Dit zou hét verkiezingsthema moeten zijn, maar bijna niemand spreekt erover

Door Ella Ster*

Terwijl in de aanloop naar de verkiezingen wordt gedebatteerd over de lockdownmaatregelen zoals de avondklok, zien de meesten het belangrijkste onderwerp over het hoofd. Het mediapanel in Blue Tiger Studio, met Tom Zwitser, Rypke Zeilmaker, Erik van Goor en Oscar Hendriks, bespreken dit door de media verzwegen verkiezingsthema.

Men wil de Grondwet wijzigen en dat voorstel is aangenomen. Normaal gesproken moet daarna de Kamer worden ontbonden en moeten er nieuwe verkiezingen komen. Maar die komen er toch al, op 17 maart aanstaande. Er zijn tien ingrijpende grondwetswijzigingen die na de verkiezingen worden doorgevoerd. Omdat het over ingrijpende veranderingen gaat, is het onbegrijpelijk dat het nauwelijks wordt genoemd door de media.

Doordat het debat de afgelopen weken over de avondklok of handhaving van de lockdown ging, zijn mensen afgeleid van belangrijkere verkiezingsthema’s. Het panel bij Blue Tiger Studio bespreekt de manier waarop de Grondwet kan worden gewijzigd. Een grondwetswijziging was voorheen een lange procedure, die nu tijdens de normale verkiezingen door de regering stiekem is ingevoegd. De bedoeling is dat de Grondwet in het vervolg via een eenvoudigere procedure kan worden gewijzigd, zonder ontbinding van de Kamer.

Op 22 januari 2021 is het koninklijk besluit voor een uitzonderingstoestand genomen. Oscar Hendriks noemt het een staatsgreep. Bij het ontstaan van een staatsgreep is er vaak een prille aanvangsfase, waarbij veel mensen nog niet doorhebben wat er gaande is. “Dat gaat niet in een dag. In een moderne dictatuur neemt men daar de tijd voor.”

Men voorspelt dat er een permanente noodtoestand komt, ten koste van allerlei grondrechten en mensenrechten. Zo kan de nieuw aangenomen wet ‘vertoeven in de open lucht’ ons verbieden, op welk tijdstip dan ook, naar buiten te gaan. Door de noodtoestand is de bevoegdheid van de Nederlandse regering overgedragen aan internationale organisaties zoals de VN en de WHO. De afgelopen tijd is de regering bovendien ongrondwettelijk bezig en vindt er niet of nauwelijks grondwettelijke toetsing plaats.

Om die reden is dit ronde tafelgesprek het beluisteren waard. Klik hier voor de link naar de video.

Bron: ellaster.nl