Oranje van Nassau deel I

discord

Dit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres). Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en veel informatie met jullie willen delen. De bedoeling is, om zelf de aangereikte informatie af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten, wat is er eigenlijk aan de hand, klopt het wat de media ons vertellen en wat heeft het een met het ander te maken? Op dit kanaal dat je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst, of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje, indien aanwezig, het wel waard is. Oordeel zelf.

Oranje van Nassau

Sommigen mensen die dit horen worden licht in het hart. Hun bloed gaat sneller stromen en in sommige gevallen worden zij euforisch. Op Koningsdag sinds Willem, gaan zij helemaal uit hun bol en trekken de portemonnee gewillig om dit feest te bekostigen. Door de jaren heen bekostigen WIJ het volk alle onkosten die leden van het Koninklijk Huis zich denken te kunnen permitteren. Daar hoeven zij niet veel moeite voor te doen, want wij geven graag en de Nederlandse Regering ondersteunt graag hun verzoeken.

Het Ontstaan van Huis van Oranje van Nassau  596px-René_de_Châlon_(ca_1518-44),_by_Jan_van_Scorel

René van Chalon, zoon van Hendrik III en Claudia van Chalon, erft het soevereine prinsdom Orange van zijn oom Philibert van Chalon. Als René in 1544 kinderloos sterft, laat hij zijn bezittingen na aan zijn Duitse neef Willem van Nassau (1533-1584). Als Prins Willem is hij de stamvader van het Huis Oranje-Nassau.

Orange ligt in het zuiden van Frankrijk en is sinds 1163 een prinsdom in handen van het Huis van Chalon. Hier komen ook de wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ en de jachthoorn vandaan, die nog steeds in het wapen van de Oranjes staan. Het prinsdom Orange is in de 18e eeuw opgegaan in Frankrijk. Sinds 1963 is het lid van de Unie van Oranjesteden.

Nassau is een voormalig Duits graafschap. Later wordt het een vorstendom en tenslotte een hertogdom. Het Huis Nassau had twee takken: de Ottoonse en de Walramse lijn. Het Huis Oranje-Nassau stamt af van de Ottoonse lijn, de groothertogelijke familie van Luxemburg van de Walramse lijn.

Keizer Karel V wilde niet dat door vererving de bezittingen van de Nassaus in Nederland en Duitsland in handen vielen van één persoon, Willem van Oranje. Hij erft daarom wel alle bezittingen van René van Chalon, maar zijn broer, Jan de Oude, volgt hun vader op in het graafschap Nassau en wordt de stamvader van de Friese tak van de Nassaus. Prins Willem IV krijgt later door het uitsterven van verschillende takken toch weer alle bezittingen van de Ottoonse tak in handen. Prins Willem IV verliest deze in 1795 aan de Fransen.

Hertog Willem

Zijn half Spaanse zoon, later Koning Willem I, krijgt in 1802 van Napoleon een schadeloosstelling voor het verlies van zijn erflanden en wordt vorst van Fulda, graaf van Corvey, Weingarten en Dortmundt. hertog willem

Als hij in 1806 aan Pruisische zijde tegen Frankrijk vecht, ontneemt de Franse keizer hem zijn Duitse landen. Na de val van Napoleon besluit het Congres van Wenen om alle Nassau landen te verenigen tot een staat waarvan het hoofd van de Walramse tak hertog wordt. Hertog Willem wordt schadeloos gesteld met het nieuw gevormde Groothertogdom Luxemburg en het Hertogdom Limburg.

Willem I 1772 – 1843

Op 16 maart 1815 roept Hertog Willem zichzelf uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en noemt zichzelf Koning Willem I. Hij was inmiddels getrouwd met zijn volle 14 jarige nicht Prinses Wilhelmina van Pruisen die dan nu de eerste Koningin der Nederlanden zou worden. Nu hebben wij het Huis van Oranje van Nassau met Koning Willem I.

Willem II 1792 – 1849

Zijn zoon Willem Frederik George Lodewijk, later Koning Willem II genoemd, trouwde met een Russin Anna Paulowna, de dochter van de tsaar Paul I van Rusland.

Willem III 1817 – 1890

Uit dat huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, de latere Koning Willem III. Hij trouwde ook met zijn nicht, Sophie van Wirtemburg. Zie hier een terugkerend thema: inteelt. Helaas voor haar was dit een regelrechte hel op aarde. Zij dacht dat met de komst van kinderen, dit beter zou gaan. Helaas door allerlei oorzaken en waaronder het inteelt aspect, waren haar drie kinderen een kort leven beschoren. Haar leven werd gekenmerkt door verdriet. Zij overleed in 1877.

Koningin Emma 1858 – 1934

Nu Koning Willem III geen troonopvolgers had, moest er in allerijl een noodoplossing gevonden worden. Geen probleem toch, er is vast nog ergens een familielid die de taak wil overnemen. Ja hoor, Duits familielid Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont was bereid om met de 41 jaar oudere Koning Willem III te trouwen in 1879.

Zij werd later beter bekend als Koningin Emma. Koning Willem III wilde nu voor een opvolger zorgen, maar dat lukte niet doordat Willem zijn lid niet alleen met plassen had versleten. Maar geen nood. Deze familie zorgt altijd voor een oplossing, want er moet een troonopvolger komen. Daardoor werd de particulier Duitse secretaris van Koningin Emma een nieuwe taak en een nieuwe daarbijhorende titel toegewezen.

Selectie_014

                                 Op het plaatje zie je ook de naam van de Prins in nood.

Zodoende zag op 31 augustus 1880 Wilhelmina Helena Paulina Maria het eerste levenslicht.

                                  De biologische ouders van Prinses Wilhelmina

Koning Willem III overleed op 23 november in 1890. Koningin Emma nam nu als regentes het koninklijk gezag waar, eerst enkele dagen voor de dood van haar echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina.

Wilhelmina & Prins Hendrik

Op een gegeven moment werd er een geschikte huwelijkspartner voor Wilhelmina gezocht. Nu is het niet zo dat deze familie dan heel het land doorzoekt naar een geschikte prins. Neen zelfs Europa wordt niet doorkruist. En waarom ook als je zo open familie hebt met innige banden? Samen met Koningin Emma ging Wilhelmina op pad. Achterneef Heinrich Wladimir Albrecht Ernst komt uit de bus als zijnde geschikt. Beter bekend als Hendrik van Mecklenburg- Schwerin. Zij trouwen op 7 februari 1901. Vanaf die dag heet haar man en zo aangesproken, Prins Hendrik.

Door dit huwelijksverbond dreigde hiermee, uit de naam “Van Oranje-Nassau”, het element ‘Nassau’ verloren te gaan. Dat zinden Emma en Wilhelmina niet en dit werd voorkomen door een beroep te doen op een verdrag dat de verschillende takken van het Huis Nassau in 1736 hadden afgesloten. Koningin Wilhelmina bepaalde daarna bij Koninklijk besluit in 1937 dat de naam Van Oranje-Nassau door alle kinderen van (destijds) prinses Juliana zou worden gedragen met en benevens den naam, welke Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader ontlenen. Daardoor droegen alle kinderen van Juliana de titel prins of prinses van Oranje-Nassau.

Uiteraard moest er weer een troonopvolger komen dus kinderen waren gewenst.
Helaas voor Wilhelmina ging dit pad niet over rozen. Zij had verschillende miskramen. Dit werd o.a. door de opmerking van de regering verhuld door te zeggen dat Wilhelmina ziek was en later dat ze de tyfus had. Het duurde zeven jaren en vier miskramen toen op 30 april 1909 Prinses Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina werd gepresenteerd. Het land was uitzinnig.

Maar het land was niet op de hoogte van een klein publiek Soest geheim. Dat Wilhelmina een mongooltje kreeg. In het familie wapen staat niet voor niets ‘Je Maintiendrai’. Op nog geen kilometer van Soestdijk ligt een boerderij van Familie de Ridder. Op hetzelfde moment dat Wilhelmina een baby kreeg, gebeurde dat wonderlijke ook in huize de Ridder. In die nacht heeft de kinderruil plaatst gevonden. Onder welke condities en of bedreiging vertelt het verhaal niet. Prins Hendrik heeft dus een valse aangifte gedaan bij de burgerlijke stand.

Zie bijgaande Google map om te zien hoe dicht de boerderij bij Soestdijk lag. Zie diagram voor een visuele presentatie van de babyruil.

Jaren later in 1960 in Bejaardentehuis Nijenstede in Amersfoort, sprak een dame Mevrouw de Ridder, veelvuldig over het feit dat Juliana haar dochter was. Zij woonde vroeger op een boerderij te Soest. Haar meisjesnaam: Antje van der Grift. Het is opvallend dat de huis gynaecoloog een jaar later werd opgepakt en in een psychiatrische instelling werd geplaatst.

Selectie_013Op dit punt toch even pauze. Was het niet zo dat Wilhelmina eigenlijk van een jonkheer Ranitz afstamde? En nu blijkt Juliana te zijn geadopteerd! Zij kan dus nooit een afstammeling zijn van het Huis van Oranje van Nassau.

Juliana groeide dus op als ‘dochter’ van een nu gelukkige Wilhelmina en een (stief) vader en Emma op de achtergrond. Het volk droeg haar op handen onwetend wat er in de nacht van 30 april op 31 april 1909 heeft plaatst gevonden op Huize Soestdijk.

Dat de familie innige banden heeft met elkaar is al eerder besproken. Prins Hendrik stond bekend als een schuinsmarcheerder. Niet geheel ongewoon in deze familie. Maar ondanks de aanwezigheid van Wilhelmina en Emma, plukte Hendrik het bloempje van Juliana op zeventienjarige leeftijd.
Prinses Juliana beviel van een dochter. De familie heeft dat meisje naar een weeshuis gebracht en ingeschreven als Maria Jacoba Roovers. Zij heeft later uitgebreid gezocht wie haar ouders waren maar is daar helaas niet in geslaagd. Marie Claire zoals zij zich later ging noemen stierf op 3 oktober 1997.

rovers

Hiermee besluiten wij deel 1 van Oranje van Nassau.

Wij vonden het nodig om eerst een klein stukje in de geschiedenis van deze familie te duiken, om te laten zien wat voor moraal en welke daden zij bezigden. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over die tijd en wat er voor handelingen zijn verricht, en overeenkomsten of contracten zijn opgesteld. Zeker is er nog veel te vertellen over de verschillende kinderen en hun leven. Maar met dit kleine stukje geschiedenis heb je nu een globaal beeld van de hoofdpersonen in die tijd en hoe Huis van Oranje van Nassau is ontstaan.

Als je nu denkt: Dat valt reuze mee, in die tijd en in die kringen was dat normaal gedrag: het wordt stukken erger. Maar dat laat ik graag aan jullie oordeel over na de volgende delen.

Bron: RVD – Wikipedia – Genealogy Data Bank – Johan Oldenkamp – Wikitree – Duckduckgo