Miljoenen kostende ’oorlogsrenovatie’ moet onze wegen geschikt maken voor tanks

Bron: Telegraaf, 31-01-2021

Autowegen, spoorlijnen, waterverbindingen, viaducten en tunnels gaan de komende jaren voor honderden miljoenen euro’s op de schop om letterlijk ruimte maken voor het verplaatsen van manschappen en groot materieel door ons land.

De ministeries van Defensie en Infrastructuur en Waterstaat hebben hierover overeenstemming bereikt in het Nationaal Plan Militaire Mobiliteit. Dit megaproject is inmiddels goedgekeurd door het kabinet, zo meldt Defensie. Dit betekent dat er de komende jaren talrijke bestaande auto-, spoor- en binnenwaterwegen op de schop gaan. Na de ’oorlogsrenovatie’ maken ze straks deel uit van een fijnmazige militaire corridor die door heel Europa loopt. Het is de bedoeling de investeringen uit te smeren over een langere periode, zodat ze in veel gevallen kunnen worden meegenomen in het reguliere onderhoud. “Als Infrastructuur en Waterstaat toch al werkt aan het eigen meerjaren-onderhoudsplan, is het praktisch dat ze de militaire eisen van de NAVO en EU meenemen”, zo stelt brigadegeneraal Henny Bouman. Deze souschef Logistiek van de Commandant der Strijdkrachten presenteert het project dit weekeinde in een online-publicatie van Defensie.

Tanks

Momenteel is de infrastructuur in ons land volgens de krijgsmacht op veel plaatsen ongeschikt voor rappe en grootschalige verplaatsingen. Zo zijn veel spoorwegtunnels te smal en te laag voor groot wapentuig en staan seinpalen te dicht op de rails. Bovendien kunnen veel auto- en spoorbruggen het gewicht van opleggers met tanks niet dragen en zijn veel provinciale tweebaanswegen te smal voor militaire ’verhuizingen’. Ook zijn opstelsporen bij treinverbindingen te kort om wapentuig goed te kunnen opladen.

Rusland

Na de Krim-annexatie door Rusland spraken 25 EU-lidstaten in 2017 af om overal betere verbindingen zodat sneller militair kan worden gereageerd op agressie. Inmiddels ontwikkelt elk land een eigen militair mobiliteitsplan dat uiteindelijk moet resulteren in een aaneengesloten net van militaire corridors door Europa. Ons land kiest ervoor geen afzonderlijke ’soldatenwegen’ te ontwikkelen, maar wil de bestaande infrastructuur aanpassen op de militaire behoeften, zo meldt brigadegeneraal Bouman. Ofschoon Defensie de plannen nu zelf uit de doeken doet, zijn de projecten vooralsnog omgeven door geheimzinnigheid. Zo blijft onvermeld waar en hoe de militaire routes straks gaan lopen. “Dat houden we om veiligheidsredenen geheim”, zo meldt het departement.

NAVO

Experts zeggen overigens dat veel keuzes voor de hand liggen. Zo is er behoefte aan betere verbindingen met de Rotterdamse haven en is de verwachting dat er vanuit de Maasstad via onder meer de A15 en A12 wordt ingezet op een goede aansluiting op Duitse autowegen. Defensie koestert daarnaast de vurige wens voor eenvoudiger regels bij troepenverplaatsingen. “Bij oefeningen of vertrek van de snelle interventiemacht van de NAVO geldt de normale wet- en regelgeving die voor veel vertraging leidt”, aldus generaal Bouman. Hij bepleit doorlopende vergunningen voor grote konvooien.


Lees ook:

Europa werkt aan militair verkeersnetwerk

Kabinet stemt in met nationaal plan militaire mobiliteit

Nationaal Plan Militaire Mobiliteit