Het plan om de wereld te redden

Naar Nederlands vertaald transcript van bovenstaande video door Joe M.

Het Plan Om De Wereld Te Redden
1)
Heb je je ooit afgevraagd waarom we oorlog voeren?
Waarom is er armoede, verdeeldheid en criminaliteit?
Wat als ik je vertelde dat er een reden voor alles was?
Wat als ik je vertelde dat het met opzet was?
Wat als ik u vertelde dat degenen die onze wereld corrumperen, ons voedsel vergiftigen en conflicten ontketenen zelf voorgoed van de aarde moeten worden verdreven?
Je zou kunnen denken dat dat een idealistische fantasie is.
Nou laat me je een verhaal vertellen.

2)
We erkennen dat er natuurlijk criminelen zijn.
Ze beroven je huis, stelen je telefoon, ze kunnen ook jou vermoorden als ze denken dat ze er mee weg kunnen.
We hebben allemaal op de een of andere manier met criminelen te maken gehad.

3)
Criminelen, zoals we weten, zijn degenen die kiezen voor persoonlijk gewin boven de rechten van anderen en hebben geen respect voor de wet.
Maar hier moet je even je gedachten proberen te verruimen.
Criminelen kunnen ook succesvol zijn in het bedrijfsleven en de politiek, en kunnen tot onze leiders worden gekozen.

4)
Als een crimineel de president zou worden, stel je dan voor wat ze zouden kunnen bereiken!
Zij zouden het volle gewicht van hun uitvoerende macht kunnen gebruiken om veel grotere misdaden te begaan en ervoor kunnen zorgen dat zij en hun vrienden zo veel mogelijk worden verrijkt.

5)
Een criminele president zou allianties kunnen aangaan met andere leiders en vervolgens kunnen samenwerken aan meer wereldwijde criminele activiteiten.
Alles is mogelijke, drugshandel, mensenhandel, alles wat de veel geldt oplevert.

6)
De 20e eeuw was turbulent met oorlog, economische rampen, honger en ontheemding.
We hebben dit altijd geaccepteerd als menselijke aard en zo gaat het nu eenmaal in de wereld – het is iets onvermijdelijks en is te wijten aan zwakheden van de menseljke aard die ons naar deze acties leidt.

7)
Op dit punt hebben we allemaal een tragische fout gemaakt.
Jij bent geen crimineel.
Ik ben geen crimineel.
Hoe kunnen we er dan van uitgaan dat het de “menselijke aard” is die al deze pijn en ellende veroorzaakt?
Wat als het helemaal niet de menselijke aard was, en als gevolg van iets meer bewust?

8)
Ons werd geleerd dat het kapitalisme de oorzaak was van een enorme kloof tussen arm en rijk, en de oorzaak van armoede – wat op zijn beurt de oorzaak is van oorlog, misdaad en hongersnood.
Anderen werd geleerd dat het communisme, het systeem van gelijke rijkdom voor alle mensen, echt verantwoordelijk was voor de puinhoop.

9)
Maar je ziet mensen, het is niets van deze dingen.
Het zit niet in onze aard om te vechten en racistisch te zijn, het zit niet in onze aard om van anderen te beroven.
Wat je moet leren is dat al die tijd het de CRIMINELEN waren!

10)
Ja.
Zij kregen de macht.
Meer macht dan een crimineel ooit zou mogen hebben.
Ze zijn opgeklommen tot de top van mediabedrijven die ons nieuws en entertainment beheersen.
Ze klommen naar de top van het banksysteem.
Ook naar het Witte Huis!
Naar Brussel.
Naar het Vaticaan.
Naar de Kroon.
Stilletjes zijn ze naar binnen geslopen.

11)
Ze werden leiders van landbouwbedrijven die controle hebben over de voedselvoorziening.
Ook grote farmaceutische bedrijven, die we vertrouwen om ons te helpen als we ziek zijn.
Niemand heeft hen tegengehouden en ze hebben alleen maar meer criminelen gerekruteerd om hen te helpen.

12)
Eerst verzamelden ze de rijkdom van de wereld.
Dat deden ze door een systeem uit te vinden met de naam Central Banking, dat geld leent aan overheden met rente, waardoor landen voor eeuwig in de schulden kwamen te zitten.
De welvaart van mensen nam af.
Ze kregen meer.
Veel meer.

13)
Wanneer een crimineel al zo rijk is als hij kan worden, dan wordt het beschermen van zijn ongebreidelde winst de prioriteit.
Boze burgers die het beu zijn om arm te zijn, vormen een groot obstakel en kunnen in opstand komen als ze genoeg lijden.
De criminelen werkten eraan om dit te voorkomen.

14)
Dus besteedden ze de aandacht aan hun laatste concurrent – de mensen van de wereld.
Jij en ik.
We zijn niet blij dat we geregeerd worden door criminelen en dat we 3 banen moeten hebben om te overleven.
Ze weten dat we het niet zullen accepteren.

15)
Dus gebruikten ze hun controle over de media om wit op te zetten tegen zwart, vrouw tegen man, jong tegen oud, moslim tegen christen.
Ze overtuigden ons dat WIJ het probleem waren, zodat we zouden strijden en onszelf zouden vernietigen.

16)
Om het sneller te laten gaan, vielen ze alle aspecten van de mensheid aan die ons sterk maken.
Zoals familie.
Gebruik makend van hun invloed op cultuur, populariseerden zij levensstijlen die tot een gebroken gezinnen huizen, verloren jeugd en drank en drugsmisbruik leidden.

17)
Ik zou de hele dag kunnen praten over hoe ze ons anders opzettelijk verzwakt hebben, en het zou je maag doen draaien.
We probeerden gewoon door te gaan met leven, terwijl ze elk denkbaar obstakel opwierpen.
De problemen van de wereld waren niet onvermijdelijk!

18)
Dus waar zijn alle good guys?
Goede mensen willen gewoon trouwen, kinderen krijgen, hun brood verdienen en van hun vrijheid genieten.

19)
Nou, er WAREN good guys.
Velen.
In januari 1961 werd er 1 president van de Verenigde Staten (JFK).
Hij wist van deze criminelen en wilde ze weg hebben.
Hij wist van hun kwade bedoelingen en wilde ze bestrijden.
Helaas had hij geen idee hoe krachtig ze waren geworden.

20)
Reagan had ook goede bedoelingen voor het Amerikaanse volk.
Hij wist dat deze criminele maffia in dit stadium bijna alles in de hand had, inclusief de machtige corrupte veiligheid organisaties.
Zijn economisch beleid was veelbelovend.

21)
Maar de criminelen hadden een zwak Amerika nodig om hun macht te behouden.
Reagan kreeg met een kogel te zien dat een groeiende Amerikaanse economie en welvarende burgers niet waren wat de criminelen wilden.

22)
Het zag er behoorlijk grimmig uit voor goede mensen.
Elke keer als iemand op wilde staan en het juiste wilde doen, wordt hij of zij gestopt.
Zouden we ooit bevrijd worden?

23)
Deze criminelen zijn ook bekend als de Deep State, of cabal, vanwege de manier waarop ze de controle over de dingen achter de schermen.

24)
Elke president na Reagan was een van deze Deep State criminelen, en hun rijk groeide zelfs nog sterker.
Met elke slechte president kwamen nieuwe diepten in Amerika en de wereld zou zinken.
De wereld stortte de duisternis in.

25)
Heb je mij nodig om te vertellen hoe?
Vernietigde fabrieken, dalende werkgelegenheid, zieke mensen, drugs. Vernietiging van Irak, Syrië en Jemen met zinloze oorlog, verplaatsing van mensen naar Europa, Isis, terrorisme, ineengestorte rege
TOTALE ELLENDE

26)
Denk je dat onvermijdelijk was?
Nee zeker niet!
Nou, hier begint het een nieuwe wending te nemen.
Wanneer het volledige beeld bekend wordt, zal het voor altijd worden beschouwd als het grootste verhaal ooit verteld.

27)
Nou hier is het begin:

28)
Sommige goede mensen bekleedden nog steeds een machtspositie.
Zij waardeerden de mensheid en de rechtsstaat.
Terwijl de criminelen tijdens de jaarlijkse Bilderberg vergaderingen hun spelplan bespraken, maakten de good guys zelf plannen.
Het informatietijdperk zou de geschiedenis voor altijd veranderen.

29)
Toen het internet in elk huis binnenstroomde en apparaten slimmer werden, en toen mensen traceerbare apparaten begonnen mee te nemen, ontstond de mogelijkheid om een einde te maken aan de criminele co
We werden verbonden, traceerbaar en gesurveilleerd – maar OOK ZIJ!

30)
Net als wij werden ze afhankelijk van e-mail, sms en directe communicatie. Het vergemakkelijkte de misdaad, maar het plaatste het ook in een netwerk dat, als het door de juiste mensen beschikbaar werd gesteld, hun misdaden aan het publiek zou onthullen en hun ijzeren greep op ons voor eens en voor altijd zou beëindigen.

31)
In dit nieuwe informatietijdperk werd gedacht dat militairen ook een eigen inlichtingendienst zouden moeten hebben om zich te richten op cybercrime en spionage.
Zij noemden dit de NSA, National Security Agency, het Nationaal Veiligheids Agentschap.

32)
De relevantie van de NSA in dit verhaal kan niet worden onderschat.
Het gaat hierover dat elk telefoontje, e-mail en tekst, van elk apparaat, opgeslagen en gearchiveerd is.
Of het nu gaat om een doktersafspraak, of om de Deep State die een massale heroïneaankoop bij de Taliban doet.

33)
In de juiste handen zou het voldoende informatie zijn om het hele duistere criminele complot, van het beroven en on uit te roeien, bloot te leggen .
Houd die gedachte vast, nu moet ik het PLAN uitleggen.

34)
De good guys bedachten een PLAN om de wereld terug te winnen van de cabal en het terug te geven aan de mensen.
Het zou gaan om allianties uit met meerdere landen, aangezien de criminelen beschikten over wereldwijde ratten lijnen, handel en andere infrastructuur die hun medewerking nodig zou hebben.

35)
Het kwam neer op twee keuzen voor Amerika.
Lanceren van een militaire staatsgreep om de regering, met welke cabal marionet pop aan het hoofd in het Witte Huis dan ook, te over te nemen.
Of op een legale manier winnen, de touwtjes in handen nemen van de NSA, de criminelen blootstellen aan wat ze zijn en ze allemaal arresteren.

36)
Het is duidelijk dat de eerste optie zeer verontrustend zou zijn voor het publiek.
Met mensen, die nog steeds bezig zijn met de door de cabal ontworpen sociale kwesties, zouden waarschijnlijk in opstand komen en zichzelf en anderen pijn doen.
Nee, het moest de tweede optie zijn.

37)
Ze hadden dus een kandidaat nodig die kon winnen en die groots kon winnen.
Veel staten zoals Californië waren zo zwaar overstroomd door de Deep State dat zelfs de stemmachines elektronisch waren ingesteld om de stemmen op welke manier dan ook te doen schommelen.
Het zou een zeer beslissende overwinning moeten zijn.

38)
39) Goede patriotten in het Amerikaanse leger en hun mondiale partners vroegen Trump om zich kandidaat te stellen voor president, zodat ze de controle over Amerika op legitieme wijze konden terugnemen
Trump was natuurlijk een goede keuze, want hij overwon de verkiezingsfraude en won.
Maar hij was een patriot, en hij werd geliefd en bewonderd door het publiek.

40)
Hij was niet geïnteresseerd om zich bij de cabal aan te sluiten, vooral omdat ze Amerika haatten en hij het op dat punt niet met hen eens was.
Zodra hij interesse toonde om de macht over te nemen, activeerden ze hun media invloed om hem wreed aan te vallen.
Toen zagen we de plotselinge haat opkomen.

41)
Zelfs toen hij won, had de cabal nog geen idee waar hij deel van uitmaakte, en het verfijnde plan dat zich tegen hen zou ontvouwen.
Ze waren geschokt door hun verlies en mobiliseerden hun volledige arsenaal aan intelligentie, media, geld en technologie om te proberen de macht terug te nemen.

42)
Hun mensen aan de top van de Department Of Justice en de FBI stelden vervolgens een plan op om Trump er in te luizen (framen) en hem te laten afzetten (impeachment).
Hier komen we weer terug bij de NSA.
Alle berichten werden opgeslagen en konden worden gebruikt om dit complot bloot te leggen en de omverwerping van Trump te voorkomen.

43)
Er zal een heel boek geschreven worden over de eerste 2 jaar van Trump’s presidentschap, valse vlag terreuraanslagen, neer geschoten vliegtuigen, raket waarschuwingen, moordpogingen.

44)
Hier is het punt.
De wereld wordt momenteel geconfronteerd met een dramatische heimelijke oorlog van bijbelse proporties, letterlijk de strijd voor de Aarde, tussen de krachten van goed en kwaad.
Ik kan het niet in eenvoudigere termen zeggen maar het schijnt dat de good guys winnen.

45)
De cabal had volledige controle over Noord-Korea.
Ze kaapten de Kim-dynastie, namen hen in gijzeling en werkten aan de opbouw van een nucleair arsenaal om de wereld mee te bedreigen.
Kim Jong Un omarmde plotseling de vrede omdat de diepe staat werd geslagen en verdreven.

46)
ISIS werd ook vernietigd in het jaar na de overwinning van Trump.
We beginnen allemaal het patroon te zien nu er genoeg tijd is verstreken; dat onze grootste zorgen wereldwijd beginnen af te nemen en de vrede terugkeert.
Het is allemaal bewijs dat de good guys de oorlog winnen.

47)
Maar we zitten er nog steeds midden in.
Terwijl er veel verbetert, verbaast het nog velen dat de meeste van deze bekende criminelen nog steeds vrij zijn.
Vooral de hogere piefen zoals Hillary Clinton, de Bushes en Obama.
Dat staat in het volgende hoofdstuk van het verhaal.
Daarom hebben we Q.

48)
De good guys, met controle over NSA, begonnen met Q, het programma van de kennis verspreiding om een online beweging op te roepen die “The Great Awakening” (het grote ontwaken) werd genoemd.
Het begon op ondergrondse internet kanalen, en daarna verhuisde het naar de mainstream.

49)
Q is een leuke afleiding geweest voor degenen die de gebeurtenissen in de wereld volgen en de waarheid willen, maar het staat op het punt om een veel belangrijkere en noodzakelijkere fase te beginnen
Hiermee bedoel ik opvallende high-profile arrestaties.

50)
Ja mensen.
De criminelen waar ik het over heb zijn bekende politici, acteurs, zangers, CEO’s en beroemdheden.
Mensen die ons vertrouwen, respect en bewondering hebben verdiend.
Ze hebben zeer slechte dingen gedaan die allemaal volledig bekend en gedocumenteerd zijn, en ze zullen zwaar gestraft worden.

51)
Degenen onder ons die vanaf het begin Q hebben gevolgd, zullen hier aanwezig zijn om u te helpen de komende gebeurtenissen te begrijpen.
We zijn een van de eersten om te beseffen dat onze kleine patriot groepjes slechts triviale afleidingen zijn, en we zijn allemaal slaven zijn van een verborgen vijand.

52)
We realiseren ons dat het probleem nooit kapitalisme of socialisme, democratisch of republikeins, zwart-wit, moslim of christelijk is geweest.
We weten dat het gewoon zeer machtige criminelen waren die te veel macht hadden .

53)
Mede slaven. Het is tijd om je veiligheidsgordel om te doen, je ware vijand te herkennen en een nieuwe toekomst te omhelzen die we allemaal te danken hebben aan de dappere patriotten die hun leven heb.
Moge God Amerika en de Aarde zegenen