dat deze stap het hoogtepunt vertegenwoordigt waarmee elke samenleving uiteindelijk vanzelf zal instorten. Was het niet zo met het Romeinse rijk op zijn hoogtepunt en met alle soortgelijke beschavingen in de geschiedenis?

Door wetenschappers en laboratoria die door onze loges worden gefinancierd, zijn we erin geslaagd een chemisch proces te ontwikkelen dat een revolutie teweegbrengt in alle westerse samenlevingen en voor altijd zal verbieden tot vergetelheid, de morele en religieuze principes van joods-christenen. Deze procedure, in pilvorm, zal de weg vrijmaken voor “Seksuele Vrijheid” zonder gevolgen, en zal de “Vrouwen van Naties” ertoe dwingen te breken met wat dan zal worden gezien als het juk van het verleden (de slavernij van vrouwen, onderworpen voor de man en de traditionele joods-christelijke familie).

Voorheen “Spil van de familie-eenheid”, zal de moderne vrouw, nu als een onafhankelijk individu, willen breken met haar traditionele rol, zich losmaken van de familie en haar leven volgens, haar eigen persoonlijke ambities. We weten niets natuurlijkers, maar waar we sterk zullen ingrijpen, zal het alle nieuwe “Feministische Protestbewegingen” infiltreren door hun logica tot het uiterste te beperken. En die grenzen maken al deel uit van het definitieve uiteenvallen van het traditionele gezin en van de joods-christelijke samenleving.

Deze “Seksuele Bevrijding” zal het ultieme middel zijn waarmee we elke verwijzing naar “Goed en Kwaad” kunnen verwijderen uit “Populair Bewustzijn”. De ineenstorting van deze religieuze en morele barrière stelt ons in staat het proces van valse “bevrijding van de mens uit zijn verleden” te voltooien, maar dat in werkelijkheid een vorm van slavernij is die gunstig zal zijn voor onze “globale plannen”. Deze open deur voor de aanmoediging van “Seksuele Vrijheid”, tot “Echtscheiding”, tot “Abortus” op verzoek, en wettelijke erkenning van verschillende vormen van homoseksualiteit zal ons helpen de historische grondslagen van de “Juridische wet” van bedrijven grondig te wijzigen. Ze zal een grote troef zijn om alle individuen aan te zetten tot een algemene versoepeling van de moraal; voor het van elkaar scheiden van individuen, volgens hun eigen instincten en interesses; om de toekomst van de jeugd te vernietigen door hen naar de schadelijke vroege ervaringen van seksualiteit en abortus te duwen; en om toekomstige generaties moreel te breken door ze ertoe te bewegen

Pagina 5

alcoholisme, verschillende drugs (onze hoge officieren van de Internationale Lodges zullen het wereldwijd overnemen), en zelfmoord (de laatste wordt door een gedesillusioneerde en verlaten jeugd beschouwd als een ridderlijk einde).

Laten we de Jeugd der Naties teleurstellen door te tonen dat hun ouders onverantwoordelijk, onreligieus, immoreel zijn; op zoek naar uiteindelijk alleen plezier, ontsnapping en tevredenheid, onbeperkte instincten ten koste van liegen, hypocrisie en verraad. Laten we scheiden en aborteren een nieuwe sociale gewoonte worden die door iedereen wordt geaccepteerd. Laten we het dus in al zijn vormen tot misdaad duwen en toevlucht zoeken in afzonderlijke groepen, buiten het bereik van een gezinsomgeving die ze onvermijdelijk als een bedreiging voor haar eigen voortbestaan ​​zal beschouwen. Omdat het sociale weefsel dus voor altijd van streek is, kunnen we dan handelen volgens de “Politiek en Economie van Naties” om ze aan onze genade te onderwerpen; om onze plannen voor een “Nieuwe wereldorde” met geweld te accepteren.

Omdat, moet worden toegegeven, de Naties, beroofd van dat ze kunnen rekenen op een sterke jeugd, op een gemeenschap waar de individuen verzameld rond een gemeenschappelijk ideaal, versterkt door niet aflatende morele wallen, het zijn historische steun hadden kunnen geven, zich alleen kan overgeven aan onze wereldwijde wil.

Dus we kunnen dan inwijden wat zozeer werd aangekondigd door onze vorige creaties: “Het communistische systeem dat een wereldrevolutie profeteerde die in gang werd gezet door iedereen verworpen van de aarde”, en het “Nazisme waarmee we een nieuwe wereldorde aankondigden voor 1000 jaar”. Dit is ons ultieme doel; het beloonde werk van alle dappere doden in de arbeid voor zijn vervulling voor eeuwen. Laten we het luid en duidelijk zeggen: “Alle broeders van lodges zijn overleden, dood in anonimiteit voor de realisatie van dit ideaal dat we nu met de vingertoppen kunnen aanraken.”

Het wordt door iedereen goed erkend dat de mens, eenmaal zijn primaire behoeften (voedsel, kleding en onderdak) heeft vervuld, veel waarschijnlijker minder waakzaam zal zijn. Laat hem het geweten in slaap brengen terwijl hij zijn geest oriënteert zoals hij wil door er pure stukjes van te maken, gunstige economische omstandigheden. Dus in deze periode van de jaren ’70, wanneer onze agenten overal in de verschillende domeinen van het bedrijf zullen infiltreren om onze nieuwe normen op het gebied van onderwijs, juridisch, sociaal en politiek te maken, zullen we ervoor zorgen dat er een economisch klimaat van vertrouwen om hem heen wordt verspreid.

Werk voor iedereen; de toegang tot krediet voor iedereen; vrije tijd voor iedereen zal onze karrentrekker zijn voor de illusoire creatie van een nieuwe sociale klasse: “de middenklasse”. Want zodra onze doelstellingen zijn bereikt, met deze ‘klasse’ in het midden, gelegen tussen de arme seculieren en ons de rijken, zullen we het laten verdwijnen door alle middelen van overleven definitief af te snijden.

In deze zin zullen we Natiestaten maken, de nieuwe ‘Ouders’ van individuen. Door dit klimaat van vertrouwen waarin onze “internationale agenten” alles hebben gedaan wat nodig is om alle spookbeelden van de wereldoorlog uit te sluiten, zullen we “centralisatie” overdreven aanmoedigen voor de staat.

Op deze manier kunnen individuen de indruk krijgen van totale vrijheid om te verkennen, terwijl de legendarische last van persoonlijke verantwoordelijkheden wordt overgedragen aan de staat. Dit is hoe we in staat zullen zijn om de last van de staat aanzienlijk te vergroten door elke massa ambtenaren-intellectuelen te vermenigvuldigen. Al jaren verzekerd voorafgaand aan materiële veiligheid, zullen deze daarom perfecte “Overheidsmacht” -artiesten zijn; met andere woorden, van onze “Macht”.

Zo ontstaat een indrukwekkende massa ambtenaren die een regering in de regering zullen vormen, ongeacht welke politieke partij dan aan de macht zal zijn. Deze anonieme machine zal ons op een dag, wanneer de tijd rijp is, kunnen helpen om de economische ineenstorting van natiestaten te versnellen; omdat ze niet in staat zijn om voor onbepaalde tijd zo’n grote loonlijst te dragen zonder buiten hun middelen te moeten gaan.

Aan de andere kant, dezelfde machine die een koud en ongevoelig beeld van de apparaatregering zal geven; deze complexe machine en hoe nutteloos in veel van zijn functies, zal dienen als een scherm en bescherming tegen populaties. Want wie durft zich te wagen

Pagina 6

in de doolhoven van zo’n labyrint om zijn persoonlijke grieven te doen gelden? Ook tijdens deze periode van algemene bedwelming, zullen we ook van deze gelegenheid gebruik maken om, naargelang de behoeften van het moment, alle bedrijfsleiders, hoofden van grote overheidsinstanties, wetenschappelijke onderzoekscentra te kopen of te elimineren wiens actie en efficiëntie het risico zou kunnen geven om teveel macht te geven aan natiestaten. Je moet absoluut niet willen dat de staat een onafhankelijke macht wordt die ons zou kunnen ontsnappen en onze voorouderlijke ‘Plannen’ in gevaar kan brengen.

We zullen er ook voor zorgen dat we absolute controle hebben over alle supranationale structuren van Naties. Deze internationale organisaties moeten onder onze absolute jurisdictie worden geplaatst.

In dezelfde geest, en om de winstgevendheid van onze invloed bij de bevolking te garanderen, zullen we alle informatiemedia moeten beheersen. Onze banken zullen er daarom voor zorgen dat zij uitsluitend diegenen financieren die voor ons kiezen, terwijl zij toezicht houden op de sluiting van de meest recalcitranten. Dit zou in principe vrijwel onopgemerkt moeten blijven bij de bevolking, opnemend dat ze gedreven zullen worden door hun behoefte om meer geld te verdienen en vermaakt te worden.

We zullen moeten zorgen voor de afronding van de fase van de-regionalisering van plattelandsgebieden die begon bij het begin van de “Economische Crisis” van 1929. Overbezetting van de steden was onze drijfveer van de “Industriële Revolutie”. Door hun economische onafhankelijkheid, hun vermogen om de basis van het voedsel van de Staten te produceren, zijn rurale eigenaars een bedreiging voor ons en onze toekomstplannen.

Overvol in steden, zullen ze afhankelijker zijn van onze industrieën om te overleven. We kunnen het bestaan ​​van groepen die onafhankelijk zijn van onze “Macht” niet toestaan. Elimineer daarom de landeigenaren door hen gehoorzame slaven te maken van de industrieën die onder onze controle zijn. Wat de anderen betreft, laat hen zich organiseren in landbouwcoöperaties zodat onze agenten zullen infiltreren om hen beter te oriënteren volgens onze toekomstige prioriteiten.

Laten we ons in de hele staat concentreren op het benadrukken van het verplichte ‘respect’ voor diversiteit in ‘culturen’, ‘volkeren’, ‘religies’, ‘etniciteit’, wat voor ons allemaal ‘individuele vrijheid’ boven het begrip ‘Nationale eenheid” betekent wat de bevolking van de natiestaten beter zal verdelen, en ze dus verzwakt in hun autoriteit en in hun manoeuvreerbaarheid. Gedreven tot deze uiterste grenzen, maar in internationale termen, zal dit concept in de toekomst de etnische groepen van de verschillende Naties ertoe aanzetten zich te groeperen om individueel elk hun eigen aandeel van “Macht” te claimen; wat zal eindigen met het vernietigen van de Naties, en zal ervoor zorgen dat ze uit elkaar spatten in eindeloze oorlogen. Wanneer de natiestaten zo worden verzwakt door zoveel interne worstelingen, allemaal gebaseerd op erkenning van “minderheidsrechten” op hun onafhankelijkheid; dat verdeelde nationalisten in verschillende culturele en religieuze facties zich blindelings zullen verzetten in strijd zonder resultaat; dat de jeugd het contact met hun wortels volledig heeft verloren; dan kunnen we de Verenigde Naties dienen om onze Nieuwe Wereldorde op te leggen.

Bovendien zullen de “humanitaire, sociale en historische idealen” van de natiestaten in dit stadium al lang zijn afgebroken onder druk van interne verdeeldheid.
Einde van document 6.6.6. gedateerd eind juni 1967.
Achttien jaar later (6.6.6.) Na verloop van tijd werd er nog een belangrijke vergadering gehouden in Canada. De groep van 6.6.6. komt opnieuw bijeen in Toronto eind juni 1985, maar deze keer om de laatste fasen af ​​te ronden die zouden moeten leiden tot de val van naties en over de overname van Internationale Macht door de Verenigde Naties.


DOCUMENT: “L’AURORE ROUGE” Documenttitel van 6.6.6.: L’AURORE ROUGE.
Doel van het globalistische project: OPRICHTING VAN DE OCCULTE WERELD

Pagina 7

Middelen om het project te financieren: Controle van het IMF, de GATT, de Commissie van Brussel, de NAVO, de VN en andere internationale organisaties.

De afgelopen achttien jaar zijn zeer winstgevend geweest voor de vooruitgang van onze projectenwereld. Ik kan u vertellen, broeders, dat we nu bijna het doel bereiken. De val van de natiestaten is slechts een kwestie van tijd, vrij kort, moet ik u in alle vertrouwen bekennen. Dankzij onze undercover-agenten en onze enorme financiële middelen is er nu vooruitgang geboekt zonder precedenten op alle gebieden van wetenschap en technologie waarover we de grootste bedrijven beheren. Sinds de geheime ontmoetingen met M. de Rothschild in 1956, die tot doel hadden puntontwikkeling te onthullen, en de wereldwijde oprichting van “Computers”, is het nu mogelijk om een ​​glimp op te vangen van de oprichting van een soort “Internationale Autosnelweg” waar al deze machines met elkaar verbonden zijn. Omdat, zoals u al weet, directe controle en individuele populaties van de planeet op zijn minst totaal onmogelijk zouden zijn zonder het gebruik van computers en hun elektronische verbinding met elkaar in één groot “Wereldnetwerk”.

Deze machines hebben ook het voordeel dat ze miljoenen mensen kunnen vervangen. Bovendien hebben ze geen enkel geweten of moraal; wat essentieel is voor het succes van een project als het onze. Bovenal bereiken deze machines zonder ruzie alles wat hun is opgelegd. Het zijn perfecte slaven waarvan onze voorgangers zoveel hebben gedroomd, maar zonder hen hadden we nooit kunnen vermoeden dat we ooit zo’n wonder zouden kunnen doen. Deze machines zonder thuisland, zonder kleur, zonder religie, zonder politieke overtuiging, zijn de ultieme vervulling en tool van onze Nieuwe Wereldorde. Zij zijn de “hoeksteen”!

De organisatie van deze machines in een groot “Wereldnetwerk” waarvan we over de hoofdschakelaar zullen heersen, zullen we gebruiken om de bevolking te immobiliseren. Hoe?

Zoals u weet, bestaat de basisstructuur van onze Nieuwe Wereldorde in wezen uit een veelheid van verschillende “Netwerken” die elk alle gebieden van menselijke activiteit over de hele wereld beslaan. Tot op heden waren al deze “netwerken” met elkaar verbonden door een gemeenschappelijke ideologische basis: die van de mens als het “centrum” en de “ultieme prestatie” van het universum.

Dankzij de links van al deze verenigde “netwerken” van de “Nieuwe religie van de Mens voor de Mens” konden we dus gemakkelijk alle menselijke sectoren in alle westerse landen infiltreren en de ‘joods-christelijke’ basis wijzigen. Het resultaat is dat deze Mens vandaag, als onderdeel van Politiek, Economisch, Sociaal, Onderwijs, Wetenschappelijk of Religieus, al sinds de laatste bijeenkomst eind juni 1967 zijn verleden achter zich heeft gelaten om het te vervangen door ons ideaal van een Wereldgodsdienst, uitsluitend gebaseerd op de Mens. Afgesneden van zijn historische wortels, wacht deze Mens uiteindelijk niet langer op een nieuwe ideologie die hem wordt voorgesteld. Dit is natuurlijk die van ons; die van het “Mondiale Gemeenschapsdorp” waarvan het het “Centrum” wordt. En dit is precies wat we hem zullen brengen door hem aan te moedigen deel uit te maken, “Lichaam en ziel”, van dit “Electronisch Wereldnetwerk” waar de grenzen van de natiestaten voor altijd zullen zijn afgeschaft, weggevaagd tot hun diepste wortels.

Hoewel deze verloren mens zal worden geabsorbeerd door zijn blinde enthousiasme om deel uit te maken van zijn nieuwe “Wereldgemeenschap” door deel uit te maken van dit enorme “Computernetwerk”, zullen we voor onze rekening zien, aan de bovenste schakelaars die er voor verborgen zullen blijven, om het te dienen, te identificeren, te verantwoorden en winstgevend te maken volgens onze eigen doelstellingen.

Omdat binnen deze “nieuwe mondiale samenleving” geen enkel individu met potentieel voor “winstgevendheid” voor ons niet kan ontsnappen. De constante bijdrage van “Electronische Technologie” zal moeten zorgen voor alle middelen om alle individuen uit westerse populaties te archiveren, identificeren en controleren. Wat betreft degenen die geen enkele “Uitbuitbare winstgevendheid” vertegenwoordigen

Pagina 8

voor ons, zullen we zien dat ze zichzelf elimineren door alle lokale interne oorlogen die we hebben verzorgd om hier en daar uit te breken die ons heeft gediend, en van de “val van de economie” van de natiestaten, en van de “opposities en claims” van verschillende groepen die dezelfde staten vormen.

Hier is de gedetailleerde manier waarop we in 1998 verder zullen gaan om de weg te effenen voor de geboorte van onze “Wereldregering”:

1. Vergroot de “Vrijetijdssamenleving” die tot nu toe zo winstgevend voor ons is geweest. Laten we, door de uitvinding van de “Video” die we hebben gefinancierd, en de bijbehorende games gebruiken, de moraliteit van de jeugd afbreken. Laten we hen de kans geven om al hun instincten te bevredigen. Een wezen dat bezeten is door zijn zintuigen en daar slaaf van is, weten we, heeft noch ideale noch innerlijke kracht om iets te verdedigen. Hij is van nature een ‘individualist’ en vertegenwoordigt een perfecte kandidaat die we gemakkelijk kunnen modelleren volgens onze verlangens en onze prioriteiten. Onthoud trouwens hoe gemakkelijk onze voorgangers in het begin van de eeuw de hele Duitse jeugd konden leiden door de desillusie van de laatste te gebruiken!

2. Moedig “Studentenwedstrijden” aan voor alle zaken die verband houden met “Ecologie”. De verplichte bescherming van deze laatste zal een grote troef zijn op de dag dat we de natiestaten ertoe hebben aangezet hun ‘interne schuld’ in te ruilen voor het verlies van 33% van al hun territoria die ongeschonden zijn gebleven.

3. Laten we de innerlijke leegte van deze jeugd opvullen door ze vanaf zeer jonge leeftijd in de universumcomputers te initiëren. Laten we hiervoor het onderwijssysteem gebruiken. Een slaaf in dienst van een andere slaaf die we controleren.

4. Laten we op een ander niveau “Vrije internationale handel” vaststellen als een absolute prioriteit voor het economische voortbestaan ​​van natiestaten. Dit nieuwe economische concept zal ons helpen de achteruitgang van “nationalisten” van alle naties te versnellen; om ze te isoleren in diverse facties, en waar nodig, fel tegen elkaar op te zetten in oorlogen waarin zij elkaar zullen vernietigen.

5. Laten we, om koste wat kost het welslagen van een dergelijk streven te verzekeren, onze agenten die al zijn geïnfiltreerd in de ministeries van “Intergouvernementele Zaken en Immigratie van Natiestaten”, de wetten van deze ministeries diepgaand wijzigen. Deze wijzigingen zullen er in hoofdzaak op gericht zijn de deuren van westerse landen te openen voor een toenemende immigratie binnen hun grenzen (meer immigratie die we elders hebben uitgelokt door ervoor te zorgen dat hier en daar nieuwe lokale conflicten zijn uitgebroken). Door perscampagnes die goed zijn georchestreerd in de publieke opinie van de beoogde natiestaten, zullen we hen een grote toestroom van vluchtelingen bezorgen die het effect heeft dat hun binnenlandse economie wordt gedestabiliseerd en raciale spanningen op hun grondgebied toenemen. We zullen ervoor zorgen dat groepen buitenlandse extremisten deel uitmaken van deze toestroom van immigranten; die de politieke, economische en sociale destabilisatie van de betrokken naties zal vergemakkelijken.

6. Deze ‘vrijhandel’, die in werkelijkheid niet een is omdat deze al door ons wordt gecontroleerd aan de top van de economische hiërarchie, laten we deze infiltreren in ‘Three Side Commissions’: [die van Azië, die van Amerika , dat van Europa]. Het zal ons onenigheid brengen binnen de Verenigde Naties door de toename van de werkloosheid in verband met de herstructurering van onze multinationals.

7. Laten we langzaam maar zeker onze multinationals overplaatsen naar nieuwe landen die zijn overgenomen in het idee van “markteconomie”, zoals bijvoorbeeld de landen in Oost-Europa, Rusland en China. Het maakt ons momenteel niet uit of hun bevolking al dan niet een grote groep nieuwe consumenten vertegenwoordigt. Wat ons interesseert is in de eerste plaats toegang te hebben tot een “werkslaaf” (goedkoop en niet-vakbond) aangeboden door deze landen en die van de derde wereld. Trouwens, zijn hun regeringen niet door ons aangesteld? Roept men niet om buitenlandse hulp en om leningen van ons “Internationaal Monetair Fonds” en onze “Wereldbank”? Deze transfers bieden verschillende voordelen voor ons. Ze dragen bij aan het behoud van deze nieuwe populaties in de illusie van een “economische bevrijding”, van een “politieke vrijheid”, terwijl we in werkelijkheid hen zullen domineren door de honger naar winst en

Pagina 9

schulden die zij nooit zullen kunnen aflossen. Wat de westerse bevolking betreft, deze zullen worden gevoed in de droom van [economisch welzijn] omdat de producten die uit deze landen worden geïmporteerd geen prijsverhoging ondergaan. Aan de andere kant, zonder dat ze het in het begin opmerken, zullen bovendien industrieën worden gedwongen te sluiten vanwege de transfers die we hebben uitgevoerd buiten de westerse landen. Deze sluitingen zullen de werkloosheid verhogen en leiden tot aanzienlijke inkomstenverliezen voor de natiestaten.

8. Zo zullen we een “Globale Economie” op wereldschaal opzetten die volledig zal ontsnappen aan de controle over de natiestaten. Deze nieuwe economie zal boven alles staan; geen politieke- of vakbondsdruk kan er macht over hebben. Ze zal haar eigen “Wereldbeleid” dicteren en zal politieke reorganisatie nodig hebben, maar volgens onze wereldwijde prioriteiten.

9. Door deze “onafhankelijke economie” die alleen onze wetten heeft, zullen we een “Wereldmassacultuur” vestigen. Door internationale controle over Televisie, Media, zullen we een “Nieuwe Cultuur” instellen, maar genivelleerd, uniform voor iedereen, zonder enige “Creatie” toekomst die ons niet ontgaat. Toekomstige kunstenaars zullen naar ons beeld werken of niet kunnen overleven. Dus eindigt dit “Onafhankelijke Culturele Creaties” die alles van ons moment in gevaar brachten, onze globalistische projecten, zoals zo vaak het geval was in het verleden.

10. Door dezelfde economie zullen we dan de strijdkrachten van de nationale staten (zoals die van de Verenigde Staten) kunnen gebruiken voor humanitaire doeleinden. In werkelijkheid zullen deze “Krachten” ons dienen om wraakzuchtige landen aan onze wil te onderwerpen. Dus de landen van de Derde Wereld en anderen zoals zij zullen niet kunnen ontsnappen aan onze bereidheid om onze bevolking als slavenarbeid te gebruiken.

11. Om de wereldmarkt te beheersen, moeten we eerst de productiviteit van het doel afleiden (mens vrijmaken van het harde werk). Dan zullen we het tegen de mens richten door hem tot slaaf te maken van ons economisch systeem waar hij geen andere keus heeft dan om onze slaaf te worden, en zelfs een toekomstige crimineel.

12. Al deze overdrachten van onze multinationals naar het buitenland en de wereldwijde reorganisatie van de economie zullen onder meer tot doel hebben de werkloosheid in de westerse landen te verhogen. Deze situatie zal des te haalbaarder zijn omdat we in het begin de massale invoer van basisproducten in natiestaten hebben bevoorrecht en tegelijkertijd deze staten hebben overbelast door de buitensporige werkgelegenheid van hun bevolking in de productie van diensten waar ze niet langer voor kunnen betalen. Deze extreme omstandigheden zullen zich vermenigvuldigen met miljoenen massa’s welzijnsontvangers van alle soorten, analfabeten, daklozen.

13. Door het verlies van miljoenen banen in de primaire sector; in de omzeilingen die vermomd zijn als buitenlands kapitaal buiten de natiestaten, kunnen we aldus het gevaar van de dood leiden tot sociale harmonie door het spook van een burgeroorlog.

14. Deze internationale manipulaties van de regeringen en de bevolking van de natiestaten zullen ons het excuus geven om ons IMF te gebruiken om westerse regeringen te dwingen “bezuinigingsbudgetten” op te zetten onder dekking van de illusoire vermindering van hun “nationale schuld”; hypothetische instandhouding van hun “International Credit Score”; van het onmogelijke behoud van “Sociale Vrede”.

15. Met deze “noodbegrotingsmaatregelen” zullen we aldus de financiering van de natiesstaten verbreken voor al hun “megaprojecten” die een directe bedreiging vormen voor onze controle over de wereldeconomie.

16. Bovendien zullen al deze bezuinigingsmaatregelen ons in staat stellen moderne structuren van nationale wil op het gebied van energie, landbouw, vervoer en nieuwe technologieën te doorbreken.

17. Deze zelfde maatregelen bieden ons de perfecte gelegenheid om onze “ideologie van economische concurrentie” vast te stellen. Dit zal binnen de natiestaten resulteren in de vermindering

Pagina 10

van vrijwillig loon, vrijwillig vertrek met [Medaille voor verrichte diensten]; die de deuren openen voor de introductie van onze “Technologie van Controle”. In dit perspectief zullen al deze vertrekken worden vervangen door “Computers”.

18. Deze sociale transformaties zullen ons helpen het personeelsbestand “Politie en militairen” van de natiestaten radicaal te veranderen. Onder het voorwendsel van de behoeften van het moment, en zonder argwaan te wekken, zullen we alle individuen met een “joods-christelijk bewustzijn” van de hand doen. Deze “herstructurering van de politie en het militaire korps” stelt ons in staat om zonder bezwaar de oudere staf te ontslaan, evenals alle elementen die niet onze globalistische principes overbrengen. Deze zullen worden vervangen door jonge rekruten zonder “Bewustzijn en Moraliteit”, en al allemaal getraind en gunstig voor het gebruik van onze “Elektronische netwerktechnologie”.

19. Tegelijkertijd, en altijd onder het voorwendsel van “Bezuinigingen”, zorgen we voor de overdracht van militaire bases van nationale staten naar de Verenigde Naties.

20. In dit perspectief zullen we werken aan de reorganisatie van het “Internationaal mandaat van de Verenigde Naties”. Van “Vredesleger” zonder beslissingsbevoegdheid, zullen we ertoe leiden dat het een “Interventiemacht” wordt, waar de strijdkrachten van de Verenigde Staten zullen worden gevestigd, in een homogene natie. Dit zal ons toelaten om zonder strijd de demilitarisering van al deze staten uit te voeren, zodat geen van hen in de toekomst krachtig genoeg (onafhankelijk) zal zijn om onze “Wereldmacht” in twijfel te trekken.

21. Om dit overdrachtsproces te versnellen, zullen we de huidige troepenmacht van de Verenigde Naties betrekken bij conflicten die niet kunnen worden opgelost. Op deze manier, en met behulp van de media die we beheren, zullen we de bevolking de impotentie en de nutteloosheid van deze ‘Macht’ in zijn huidige vorm laten zien. Frustratie die helpt, en zijn hoogtepunt bereikt wanneer de tijd komt, zal de mensen van de natiestaten ertoe aanzetten om de internationale autoriteiten te smeken om zo snel een “Multi-Nationale Macht” te vormen om “Vrede” koste wat kost te beschermen.

22. De aanstaande verschijning van dit wereldwijde verlangen naar een “Multi-Nationale Militaire Macht” zal samengaan met de oprichting, binnen de Natiestaten, van een “Bevoegde Multi-Interventiemacht”. Deze combinatie van “Politie en Militaire Staf”, gecreëerd uit voorwendsel voor de toename van de groeiende politieke en sociale instabiliteit in deze staten die afbrokkelt onder de last van economische problemen, zal ons in staat stellen de westerse bevolking beter te controleren. Hier zal het buitensporige gebruik van identificatie en elektronische archivering van personen ons voorzien van uitgebreide bewaking van alle populaties die worden aangewezen.

23. Deze interne en externe politie en militaire reorganisatie van de Natiestaten zal het mogelijk maken alles samen te brengen in de richting van de verplichting om een ​​”Wereldcentrum” op te richten. Dit “Centrum” zal de verschillende “Politiemachten van de Natiestaten” mogelijk maken snelle toegang tot “Databases” over alle potentieel gevaarlijke personen voor ons op de planeet. Het imago van een betere gerechtelijke efficiëntie en de groeiende banden die worden gecreëerd en onderhouden met het “militaire”, zullen ons helpen de noodzaak te benadrukken van een “internationaal tribunaal” in combinatie met een “mondiaal gerechtelijk systeem”; één voor burgerlijke zaken en individuele criminelen, en de andere voor de Naties.

24. Tijdens de groei die door al deze nieuwe behoeften wordt aanvaard, is het absoluut noodzakelijk dat we de wereldwijde wapenbeheersing binnen de vroegste gebieden van de natiestaten voltooien. Om dit te doen, zullen we het “ALPHA-PLAN” versnellen dat in de jaren ’60 door enkele van onze voorgangers werd geïmplementeerd. Dit “plan” had oorspronkelijk twee doelstellingen die vandaag de dag hetzelfde zijn gebleven: door de interventie van “schietende gekken”, een klimaat van onveiligheid creëren in de bevolking om te leiden tot een strengere controle over vuurwapens. Directe gewelddaden zodat extremisten religieuze verantwoordelijkheid dragen, of mensen die verbonden zijn met religieuze trouw van ’traditionele’ neiging, of mensen die beweren bevoorrechte communicatie met God te hebben. Om deze “Gun Control” te versnellen, kunnen we vandaag de “Val van

Pagina 11

Economische Omstandigheden” van de natiestaten die volledige sociale destabilisatie met zich meebrengen; daarom toegenomen geweld. Ik hoef de fundamenten van deze “controle” van vuurwapens niet aan u, mijn broeders, te demonstreren. Zonder dit zou het voor ons bijna onmogelijk worden om de bevolking van de beoogde staten op hun knieën te krijgen. Bedenk hoe succesvol onze voorgangers in Duitsland in 1930 konden besturen met de toenmalige nieuwe “Wetten”; Wetten waarop de huidige Wetten van de natiestaten zijn gebaseerd voor dezelfde controle.

25. De laatste “stappen” hebben betrekking op de “OMEGA-FASE” die werd ervaren door experimenten die in het begin van de jaren zeventig werden uitgevoerd. Ze omvatten de toepassing, wereldwijd, “Elektro-magnetische wapens”. “Klimaatverandering” die de vernietiging van gewassen veroorzaakt; faillissement onder deze omstandigheden, landbouwgrond; denaturatie, door kunstmatige middelen; dagelijkse voedselproducten; vergiftiging van de natuur door een overdreven en roekeloze exploitatie en het massale gebruik van chemische producten in de landbouw; dit alles, broeders, zal leiden tot de zekere ondergang van voedselindustrieën van de Natiestaten. De toekomst van de “bevolkingscontrole” van deze staten gaat noodzakelijkerwijs voorbij door absolute controle, door ons, van voedselproductie op wereldschaal en door controle te nemen over de belangrijkste “voedselroutes” op de planeet. Hiervoor is het noodzakelijk om, onder andere, elektromagnetische technieken te gebruiken om klimaten van de meest productieve staten op landbouwniveau te destabiliseren. Wat de vergiftiging van de natuur betreft, deze zal spoedig worden versneld omdat de toename van de populaties haar daar zonder beperking naartoe zal duwen.

26. Het gebruik van elektro-magnetica om “Aardbevingen” te veroorzaken in de belangrijkste industriële regio’s van de natiestaten zal de “Economische Val” van de meest bedreigende staten voor ons helpen versnellen; evenals om de verplichting tot oprichting van onze “Nieuwe Wereldorde” te versterken.

27. Wie kan ons verdenken? Wie kan de gebruikte middelen vermoeden? Degenen die ons durven tegen te spreken door informatie te verspreiden over het bestaan ​​en de inhoud van ons “Complot”, zullen verdacht worden in de ogen van de autoriteiten van hun natie en hun bevolking. Dankzij verkeerde informatie, leugens, hypocrisie en individualisme die we onder de volkeren van natiestaten hebben gecreëerd, is de mens een vijand voor de mens geworden. Dus deze “onafhankelijke individuen” die het gevaarlijkst voor ons zijn, juist vanwege hun ‘vrijheid’, zullen door hun medemensen als vijanden worden beschouwd en niet als bevrijders. Kindslavernij, plundering van rijkdommen uit de Derde Wereld, werkloosheid, propaganda voor het vrijgeven van drugs, de verbijstering van de jeugd van de Natiestaten, de ideologie van “Respect voor individuele vrijheid” verspreidden zich binnen de joods-christelijke kerken en binnen de Natiestaten, obscurantisme beschouwd als een basis van trots, de interetnische conflicten en onze nieuwste prestatie: “Bezuinigingen”; dit alles stelt ons eindelijk in staat om de voorouderlijke vervulling van onze “Droom” te zien: die van de oprichting van onze “NIEUWE WERELDORDE”.]

Einde einddocument juni 1985.

CONCLUSIE…

Dus, het “TORONTO PROTOCOL (6.6.6.)”, fictie of bittere realiteit? Het zou hetzelfde zijn als vragen of “Het Beste van Twee Werelden” ook een mythe of een realiteit is, ook al is het een roman. De auteur had echter ook toegang tot de “Documenten” om het te maken. De auteur was zich er terdege van bewust dat de openbaring, de verspreiding van de informatie die hij bezat, maar in een andere vorm dan die van de roman, veelmeer wantrouwen dan acceptatie in de bevolking zou hebben gewekt. En hoeveel andere auteurs moesten ook dezelfde truc gebruiken om hun tijdgenoten en toekomstige generaties te waarschuwen?

Dus, het “TORONTO PROTOCOL (6.6.6.)”, Fictie of bittere realiteit?

De urgentie van de huidige situatie, die voortkwam uit de “Bezuinigingen” die het begin van het einde markeren, de nauwe realisatie van de “Nieuwe Occulte Wereldorde”, stond het schrijven van een roman niet toe (wat in de aanwezige context te lang zou hebben geduurd).

Pagina 12

Maar de impact die wordt veroorzaakt met betrekking tot de openbaring van deze “Documenten” is nog steeds aanzienlijk omdat hun publicatie tot gevolg zal hebben dat degenen die er de oorzaak van zijn in het defensief worden geplaatst.

Wat hier gewenst is, is dat naast de desinformatie die wordt overgebracht en wordt onderhouden door gewetenloze politici en door angstige mensen die worden geconfronteerd met de mogelijkheid om persoonlijke interesse te verliezen, elke lezer kan reflecteren, zich kan groeperen met anderen die vergelijkbaar zijn met hem, en nu de middelen nemen om te overleven in het gezicht van wat komt.

Zelfs als mijn leven in gevaar is vanwege de verspreiding van informatie zoals deze, is de jouwe nog meer door de onwetendheid van dezelfde informatie.

Dus, het “TORONTO PROTOCOL (6.6.6.)”, Fictie of bittere realiteit?

Het is aan jou…

Het is aan jou om te zien, in recente afgelopen en toekomstige gebeurtenissen, of deze “Documenten” tot het rijk van fictie of realiteit behoren.

Het is aan jou om te beseffen dat angst geen ander doel heeft dan je te verlammen, en te bedanken voor degenen die je uitsluitend controle willen over jou om je tot betere slaaf te maken op basis van hun belangen die uiteindelijk niet de jouwe zijn.

Dus, het “TORONTO PROTOCOL (6.6.6.)”, Fictie of bittere realiteit?

Serge Monast, Onderzoeksjournalist, eind maart 1995.

Einde vertaling


Bekijk ook de Twitter-thread, klik hier.