Trump krijgt steun van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò

Nederlandse vertaling onder de brief.

Brief van Aartsbisschop Carlo Maria Viganò:

20200606_213402
20200606_213951
20200606_215429

Vertaling:

7 juni 2020

Holy Trinity Sunday
 

Meneer de President,

De afgelopen maanden zijn we getuige geweest van de vorming van twee tegengestelde kanten die ik Bijbels zou noemen: de kinderen van het licht en de kinderen van duisternis. De kinderen van het licht vormen de meerderheid van de mensheid, terwijl de kinderen van duisternis een absolute minderheid vertegenwoordigen. En toch zijn de eerstgenoemden het onderwerp van een soort discriminatie die hen in een situatie van morele minderwaardigheid plaatsen ten opzichte van hun tegenstanders, die vaak stand houden in strategische posities in overheid, politiek, economie en media. Op een ogenschijnlijk onverklaarbare manier worden de goede gegijzeld door de goddelozen en door degenen die hen helpen uit eigenbelang of uit angst.

Deze twee kanten, die van bijbelse aard zijn, volgen de duidelijke scheiding tussen de nakomelingen van de vrouw en de nakomelingen van de slang. Enerzijds zijn er degenen die, hoewel ze duizend gebreken en zwakheden hebben, worden gemotiveerd door de wens om goed te doen, om eerlijk te zijn, om een gezin te stichten, om aan het werk te gaan, om hun thuisland welvaart te geven, om om de behoeftigen te geven, in gehoorzaamheid aan de Wet van God, om het Koninkrijk der Hemelen te verdienen. Aan de andere kant zijn er mensen die zichzelf dienen, die geen morele principes hebben, die het gezin en de natie willen slopen, werknemers uitbuiten om zichzelf buitensporig rijk te maken, interne verdeeldheid aan te wakkeren en oorlogen en macht en geld vergaren: voor hen de misleidende illusie van het tijdelijke welzijn zal op een dag – als ze zich niet bekeren – toegeven aan het verschrikkelijke lot dat hen wacht, ver van God, in eeuwige verdoemenis.

In de samenleving, meneer de President, bestaan ​​deze twee tegengestelde realiteiten naast elkaar als eeuwige vijanden, net zoals God en Satan eeuwige vijanden zijn. En het lijkt erop dat de kinderen van duisternis – die we gemakkelijk kunnen identificeren met de Deep State waar u wijselijk tegen bent en deze dagen hevig oorlog tegen u aan het voeren zijn hebben besloten hun kaarten als het ware te laten zien door nu hun plannen bekend te maken. Ze lijken zo zeker te zijn dat ze al alles onder controle hebben dat ze hun ware bedoelingen, welke zij lang grotendeels verborgen hielden, nu openlijk tonen. De onderzoeken die al aan de gang zijn, zullen de echte verantwoordelijkheid van degenen aanwijzen die de Covid-noodsituatie in stand hebben gehouden, niet alleen op het gebied van de gezondheidszorg maar ook in de politiek, de economie en de media. Wij zullen waarschijnlijk ontdekken dat er in deze kolossale operatie sprake is van social engineering, mensen die het lot van de mensheid hebben bepaald, arrogant voor zichzelf het recht bepalend om op te treden tegen de wil van de burgers en hun vertegenwoordigers in de regeringen van naties. We zullen ook ontdekken dat de rellen in deze dagen door hen werden uitgelokt die, aangezien het virus onvermijdelijk aan het verdwijnen is en dat de sociale nood van de pandemie afneemt, heeft noodzakelijkerwijs burgerlijke onlusten moeten veroorzaken, omdat ze gevolgd zouden worden door repressie die, hoewel legitiem, dat wel zou kunnen worden veroordeeld als een ongerechtvaardigde agressie tegen de bevolking. Hetzelfde gebeurt ook in Europa, perfect synchroon. Het is vrij duidelijk dat het gebruik van straatprotesten essentieel is voor de doeleinden van degenen die willen zien dat iemand verkozen wordt in de komende presidentsverkiezingen die de doelen van de Deep State trouw en met overtuiging uitdrukken. Het zal niet verwonderlijk zijn als we dat over een paar maanden opnieuw leren dat verborgen achter deze daden van vandalisme en geweld er mensen zijn die profiteren van de ontbinding van de sociale orde om een ​​wereld zonder orde te bouwen. Solve et Coagula, zoals het maçonnieke gezegde leert.

Hoewel het misschien verontrustend lijkt, zijn de tegenstellingen die ik heb beschreven ook te vinden in religieuze kringen. Er zijn trouwe herders die zorgen voor de kudde van Christus, maar er zijn ook huurlingen die de kudde proberen te verdelen en de schapen opgeven om te worden verslonden door vraatzuchtige wolven. Het is niet verwonderlijk dat deze huurlingen bondgenoten zijn van de kinderen van duisternis en haten de kinderen van licht: net zoals er een Deep State is, is er ook een Deep Church die zijn plichten verraadt en zijn juiste verplichtingen tegenover God verzaakt. De Onzichtbare Vijand, waartegen goede heersers vechten in openbare aangelegenheden, worden ook bestreden door goede herders in de kerkelijke sfeer. Het is een spirituele strijd, waarover ik sprak in mijn recente beroep dat in mei werd gepubliceerd.

Voor het eerst hebben de Verenigde Staten een president in u die moedig het recht op leven verdedigt, die zich niet schaamt om de vervolging van christenen over de hele wereld te noemen, die spreekt over Jezus Christus en het recht van burgers op vrijheid van aanbidding. Uw deelname aan de March For Life, en meer recentelijk uw verkondiging van de maand april als Nationale Preventiemaand voor Kindermishandeling, zijn acties die bevestigen aan welke kant u staat en voor vecht. En ik durf te geloven dat we allebei aan dezelfde kant staan ​​in deze strijd, zij het met verschillende wapens. Om deze reden denk ik dat de aanval waaraan u bent onderworpen na uw bezoek aan de National Shrine of Saint John Paul II deel uitmaakt van de georkestreerde media – dat racisme niet wil bestrijden en sociale orde wil brengen, maar om disposities te verergeren; niet om gerechtigheid te brengen, maar om geweld en misdaad te legitimeren; niet om de waarheid te dienen, maar om één politieke factie te begunstigen. En het is verontrustend dat er bisschoppen zijn – zoals degenen die ik onlangs heb bezocht en aan de kaak heb gesteld – die met hun woorden bewijzen dat ze op één lijn zitten met de tegenpartij. Ze zijn ondergeschikt aan de Deep State, aan globalisme, aan gericht denken, aan de Nieuwe Wereldorde die ze steeds vaker aanroepen in naam van een universele broederschap die niets christelijks heeft, maar die oproept de maçonnieke idealen van degenen die de wereld willen domineren door God uit te drijven, uit de rechtbanken, uit de scholen, uit gezinnen en misschien zelfs uit kerken.

De Amerikaanse burgers worden volwassen en hebben inmiddels begrepen hoeveel de reguliere media de waarheid niet willen verspreiden, maar die proberen te verzwijgen en te vervormen en verspreiden de leugen die nuttig is voor de doeleinden van hun meesters. Het is echter belangrijk dat de goeden – die in de meerderheid zijn – wakker worden uit hun trage denken en niet accepteren dat ze worden misleid door een minderheid van oneerlijke mensen met doeleinden waaraan zij trouw zijn. Het is noodzakelijk dat de goeden, de kinderen van licht, samenkomen en hun stemmen laten horen. Wat is een effectievere manier om dit te doen, meneer de President, dan door te bidden en de Heer te vragen u en de Verenigde Staten en de hele mensheid van deze enorme aanval van de vijand te beschermen? Vóór de kracht van het gebed, zullen de misleidingen van de kinderen van de duisternis instorten, hun complotten zullen worden onthuld, hun verraad zal worden getoond, hun angstaanjagende kracht zal in niets eindigen, aan het licht gebracht en blootgesteld voor wat het is: een helse misleiding.

Meneer de President, mijn gebed wordt constant tot de geliefde Amerikaanse natie gericht, waar ik het voorrecht en de eer had om door paus Benedictus XVI te worden gestuurd als apostolische nuntius. In dit dramatische en beslissende uur voor de hele mensheid, bid ik voor u en ook voor al degenen die aan uw zijde staan ​​in de regering van de Verenigde Staten. Ik vertrouw erop dat het Amerikaanse volk met mij verenigd is en u in gebed tot Almachtige God. Verenigd tegen de onzichtbare vijand van de hele mensheid, zegen ik u en de First Lady, de geliefde Amerikaanse natie, en alle mannen en vrouwen van goede wil.

Carlo Maria Viganò
Titular Aartsbisschop van Ulpianan
Voormalig apostolische nuntius in de Verenigde Staten

Origineel document:

https://s3.amazonaws.com/lifesite/Open_Letter_President_Donald_Trump.pdf