Oranje van Nassau Deel II

 

discordDit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres) Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en vele informatie met jullie willen delen. De bedoeling is om zelf een oordeel af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten,wat is er eigenlijk aan de hand,klopt het wat de media ons vertelt en wat heeft het een met het ander te maken. Op dit kanaal die je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst,of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje,zij dat wel waard zijn. Oordeel zelf.

wapen

Nu wij in het vorige deel hebben gelezen dat Juliana in het geheim een kind heeft gekregen, voordat zij proper was getrouwd, gaan wij nu verder hoe deze familie de schone schijn ophield.

In dit deel zal meer prins Bernard besproken worden dan Koningin Juliana. Het lijkt er toch wel op dat Juliana weinig te vertellen had, en dat Bernard de touwtjes stevig in handen had.

Zoektocht

Om de schone schijn op te houden werd er een geschikte huwelijkspartner, door Wilhelmina, voor Juliana gezocht. Deze zoektocht duurde zeven jaar. Laten wij wel wezen, wie wil er nu, als Prins zijnde, met een dochter van een gewone burger trouwen? Wat Juliana in feitelijk ook was. En zelf meerdere malen in het openbaar heeft gezegd. ‘ Ik ben maar een burgermeisje’. Hoe dan ook. Wilhelmina en Juliana stuitte op: ‘Prins zur lippe Biesterfeld’.

Er is veel te vertellen over de jeugd en opleiding van  bernard zoon
Bernard. Maar dat zou te uitgebreid worden, en wij
kiezen ervoor omdat niet te doen. Wel een belangrijk
detail: Prins Bernard liep stage bij I.G Farben. Dit komt
later weer terug in het verhaal pdf.

Prins Bernard

Bernhard werd als student aan de Friedrich-Wilhelm Universiteit lid van de Deutsche Studentenschaft, indertijd een studentenorganisatie met een officieel nationaalsocialistisch karakter. De door de prins ondertekende lidmaatschapskaart is bewaard gebleven. De kaart bevat gegevens over lidmaatschappen van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), Sturmabteilung (SA), het Deutsche Luftsport Verband en de tennisclub van de eveneens nationaalsocialistische corpsvereniging Borussia. Toen de prins zich in december 1934 uitschreef als student, werd hij geschrapt uit de ledenlijst van de studentenvereniging.
De prins heeft stelselmatig ontkend lid te zijn geweest van de NSDAP. Nadat in 1996 RIOD -medewerker Gerard Aalders en historicus Coen Hilbrink bewijs voor zijn NSDAP-lidmaatschap presenteerden, bleef hij volhouden zich nooit als lid te hebben aangemeld. Sinds 1 mei 1933 stond hij als lid ingeschreven. Uit de onvolledige ledenadministratie blijkt dat zijn contributie betaald werd van in ieder geval eind 1934 tot en met mei 1935.
Wel heeft Bernhard toegegeven dat hij aspirant-lid is geweest van de SA en de paramilitaire Schutzstaffel (SS). In zijn geautoriseerde biografie uit 1962 geeft hij toe dat hij het bruine uniform van de SA en het zwarte van de SS gedragen heeft. Volgens Bernhard meldde hij zich aan om opportunistische redenen. Door zijn lidmaatschap zou hij als student zijn vrijgesteld van het afleggen van een politiek examen. Zo’n politiek examen heeft volgens de dissertatie van Van der Zijl nooit bestaan.

sutzz

De Schutzstaffel (beschermingsafdeling), beter bekend/berucht onder de afkorting SS, of ook wel de Duitse Zwarthemden was een Paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazi-partij, de NSDAP.
Af en toe moest de prins op wacht staan, zoals rond 1 juni 1934 tijdens de Nacht van de Lange Messen.Dat hij een overeenkomstige opdracht uitvoerde ten tijde van de Juden-Boykott in april 1933 (hetgeen uit de op die datum gelaste algemene mobilisatie van SA en SS voortgevloeid zou zijn) was volgens de prins in 1956 uitgesloten.

De Verloving

Wilhelmina had intussen informatie gevraagd over Bernard aan haar Duitse familie. Hoewel niet alle adviezen positief waren, ging Wilhelmina door met Bernard. Zodat na vijf ontmoetingen tussen Bernard en Juliana, besloten werd tot een verloving. Wilhelmina wilde dit nog geheim houden, zodat Bernard nog de tijd kreeg om Nederlands te leren en Juliana beter kon leren kennen.

Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat niet Juliana, Bernard heeft gekozen, maar dat het precies andersom was. Op het moment dat hij vernam dat de prinses der Nederlanden een gemaal zocht, deed hij zijn uiterste best om in contact met Wilhelmina en Juliana te komen.

In november 1935 ging hij samen met mevrouw Von der Goltz op bezoek bij de Nederlandse ambassadeur in Parijs John Loudon. Aan Loudon vroeg hij hoe hij zich kon laten introduceren bij Wilhelmina en Juliana. Van zijn tante Anna kreeg hij informatie dat Juliana en Wilhelmina van plan waren om de Olympische Spelen in Garmisch-Partenkirchen te bezoeken en net over de grens zouden logeren in Oostenrijk. Bernhard reisde spoorslags af naar Garmisch-Partenkirchen en legde op 11 februari 1936 in het Oostenrijkse Igls een bezoek af aan Juliana en Wilhelmina onder het voorwendsel dat zijn vader, Juliana’s vader, prins Hendrik gekend had. Via mevrouw Von der Goltz heeft Bernhard een introductiebrief gekregen. De rest is geschiedenis.

Dagblad De Telegraaf publiceerde op 20 augustus een foto van Juliana in gezelschap van Bernhard en de geruchtenmachine kwam op gang. Wilhelmina voelde zich gedwongen de aankondiging van de verloving flink te vervroegen en op 8 september 1936 werd de verloving bekendgemaakt. De verloving leidde in het door een economische crisis beheerste Nederland tot een golf van vreugde. Binnen een week na de verloving werd in Vlaardingerambacht een laan naar de prins vernoemd. Bernhard bracht op 17 november 1936, vlak voor zijn definitieve vertrek naar Nederland, een kort beleefdheidsbezoek aan Adolf Hitler.

verloving

Op 17 september 1936, negen dagen na de bekendmaking van hun verloving, brachten Juliana en Bernhard een bezoek aan Amsterdam

Nederland sloot Bernard in hun armen. Misschien ook ingegeven door het feit dat zij wat meelij hadden met Juliana die zeven jaar gezocht had naar een echtgenoot. Vanaf dat moment ging het hard. Op 24 november kreeg Bernard het Nederlandse staatsburgerschap. Op 4 december 1936 kwam de benoeming tot luitenant-ter-zee der eerste klasse bij de Koninklijke Marine en ritmeester bij de Koninklijke Landmacht.
Het paar trouwden op 7 januari 1936. Bernard kreeg die direct bij Koninklijk besluit, na huwelijkssluiting, de titel: ‘Prins der Nederlanden’. Tevens werd hem zitting verleend in de Raad van State , het hoogste adviescollege van het ons land.

Bernard kreeg ook een eigen monogram. In eerste instantie niets vreemd aan. Als je het omdraait wordt het een heel ander verhaal. Zie ik de horens van Moloch? Zie ik een uil?

Het huwelijk heeft Bernard geen windeieren gelegd. Het huwelijk maakte meteen een einde aan de grote financiële problemen van zijn familie; zijn vader was kort ervoor overleden, zijn ouderlijk huis bleek in zeer slechte staat en er waren grote hypotheekschulden. Bernhard kreeg uit de staatskas een jaarlijkse toelage van 200.000 gulden, twee keer zoveel als Juliana’s vader jaarlijks van haar moeder gekregen had. Daarnaast kreeg hij van Wilhelmina een bedrag van 200.000 gulden om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan zijn ouderlijk huis te financieren. Van zijn schoonmoeder kreeg hij als huwelijksgeschenk een Maybach

maybach-armgard-ib7535

Zeppelin met een Erdmann & Rosi carrosserie, een luxe auto van ongeveer 20.000 gulden. In 1939 werd hij door Wilhelmina benoemd tot haar adjudant. Het liep voorspoedig voor Bernard. Hij had een schoonmoeder die hem steunde (chantage?), een vrouw die deed wat haar gezegd werd en hij kon zijn verborgen agenda ten uitvoer brengen. Intussen waren Beatrix en Irene al geboren. Tijdens de oorlog werd Margriet geboren en na de oorlog Marijke.

De Prins tijdens de tweede wereldoorlog

Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. De prins week enkele dagen later met zijn gezin over zee uit naar Londen. Bernhard keerde snel voor korte tijd terug naar het nog niet bezette Zeeland. Vervolgens maakte hij een reis naar het eveneens nog niet door de Duitsers veroverde Parijs. Doordat Juliana met Beatrix en Irene op de kruiser Sumatra naar Canada reisden, was hij de rest van de Tweede Wereldoorlog meestal gescheiden van zijn gezin.

Terug in Engeland, dat al sinds 1939 in oorlog met Duitsland was, bood Bernhard zijn diensten aan bij de Britse geheime dienst, maar werd wegens zijn Duitse afkomst gewantrouwd. Op 25 juni 1940, drie dagen na de Franse capitulatie, sprak hij voor de Overseas Service van de Britse staatszender BBC over Adolf Hitler als “een Duitse tiran” en sprak hij al zijn vertrouwen uit in de Britse overwinning op nazi-Duitsland.

Voor de aankoop van oorlogsmaterieel werd door de prins op 10 augustus 1940 het Prins Bernard Fonds opgericht. Vanaf de oprichting was hij regent.
Op 13 november 1940 werd Bernhard hoofdverbindingsofficier tussen de Nederlandse en Britse strijdkrachten. In het najaar van 1940 kreeg de prins vliegles op Hatfeld en behaalde zijn vliegbrevet. Hoewel hij later deed voorkomen alsof er sprake geweest zou zijn van een carrière als oorlogsvlieger, bestaat er maar één gedocumenteerd geval van een vlucht boven vijandelijk gebied en wel op 21 juni 1944 boven Noord-Frankrijk. Om mee te mogen heeft hij naar zijn eigen zeggen de commandant met een fles whisky omgekocht. Regelmatig bezocht hij in Engeland Nederlandse militairen.

De prins kreeg in 1941 bij de Royal Air Force (RAF) de rang van Honorary Air Commodore. Op 12 juni 1943 richtte hij in Engeland het 322 Dutch Squadron RAF. van oorlog werd ingezet voor escortemissies, bestrijding van V-1 vliegende bommen en grondaanvallen op het Duitse leger. In 1964 werd hij bij de RAF benoemd tot Honorary Air Marshall.

Koningin Wilhelmina benoemde Bernard in september 1944 tot bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het geheel van gewapende verzetsgroepen in bezet Nederland. Aangezien er geen formele bevelstructuur of samenhangende organisatie voor het gewapend verzet bestond, waren zijn rol en taak in de praktijk onduidelijk. Ook al omdat de verzetsgroepen het gezag van de prins niet zonder meer erkenden. En dat zal toch niet voor niets zijn geweest

Op 5 mei 1945 vond in Hotel De Wereld de capitulatiebespreking in Wageningen plaats tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes. De prins was bij deze bespreking aanwezig namens de Binnenlandse Strijdkrachten.

hotel_de_wereld_2

Skull and Bones 322

Zoals je ziet is het nummer 322 hierboven dik afgedrukt. Dit is niet zonder reden gedaan. Prins Bernard heeft in Engeland een squadron opgezet met alleen Nederlandse piloten. Bernard heeft bewust het nummer 322 voor dit squadron gekozen. In dat geval was hij dus al op de hoogte van het geheim genootschap en stond hij achter hun motto: ‘Ordo ab Chao’. of wel: ‘Orde door Chaos’. Rechts zie je het logo van de Dutch Squadron. Die papegaai is zomaar gekozen. Een piloot had deze in zijn vrije tijd gekocht, en iedereen vond het wel prachtig als deze papegaai de mascotte zou worden van hun squadron. Let wel even op het nummer onderin. Links onder de foto met het logo van Skull & Bones.

De order staat ook bekend onder de naam ‘Bones’. De leden worden aangeduid als ‘Bonesmen’. Onder deze leden bevonden/bevinden zich personen die machtige posities in de wereld bekleden. Denk even aan voormalige Presidenten, Senatoren, Gouverneurs, Politieke en Regieleuze Leiders, CEO van: Inlichtingsdiensten, Media, Financiën en dat wereldwijd.

In het begin was het gewoon een clubje van mannen die een geheime herkenningsgroet hadden en op de sofa, met glas whiskey en een dikke sigaar in hun hoofd, zich belangrijk voelden. Later werd in 1856, de order overgenomen door Generaal William Huntington en Alphonso Taftkull. De laatste werd Minister van Oorlog onder President Grant in 1876. Toevallig ook het jaar dat de FED ( Centrale Bank van USA) hun nieuwe dollar introduceerden. Om dit jaar te markeren, gebruikten zij numerologie. Dat ging als volgt: 1+8+7+6=22.

In de Bijbel, is het nummer 66 een numerologie waarde,dat staat voor het woord ‘Wheel’. Dat komt van het Hebreeuwse ‘Galgal’, wat weer erg op het woord ‘Google’ lijkt.
Het betekent:een wiel, wervelwind of simpel gezegd Chaos. De betekenis van het woord: Gal, Gul, of Gull, is misleiden of bedriegen. Het woord ‘vloek’ komt 66 keer voor in het Oude Testament. 3×22=66  Wil je meer over hierover weten? https://gnosticwarrior.com/322.html

De Bilderbergconferenties

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.

De eerste Bilderbergconferentie werd opgericht en georganiseerd in 1954 door Bernard en de CIA die de financiën verstrekten. Zij wilden iets soortgelijks hebben als Skull and Bones in de USA. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 50 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten. Volgens Bernhard in een uitzending van Andere Tijden was Luns te anticommunistisch en te kritisch geweest tegenover de doelen van de Bilderbergconferentie.

De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en in belangrijke mate door de CIA. In de loop van de jaren hebben veel belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen, zoals de Amerikaanse presidenten George.H.W. Bush en George W. Bush en verder Henry Kissinger, David Rockefeller en Jan Peter Balkenende. Later kwamen daar nog bij: Beatrix, Rutte, Willem, Pechthold en vele anderen.

Prins Bernhard bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheed affaire. Tegenwoordig is CEO van AXA Henri de Castries de voorzitter.

hotelHotel De Bilderberg, Oosterbeek, waar de eerste conferentie plaatsvond Bron: Wikipedia/Michel1972

De deelnemerslijst vanaf 1954 tot en met 2017 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_2017

Het hoofdkantoor is gevestigd in Leiden. Weleens goed gekeken naar de vlag van Leiden?  Komen die sleutels niet bekend voor?

                             De vlag van Leiden, Vaticaan en van Zwitserse bank

Bernard die met Familie Bush, de Familie Thyssenkrupp de grootste witwas operatie uitvoerde.. En diezelfde nazi Familie Thyssenkrupp  heeft zojuist een fusie heeft gesloten met Tata Steel in IJmuiden. Moet alleen nog worden goedgekeurd door Brussel. Wat denk je zelf?

krantWil je het artikel verder lezen, gebruik dan deze link.
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/the-dutch-connection

Samenvatting

Hier nog een kleine samenvatting hoe prins Bernard zo gemakkelijk het Oranje Huis heeft kunnen overnemen. En welk gedrag hij vertoonde voor en na de Tweede Wereldoorlog. Ook hoe hij zorgde dat het Oranje Huis bleef bestaan d.m.v. het arrangeren van huwelijken.

Met het verschijnen van Bernhard zur Lippe Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de Oranje- dynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. De vrijheden die deze op zichzelf al chantabele prins zich heeft kunnen aanmeten, zijn als volgt te verklaren:

De wetenschap van de adoptie van Juliana.
De wetenschap van de criminele, seksueel – pedofiele uitstapjes van prins Hendrik en Het afkopen van schandalen door Wilhelmina.
De wetenschap dat De Ranitz de vader was van Wilhelmina.
De zaken die prins Bernard heeft geregeld voor deze nieuw opgezette dynastieke lijn zijn eveneens opvallend te noemen:

Het arrangeren van huwelijken, zoals van zijn oudste dochter Beatrix met prins Claus en zijn oudste kleinzoon Willem Alexander met een vreemde Argentijnse.

Desertie en landverraad, voorafgaande aan de collaboratie met Nazi – Duitsland tijdens de bezetting.
Het uitroeien van zoveel mogelijk “links” verzet vlak voor de bevrijding in 1945.
Het samen met schoonmoeder Wilhelmina uitvoeren van de staatsgreep van 1945 ten behoeve van Juliana.
Door connecties met families zoals de Rothschild, Warburg, Mellon en Dupont en CIA, kon hij activiteiten ontplooien zoals: de Bilderberg conferenties, de Gladio organisatie en het Wereld Natuur Fonds.

Tot Slot

Waar we nu mee hebben te maken is een familie die het staatshoofd levert, maar die niets meer met de Oranje-Nassau heeft uit te staan. Er hoeft wat ons betreft geen diepgravend onderzoek naar afstamming meer plaats te vinden. Het is duidelijk. Er is nimmer bewijs geleverd door de huidige familie dat zij rechten kunnen laten gelden op ‘s lands hoogste positie.

Grondwettelijk dienen zij af te stammen van koning Willem I. Zij hebben geweigerd het sluitende bewijs te leveren door geen DNA test ten behoeve van de identificatie van de Romanov tsaren familie toe te staan. Alle twijfel kan op die manier worden weggenomen.

Zo hiermee besluiten wij deel II van Oranje van Nassau. Er is nog heel veel te vertellen, maar dat zou het nu verwarrend maken. Het is de bedoeling van dit kanaal, om te laten zien, dat er ook een andere waarheid achter het Huis van Oranje van Nassau bestaat.

Neem niet alles klakkeloos van ons aan, maar ga zelf op onderzoek.

Succes.

Bron: RVD, Wikipedia, Blogger Pegasus, YouTube en Google.