Het verval van het Europese project

eu-vlag

Opiniestuk door Ted Malloch, auteur van ASPEN, DAVOS & YALE.

Iedereen weet dat de voorloper van de EU is ontstaan ​​met het zogenaamde “ideaal” om het Europese volk te verenigen na twee verwoestende wereldoorlogen. Het werkte min of meer als een mechanisme voor beperkte economische samenwerking totdat het hebzuchtig werd en zich inzet voor ijverige imperiale politieke ambities. Maar massale migratie, jeugdwerkloosheid, onzekere banen, globalistische bureaucratie en een toename van extreme armoede hebben aangetoond dat het project volledig faalt.

Na het Brexit-referendum in het Verenigd Koninkrijk en de verkiezing van populistische regeringen die zich steeds meer verzetten tegen het EU-beleid in Hongarije, Polen, Oostenrijk en Italië, evenals groeiende nationalistische bewegingen in Duitsland, Frankrijk en nu ook Spanje en elders, is het vrij duidelijk dat diepe en wijdverspreide onvrede in de EU heerst.

De resulaten van de EU-verkiezingen laten niets minder zien. Europa is gefragmenteerd en in uiterste beroering. Het monetaire gedeelte van de unie is gecreëerd om de geldhoeveelheid en rentetarieven te coördineren via een centrale bank in Europa.

Het zette de wagen voor het paard.

Het werd gesanctioneerd door het onzinnige Verdrag van Maastricht in 1992 en later vastgesteld door de oprichting van de euro-munteenheid die door 19 lidstaten werd aangenomen.

De Europese Centrale Bank (ECB) werd opgericht om de rentetarieven te coördineren – een ‘one size fits all’-benadering van sterk uiteenlopende economieën en uiteenlopende fiscale behoeften. Italië, Griekenland en Oost-Europa hadden het meest te lijden onder het niet voldoen aan de onrealistische economische richtlijnen en eisen die werden opgelegd door de gecentraliseerde autoriteiten, vaker wel dan niet op bevel van rijkere, noordelijke lidstaten. Duitsland, waarvan de economische kracht grotendeels is gebaseerd op handel met de VS, domineert de EU. Duitse banken investeerden zwaar in Zuid-Europese landen met rentetarieven die ze niet konden terugbetalen. Als gevolg daarvan eiste Merkel dat de landen een bezuinigingsbeleid voeren met desastreuze gevolgen. Uit cijfers van de Duitse regering blijkt dat het land miljarden heeft verdiend aan de schuldencrisis in Griekenland. Economische stagnatie – en erger – volgde… maar wie geeft er nu echt om?

Een monetaire unie zonder een fiscale unie betekende dat rijkere landen niet bereid waren te zorgen voor landen die problemen hadden. En zo werden de rijken rijker en werden de armen armer. Een centrale overheid die woekerrente op zijn eigen burgers oplegt, profiterend van het feit dat ze armer worden. Dit is wat we nu weten van de eurozone.

Maar de EU werd ook opgericht om landen te verenigen met historisch verschillende nationale identiteiten. Elk Europees land heeft zijn eigen taal, traditie en manier van leven – met regio’s binnen de genoemde landen met onderling grote verschillen.

Syrische en Iraakse vluchtelingen bereiken de kust van eiland Lesbos in Griekenland nadat ze zijn overgestoken vanuit Midden-Turkije.

Het vragen van verschillende naties om een ​​deel of al hun identiteit op te geven voor een grotere, gemeenschappelijke, fictieve ‘pan-Europese identiteit’ zou kunnen werken als er een Europese identiteit was gevestigd tijdens de komst van de Unie zelf. Fundamentele vragen, zoals: “Wat betekent het om Europeaan te zijn?” bleven onbeantwoord.

Tot zover de beschrijving van de ‘liberale waarden van diversiteit’.

In plaats van de diversiteit van de vele soevereine naties en regio’s in Europa te omhelzen, probeerde de EU een nieuw soort diversiteit te creëren door identiteiten van buiten Europa te laten immigreren en degenen binnen de EU te demoniseren. Nationaal patriottisme werd door sociaal-democraten/eurofielen omgezet in haatzaaien.

In Europa komt dit echte pluralisme tot uiting in de onderscheidende individualiteit van de staten die het omvat, resulterend in een authentieke verzameling culturen.
De Italiaanse cultuur kan niet worden teruggebracht tot een generieke “Europese” cultuur, en evenmin tot de Franse, Duitse of Poolse cultuur.
Pogingen om de Europese normen en voorschriften zo te homogeniseren dat alle lidstaten er precies hetzelfde uitzien en handelen doen geweld aan de rijke geschiedenis en individualiteit van elk volk en elke cultuur – en beroven Europa en de wereld van de creativiteit die binnen deze dynamische tradities ligt.

Het lijkt mij evident dat de recente groei van populistische bewegingen in heel Europa een direct gevolg is van een instinctief inzicht dat het fundamentele subsidiariteits-beginsel niet langer naar behoren wordt gerespecteerd of gewaardeerd.
Een top-down benadering van governance, waarbij de kleinere wordt opgenomen in of verdrongen door de grootste, is in feite onderdrukkend en uiteindelijk onhoudbaar.

Met de migratie- en vluchtelingencrisis in 2015 lieten Merkel en Juncker miljoenen mensen van buiten Europa toe zonder ook maar enig onderscheid te maken. Er werd geen onderscheid gemaakt tussen migranten en vluchtelingen aan de grens. Het falen om doorlichtingsprocedures vast te stellen bezeerde de feitelijke vluchtelingen het meest, omdat hun echte asielaanvragen geen prioriteit hadden boven migranten zonder enig recht om binnen te komen. Criminelen en terroristen hebben optimaal geprofiteerd.

Dit open-grenzenbeleid resulteerde in een toename van het islamistisch terrorisme in Europa, naast etnische en religieuze spanningen tussen zowel de nieuwkomers als de mensen die ze ontvingen. Als gevolg daarvan, en niet verrassend, begonnen anti-massale immigratiebewegingen in West-Europa op te komen. Lega in Italië, het Alternative für Deutschland in Duitsland, de Rassemblement National in Frankrijk en nu Vox in Spanje zijn allemaal gestegen. Deze partijen, die voorheen amper 5 procent van de nationale stemmen ontvingen, maken nu integraal deel uit van de parlementen op het hele continent. Hun stemgrondslagen zijn samengesteld uit arbeiders- en middenklasse, van wie velen eerder hebben gestemd voor meer linkse, socialistische partijen. Rassemblement National, Marine Le Pen staat op het punt om keizer Macron van de troon te stoten.

De meeste van deze mensen zijn grotendeels vanwege immigratie van partij veranderd; toen ze zagen dat hun regeringen vluchtelingen en immigranten met voorrang behandelden en toen geconfronteerd werden met oneerlijke concurrentie van goedkope arbeidskrachten uit het buitenland.

De linkse partijen die voorheen de noden van de arbeidersklasse vertegenwoordigden, richtten zich in plaats daarvan op het bevorderen van de belangen van een nieuw proletariaat van buitenlanders en een abstracte globalistische ideologie die geen verband houdt met de realiteit. Wat immigratie betreft, blijft de EU actief de behoeften van Europeanen negeren.

Het is nu een supranationaal orgaan, wat betekent dat het de soevereiniteit van individuele naties wegneemt om beslissingen te nemen voor naties als geheel. Dit te gecompliceerde systeem laat de Europese burgers niet toe om de mensen die hun wetten, richtlijnen en voorschriften opstellen, verantwoordelijk te stellen of verantwoordelijk te houden. Ze hebben weinig tot geen controle over hun geld, grenzen, handel of wetten.

De Europese Commissie is zwak en haar wetgevingsproces reageert niet op de behoeften van de mensen. Bovendien heeft hun president weinig ervaring en weinig kwalificaties als hoofd van de wetgevende macht van 28 Europese landen en 513 miljoen mensen. Ze zijn zelfs niet democratisch gekozen. De volgende zal evolueren door stiekeme achterkamertjes-onderhandelingen.

Dus, is het niet verwonderlijk dat de grootste voorstanders van de EU op record-dieptepunten peilen, terwijl nationalisten zoals Trump, Modi, Orban, Bolsonaro, Salvini en Le Pen hun critici verwarren met hoge goedkeuringscijfers – in Europa en overal. De Europese Unie en haar globalistische ideologie zijn aan flarden. In een recente peiling zeiden de meeste Europeanen dat het over vijftien jaar niet eens meer zou bestaan.

Waarom zo lang wachten?

Bron: Gateway Pundit


Als je de informatie in dit artikel nuttig vindt, deel het dan op Twitter, Facebook, via mail of WhatsApp. Schud Nederland wakker!