Oranje van Nassau Deel II

 

discordDit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres) Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en vele informatie met jullie willen delen. De bedoeling is om zelf een oordeel af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten,wat is er eigenlijk aan de hand,klopt het wat de media ons vertelt en wat heeft het een met het ander te maken. Op dit kanaal die je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst,of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje,zij dat wel waard zijn. Oordeel zelf.

wapen

Nu wij in het vorige deel hebben gelezen dat Juliana in het geheim een kind heeft gekregen, voordat zij proper was getrouwd, gaan wij nu verder hoe deze familie de schone schijn ophield.

In dit deel zal meer prins Bernard besproken worden dan Koningin Juliana. Het lijkt er toch wel op dat Juliana weinig te vertellen had, en dat Bernard de touwtjes stevig in handen had.

Zoektocht

Om de schone schijn op te houden werd er een geschikte huwelijkspartner, door Wilhelmina, voor Juliana gezocht. Deze zoektocht duurde zeven jaar. Laten wij wel wezen, wie wil er nu, als Prins zijnde, met een dochter van een gewone burger trouwen? Wat Juliana in feitelijk ook was. En zelf meerdere malen in het openbaar heeft gezegd. ‘ Ik ben maar een burgermeisje’. Hoe dan ook. Wilhelmina en Juliana stuitte op: ‘Prins zur lippe Biesterfeld’.

Er is veel te vertellen over de jeugd en opleiding van  bernard zoon
Bernard. Maar dat zou te uitgebreid worden, en wij
kiezen ervoor omdat niet te doen. Wel een belangrijk
detail: Prins Bernard liep stage bij I.G Farben. Dit komt
later weer terug in het verhaal pdf.

Prins Bernard

Bernhard werd als student aan de Friedrich-Wilhelm Universiteit lid van de Deutsche Studentenschaft, indertijd een studentenorganisatie met een officieel nationaalsocialistisch karakter. De door de prins ondertekende lidmaatschapskaart is bewaard gebleven. De kaart bevat gegevens over lidmaatschappen van de Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij (NSDAP), Sturmabteilung (SA), het Deutsche Luftsport Verband en de tennisclub van de eveneens nationaalsocialistische corpsvereniging Borussia. Toen de prins zich in december 1934 uitschreef als student, werd hij geschrapt uit de ledenlijst van de studentenvereniging.
De prins heeft stelselmatig ontkend lid te zijn geweest van de NSDAP. Nadat in 1996 RIOD -medewerker Gerard Aalders en historicus Coen Hilbrink bewijs voor zijn NSDAP-lidmaatschap presenteerden, bleef hij volhouden zich nooit als lid te hebben aangemeld. Sinds 1 mei 1933 stond hij als lid ingeschreven. Uit de onvolledige ledenadministratie blijkt dat zijn contributie betaald werd van in ieder geval eind 1934 tot en met mei 1935.
Wel heeft Bernhard toegegeven dat hij aspirant-lid is geweest van de SA en de paramilitaire Schutzstaffel (SS). In zijn geautoriseerde biografie uit 1962 geeft hij toe dat hij het bruine uniform van de SA en het zwarte van de SS gedragen heeft. Volgens Bernhard meldde hij zich aan om opportunistische redenen. Door zijn lidmaatschap zou hij als student zijn vrijgesteld van het afleggen van een politiek examen. Zo’n politiek examen heeft volgens de dissertatie van Van der Zijl nooit bestaan.

sutzz

De Schutzstaffel (beschermingsafdeling), beter bekend/berucht onder de afkorting SS, of ook wel de Duitse Zwarthemden was een Paramilitaire organisatie binnen de Duitse nazi-partij, de NSDAP.
Af en toe moest de prins op wacht staan, zoals rond 1 juni 1934 tijdens de Nacht van de Lange Messen.Dat hij een overeenkomstige opdracht uitvoerde ten tijde van de Juden-Boykott in april 1933 (hetgeen uit de op die datum gelaste algemene mobilisatie van SA en SS voortgevloeid zou zijn) was volgens de prins in 1956 uitgesloten.

De Verloving

Wilhelmina had intussen informatie gevraagd over Bernard aan haar Duitse familie. Hoewel niet alle adviezen positief waren, ging Wilhelmina door met Bernard. Zodat na vijf ontmoetingen tussen Bernard en Juliana, besloten werd tot een verloving. Wilhelmina wilde dit nog geheim houden, zodat Bernard nog de tijd kreeg om Nederlands te leren en Juliana beter kon leren kennen.

Toch kan ik mij niet aan de indruk onttrekken, dat niet Juliana, Bernard heeft gekozen, maar dat het precies andersom was. Op het moment dat hij vernam dat de prinses der Nederlanden een gemaal zocht, deed hij zijn uiterste best om in contact met Wilhelmina en Juliana te komen.

In november 1935 ging hij samen met mevrouw Von der Goltz op bezoek bij de Nederlandse ambassadeur in Parijs John Loudon. Aan Loudon vroeg hij hoe hij zich kon laten introduceren bij Wilhelmina en Juliana. Van zijn tante Anna kreeg hij informatie dat Juliana en Wilhelmina van plan waren om de Olympische Spelen in Garmisch-Partenkirchen te bezoeken en net over de grens zouden logeren in Oostenrijk. Bernhard reisde spoorslags af naar Garmisch-Partenkirchen en legde op 11 februari 1936 in het Oostenrijkse Igls een bezoek af aan Juliana en Wilhelmina onder het voorwendsel dat zijn vader, Juliana’s vader, prins Hendrik gekend had. Via mevrouw Von der Goltz heeft Bernhard een introductiebrief gekregen. De rest is geschiedenis.

Dagblad De Telegraaf publiceerde op 20 augustus een foto van Juliana in gezelschap van Bernhard en de geruchtenmachine kwam op gang. Wilhelmina voelde zich gedwongen de aankondiging van de verloving flink te vervroegen en op 8 september 1936 werd de verloving bekendgemaakt. De verloving leidde in het door een economische crisis beheerste Nederland tot een golf van vreugde. Binnen een week na de verloving werd in Vlaardingerambacht een laan naar de prins vernoemd. Bernhard bracht op 17 november 1936, vlak voor zijn definitieve vertrek naar Nederland, een kort beleefdheidsbezoek aan Adolf Hitler.

verloving

Op 17 september 1936, negen dagen na de bekendmaking van hun verloving, brachten Juliana en Bernhard een bezoek aan Amsterdam

Nederland sloot Bernard in hun armen. Misschien ook ingegeven door het feit dat zij wat meelij hadden met Juliana die zeven jaar gezocht had naar een echtgenoot. Vanaf dat moment ging het hard. Op 24 november kreeg Bernard het Nederlandse staatsburgerschap. Op 4 december 1936 kwam de benoeming tot luitenant-ter-zee der eerste klasse bij de Koninklijke Marine en ritmeester bij de Koninklijke Landmacht.
Het paar trouwden op 7 januari 1936. Bernard kreeg die direct bij Koninklijk besluit, na huwelijkssluiting, de titel: ‘Prins der Nederlanden’. Tevens werd hem zitting verleend in de Raad van State , het hoogste adviescollege van het ons land.

Bernard kreeg ook een eigen monogram. In eerste instantie niets vreemd aan. Als je het omdraait wordt het een heel ander verhaal. Zie ik de horens van Moloch? Zie ik een uil?

Het huwelijk heeft Bernard geen windeieren gelegd. Het huwelijk maakte meteen een einde aan de grote financiële problemen van zijn familie; zijn vader was kort ervoor overleden, zijn ouderlijk huis bleek in zeer slechte staat en er waren grote hypotheekschulden. Bernhard kreeg uit de staatskas een jaarlijkse toelage van 200.000 gulden, twee keer zoveel als Juliana’s vader jaarlijks van haar moeder gekregen had. Daarnaast kreeg hij van Wilhelmina een bedrag van 200.000 gulden om de noodzakelijke herstelwerkzaamheden aan zijn ouderlijk huis te financieren. Van zijn schoonmoeder kreeg hij als huwelijksgeschenk een Maybach

maybach-armgard-ib7535

Zeppelin met een Erdmann & Rosi carrosserie, een luxe auto van ongeveer 20.000 gulden. In 1939 werd hij door Wilhelmina benoemd tot haar adjudant. Het liep voorspoedig voor Bernard. Hij had een schoonmoeder die hem steunde (chantage?), een vrouw die deed wat haar gezegd werd en hij kon zijn verborgen agenda ten uitvoer brengen. Intussen waren Beatrix en Irene al geboren. Tijdens de oorlog werd Margriet geboren en na de oorlog Marijke.

De Prins tijdens de tweede wereldoorlog

Op 10 mei 1940 viel Duitsland Nederland binnen. De prins week enkele dagen later met zijn gezin over zee uit naar Londen. Bernhard keerde snel voor korte tijd terug naar het nog niet bezette Zeeland. Vervolgens maakte hij een reis naar het eveneens nog niet door de Duitsers veroverde Parijs. Doordat Juliana met Beatrix en Irene op de kruiser Sumatra naar Canada reisden, was hij de rest van de Tweede Wereldoorlog meestal gescheiden van zijn gezin.

Terug in Engeland, dat al sinds 1939 in oorlog met Duitsland was, bood Bernhard zijn diensten aan bij de Britse geheime dienst, maar werd wegens zijn Duitse afkomst gewantrouwd. Op 25 juni 1940, drie dagen na de Franse capitulatie, sprak hij voor de Overseas Service van de Britse staatszender BBC over Adolf Hitler als “een Duitse tiran” en sprak hij al zijn vertrouwen uit in de Britse overwinning op nazi-Duitsland.

Voor de aankoop van oorlogsmaterieel werd door de prins op 10 augustus 1940 het Prins Bernard Fonds opgericht. Vanaf de oprichting was hij regent.
Op 13 november 1940 werd Bernhard hoofdverbindingsofficier tussen de Nederlandse en Britse strijdkrachten. In het najaar van 1940 kreeg de prins vliegles op Hatfeld en behaalde zijn vliegbrevet. Hoewel hij later deed voorkomen alsof er sprake geweest zou zijn van een carrière als oorlogsvlieger, bestaat er maar één gedocumenteerd geval van een vlucht boven vijandelijk gebied en wel op 21 juni 1944 boven Noord-Frankrijk. Om mee te mogen heeft hij naar zijn eigen zeggen de commandant met een fles whisky omgekocht. Regelmatig bezocht hij in Engeland Nederlandse militairen.

De prins kreeg in 1941 bij de Royal Air Force (RAF) de rang van Honorary Air Commodore. Op 12 juni 1943 richtte hij in Engeland het 322 Dutch Squadron RAF. van oorlog werd ingezet voor escortemissies, bestrijding van V-1 vliegende bommen en grondaanvallen op het Duitse leger. In 1964 werd hij bij de RAF benoemd tot Honorary Air Marshall.

Koningin Wilhelmina benoemde Bernard in september 1944 tot bevelhebber van de Binnenlandse Strijdkrachten. Het geheel van gewapende verzetsgroepen in bezet Nederland. Aangezien er geen formele bevelstructuur of samenhangende organisatie voor het gewapend verzet bestond, waren zijn rol en taak in de praktijk onduidelijk. Ook al omdat de verzetsgroepen het gezag van de prins niet zonder meer erkenden. En dat zal toch niet voor niets zijn geweest

Op 5 mei 1945 vond in Hotel De Wereld de capitulatiebespreking in Wageningen plaats tussen de Duitse generaal Johannes Blaskowitz en de Canadese generaal Charles Foulkes. De prins was bij deze bespreking aanwezig namens de Binnenlandse Strijdkrachten.

hotel_de_wereld_2

Skull and Bones 322

Zoals je ziet is het nummer 322 hierboven dik afgedrukt. Dit is niet zonder reden gedaan. Prins Bernard heeft in Engeland een squadron opgezet met alleen Nederlandse piloten. Bernard heeft bewust het nummer 322 voor dit squadron gekozen. In dat geval was hij dus al op de hoogte van het geheim genootschap en stond hij achter hun motto: ‘Ordo ab Chao’. of wel: ‘Orde door Chaos’. Rechts zie je het logo van de Dutch Squadron. Die papegaai is zomaar gekozen. Een piloot had deze in zijn vrije tijd gekocht, en iedereen vond het wel prachtig als deze papegaai de mascotte zou worden van hun squadron. Let wel even op het nummer onderin. Links onder de foto met het logo van Skull & Bones.

De order staat ook bekend onder de naam ‘Bones’. De leden worden aangeduid als ‘Bonesmen’. Onder deze leden bevonden/bevinden zich personen die machtige posities in de wereld bekleden. Denk even aan voormalige Presidenten, Senatoren, Gouverneurs, Politieke en Regieleuze Leiders, CEO van: Inlichtingsdiensten, Media, Financiën en dat wereldwijd.

In het begin was het gewoon een clubje van mannen die een geheime herkenningsgroet hadden en op de sofa, met glas whiskey en een dikke sigaar in hun hoofd, zich belangrijk voelden. Later werd in 1856, de order overgenomen door Generaal William Huntington en Alphonso Taftkull. De laatste werd Minister van Oorlog onder President Grant in 1876. Toevallig ook het jaar dat de FED ( Centrale Bank van USA) hun nieuwe dollar introduceerden. Om dit jaar te markeren, gebruikten zij numerologie. Dat ging als volgt: 1+8+7+6=22.

In de Bijbel, is het nummer 66 een numerologie waarde,dat staat voor het woord ‘Wheel’. Dat komt van het Hebreeuwse ‘Galgal’, wat weer erg op het woord ‘Google’ lijkt.
Het betekent:een wiel, wervelwind of simpel gezegd Chaos. De betekenis van het woord: Gal, Gul, of Gull, is misleiden of bedriegen. Het woord ‘vloek’ komt 66 keer voor in het Oude Testament. 3×22=66  Wil je meer over hierover weten? https://gnosticwarrior.com/322.html

De Bilderbergconferenties

De Bilderbergconferenties zijn politieke bijeenkomsten met een besloten en streng geheim karakter waarbinnen internationale beeldvorming en ideeën centraal staan. Deelnemers zijn invloedrijke figuren uit de Westerse wereld, voornamelijk uit het bedrijfsleven, politiek, wetenschap, media en de financiële wereld.

De eerste Bilderbergconferentie werd opgericht en georganiseerd in 1954 door Bernard en de CIA die de financiën verstrekten. Zij wilden iets soortgelijks hebben als Skull and Bones in de USA. Deze politieke conferenties hadden een zeer geheim karakter. Daardoor zouden mensen van verschillend allooi en verschillende opvatting eerder geneigd zijn om deel te nemen. Deelname geschiedt slechts na persoonlijke uitnodiging. Toen minister Joseph Luns eind jaren 50 geheel onaangekondigd tot tweemaal toe zonder uitnodiging de conferentie trachtte binnen te dringen, werd hem op last van prins Bernhard en een Rockefeller-telg geboden het pand te verlaten. Volgens Bernhard in een uitzending van Andere Tijden was Luns te anticommunistisch en te kritisch geweest tegenover de doelen van de Bilderbergconferentie.

De Bilderbergconferentie groeide door de jaren heen uit tot een vaste organisatie, die werd gefinancierd door giften van bedrijven en particulieren en in belangrijke mate door de CIA. In de loop van de jaren hebben veel belangrijke en invloedrijke mensen aan de conferentie deelgenomen, zoals de Amerikaanse presidenten George.H.W. Bush en George W. Bush en verder Henry Kissinger, David Rockefeller en Jan Peter Balkenende. Later kwamen daar nog bij: Beatrix, Rutte, Willem, Pechthold en vele anderen.

Prins Bernhard bleef voorzitter tot 1976, toen hij in opspraak raakte in verband met de Lockheed affaire. Tegenwoordig is CEO van AXA Henri de Castries de voorzitter.

hotelHotel De Bilderberg, Oosterbeek, waar de eerste conferentie plaatsvond Bron: Wikipedia/Michel1972

De deelnemerslijst vanaf 1954 tot en met 2017 https://nl.wikipedia.org/wiki/Bilderbergconferentie_2017

Het hoofdkantoor is gevestigd in Leiden. Weleens goed gekeken naar de vlag van Leiden?  Komen die sleutels niet bekend voor?

                             De vlag van Leiden, Vaticaan en van Zwitserse bank

Bernard die met Familie Bush, de Familie Thyssenkrupp de grootste witwas operatie uitvoerde.. En diezelfde nazi Familie Thyssenkrupp  heeft zojuist een fusie heeft gesloten met Tata Steel in IJmuiden. Moet alleen nog worden goedgekeurd door Brussel. Wat denk je zelf?

krantWil je het artikel verder lezen, gebruik dan deze link.
https://sites.google.com/site/nocancerfoundation/the-dutch-connection

Samenvatting

Hier nog een kleine samenvatting hoe prins Bernard zo gemakkelijk het Oranje Huis heeft kunnen overnemen. En welk gedrag hij vertoonde voor en na de Tweede Wereldoorlog. Ook hoe hij zorgde dat het Oranje Huis bleef bestaan d.m.v. het arrangeren van huwelijken.

Met het verschijnen van Bernhard zur Lippe Biesterfeld is definitief een einde gekomen aan de Oranje- dynastie of wat daar voor heeft door moeten gaan. De vrijheden die deze op zichzelf al chantabele prins zich heeft kunnen aanmeten, zijn als volgt te verklaren:

De wetenschap van de adoptie van Juliana.
De wetenschap van de criminele, seksueel – pedofiele uitstapjes van prins Hendrik en Het afkopen van schandalen door Wilhelmina.
De wetenschap dat De Ranitz de vader was van Wilhelmina.
De zaken die prins Bernard heeft geregeld voor deze nieuw opgezette dynastieke lijn zijn eveneens opvallend te noemen:

Het arrangeren van huwelijken, zoals van zijn oudste dochter Beatrix met prins Claus en zijn oudste kleinzoon Willem Alexander met een vreemde Argentijnse.

Desertie en landverraad, voorafgaande aan de collaboratie met Nazi – Duitsland tijdens de bezetting.
Het uitroeien van zoveel mogelijk “links” verzet vlak voor de bevrijding in 1945.
Het samen met schoonmoeder Wilhelmina uitvoeren van de staatsgreep van 1945 ten behoeve van Juliana.
Door connecties met families zoals de Rothschild, Warburg, Mellon en Dupont en CIA, kon hij activiteiten ontplooien zoals: de Bilderberg conferenties, de Gladio organisatie en het Wereld Natuur Fonds.

Tot Slot

Waar we nu mee hebben te maken is een familie die het staatshoofd levert, maar die niets meer met de Oranje-Nassau heeft uit te staan. Er hoeft wat ons betreft geen diepgravend onderzoek naar afstamming meer plaats te vinden. Het is duidelijk. Er is nimmer bewijs geleverd door de huidige familie dat zij rechten kunnen laten gelden op ‘s lands hoogste positie.

Grondwettelijk dienen zij af te stammen van koning Willem I. Zij hebben geweigerd het sluitende bewijs te leveren door geen DNA test ten behoeve van de identificatie van de Romanov tsaren familie toe te staan. Alle twijfel kan op die manier worden weggenomen.

Zo hiermee besluiten wij deel II van Oranje van Nassau. Er is nog heel veel te vertellen, maar dat zou het nu verwarrend maken. Het is de bedoeling van dit kanaal, om te laten zien, dat er ook een andere waarheid achter het Huis van Oranje van Nassau bestaat.

Neem niet alles klakkeloos van ons aan, maar ga zelf op onderzoek.

Succes.

Bron: RVD, Wikipedia, Blogger Pegasus, YouTube en Google.

Oranje van Nassau deel I

discord

Dit is een site van Q-NL opgericht in het kader van GreatAwakeningWorldwide. Onze leidsman is Qanon. Deze stelt ons kritische vragen en komt met informatie die voor die tijd niet voorhanden was (expres). Dat is ook de reden dat wij in vele onderwerpen zullen duiken en veel informatie met jullie willen delen. De bedoeling is, om zelf de aangereikte informatie af te wegen en voor jezelf een beslissing te nemen: wil ik meer weten, wat is er eigenlijk aan de hand, klopt het wat de media ons vertellen en wat heeft het een met het ander te maken? Op dit kanaal dat je hebt aangeklikt, proberen wij uit te leggen d.m.v. foto’s met begeleidende tekst, of jullie diepe bewondering voor het Huis van Oranje, indien aanwezig, het wel waard is. Oordeel zelf.

Oranje van Nassau

Sommigen mensen die dit horen worden licht in het hart. Hun bloed gaat sneller stromen en in sommige gevallen worden zij euforisch. Op Koningsdag sinds Willem, gaan zij helemaal uit hun bol en trekken de portemonnee gewillig om dit feest te bekostigen. Door de jaren heen bekostigen WIJ het volk alle onkosten die leden van het Koninklijk Huis zich denken te kunnen permitteren. Daar hoeven zij niet veel moeite voor te doen, want wij geven graag en de Nederlandse Regering ondersteunt graag hun verzoeken.

Het Ontstaan van Huis van Oranje van Nassau  596px-René_de_Châlon_(ca_1518-44),_by_Jan_van_Scorel

René van Chalon, zoon van Hendrik III en Claudia van Chalon, erft het soevereine prinsdom Orange van zijn oom Philibert van Chalon. Als René in 1544 kinderloos sterft, laat hij zijn bezittingen na aan zijn Duitse neef Willem van Nassau (1533-1584). Als Prins Willem is hij de stamvader van het Huis Oranje-Nassau.

Orange ligt in het zuiden van Frankrijk en is sinds 1163 een prinsdom in handen van het Huis van Chalon. Hier komen ook de wapenspreuk ‘Je maintiendrai’ en de jachthoorn vandaan, die nog steeds in het wapen van de Oranjes staan. Het prinsdom Orange is in de 18e eeuw opgegaan in Frankrijk. Sinds 1963 is het lid van de Unie van Oranjesteden.

Nassau is een voormalig Duits graafschap. Later wordt het een vorstendom en tenslotte een hertogdom. Het Huis Nassau had twee takken: de Ottoonse en de Walramse lijn. Het Huis Oranje-Nassau stamt af van de Ottoonse lijn, de groothertogelijke familie van Luxemburg van de Walramse lijn.

Keizer Karel V wilde niet dat door vererving de bezittingen van de Nassaus in Nederland en Duitsland in handen vielen van één persoon, Willem van Oranje. Hij erft daarom wel alle bezittingen van René van Chalon, maar zijn broer, Jan de Oude, volgt hun vader op in het graafschap Nassau en wordt de stamvader van de Friese tak van de Nassaus. Prins Willem IV krijgt later door het uitsterven van verschillende takken toch weer alle bezittingen van de Ottoonse tak in handen. Prins Willem IV verliest deze in 1795 aan de Fransen.

Hertog Willem

Zijn half Spaanse zoon, later Koning Willem I, krijgt in 1802 van Napoleon een schadeloosstelling voor het verlies van zijn erflanden en wordt vorst van Fulda, graaf van Corvey, Weingarten en Dortmundt. hertog willem

Als hij in 1806 aan Pruisische zijde tegen Frankrijk vecht, ontneemt de Franse keizer hem zijn Duitse landen. Na de val van Napoleon besluit het Congres van Wenen om alle Nassau landen te verenigen tot een staat waarvan het hoofd van de Walramse tak hertog wordt. Hertog Willem wordt schadeloos gesteld met het nieuw gevormde Groothertogdom Luxemburg en het Hertogdom Limburg.

Willem I 1772 – 1843

Op 16 maart 1815 roept Hertog Willem zichzelf uit tot Koning der Verenigde Nederlanden en noemt zichzelf Koning Willem I. Hij was inmiddels getrouwd met zijn volle 14 jarige nicht Prinses Wilhelmina van Pruisen die dan nu de eerste Koningin der Nederlanden zou worden. Nu hebben wij het Huis van Oranje van Nassau met Koning Willem I.

Willem II 1792 – 1849

Zijn zoon Willem Frederik George Lodewijk, later Koning Willem II genoemd, trouwde met een Russin Anna Paulowna, de dochter van de tsaar Paul I van Rusland.

Willem III 1817 – 1890

Uit dat huwelijk werden vijf kinderen geboren, waaronder Willem Alexander Paul Frederik Lodewijk, de latere Koning Willem III. Hij trouwde ook met zijn nicht, Sophie van Wirtemburg. Zie hier een terugkerend thema: inteelt. Helaas voor haar was dit een regelrechte hel op aarde. Zij dacht dat met de komst van kinderen, dit beter zou gaan. Helaas door allerlei oorzaken en waaronder het inteelt aspect, waren haar drie kinderen een kort leven beschoren. Haar leven werd gekenmerkt door verdriet. Zij overleed in 1877.

Koningin Emma 1858 – 1934

Nu Koning Willem III geen troonopvolgers had, moest er in allerijl een noodoplossing gevonden worden. Geen probleem toch, er is vast nog ergens een familielid die de taak wil overnemen. Ja hoor, Duits familielid Prinses Adelheid Emma Wilhelmina Theresia van Waldeck-Pyrmont was bereid om met de 41 jaar oudere Koning Willem III te trouwen in 1879.

Zij werd later beter bekend als Koningin Emma. Koning Willem III wilde nu voor een opvolger zorgen, maar dat lukte niet doordat Willem zijn lid niet alleen met plassen had versleten. Maar geen nood. Deze familie zorgt altijd voor een oplossing, want er moet een troonopvolger komen. Daardoor werd de particulier Duitse secretaris van Koningin Emma een nieuwe taak en een nieuwe daarbijhorende titel toegewezen.

Selectie_014

                                 Op het plaatje zie je ook de naam van de Prins in nood.

Zodoende zag op 31 augustus 1880 Wilhelmina Helena Paulina Maria het eerste levenslicht.

                                  De biologische ouders van Prinses Wilhelmina

Koning Willem III overleed op 23 november in 1890. Koningin Emma nam nu als regentes het koninklijk gezag waar, eerst enkele dagen voor de dood van haar echtgenoot, de daarop volgende jaren voor haar minderjarige dochter Wilhelmina.

Wilhelmina & Prins Hendrik

Op een gegeven moment werd er een geschikte huwelijkspartner voor Wilhelmina gezocht. Nu is het niet zo dat deze familie dan heel het land doorzoekt naar een geschikte prins. Neen zelfs Europa wordt niet doorkruist. En waarom ook als je zo open familie hebt met innige banden? Samen met Koningin Emma ging Wilhelmina op pad. Achterneef Heinrich Wladimir Albrecht Ernst komt uit de bus als zijnde geschikt. Beter bekend als Hendrik van Mecklenburg- Schwerin. Zij trouwen op 7 februari 1901. Vanaf die dag heet haar man en zo aangesproken, Prins Hendrik.

Door dit huwelijksverbond dreigde hiermee, uit de naam “Van Oranje-Nassau”, het element ‘Nassau’ verloren te gaan. Dat zinden Emma en Wilhelmina niet en dit werd voorkomen door een beroep te doen op een verdrag dat de verschillende takken van het Huis Nassau in 1736 hadden afgesloten. Koningin Wilhelmina bepaalde daarna bij Koninklijk besluit in 1937 dat de naam Van Oranje-Nassau door alle kinderen van (destijds) prinses Juliana zou worden gedragen met en benevens den naam, welke Zij aan het Geslacht van Hunnen Vader ontlenen. Daardoor droegen alle kinderen van Juliana de titel prins of prinses van Oranje-Nassau.

Uiteraard moest er weer een troonopvolger komen dus kinderen waren gewenst.
Helaas voor Wilhelmina ging dit pad niet over rozen. Zij had verschillende miskramen. Dit werd o.a. door de opmerking van de regering verhuld door te zeggen dat Wilhelmina ziek was en later dat ze de tyfus had. Het duurde zeven jaren en vier miskramen toen op 30 april 1909 Prinses Juliana Louise Emma Maria Wilhelmina werd gepresenteerd. Het land was uitzinnig.

Maar het land was niet op de hoogte van een klein publiek Soest geheim. Dat Wilhelmina een mongooltje kreeg. In het familie wapen staat niet voor niets ‘Je Maintiendrai’. Op nog geen kilometer van Soestdijk ligt een boerderij van Familie de Ridder. Op hetzelfde moment dat Wilhelmina een baby kreeg, gebeurde dat wonderlijke ook in huize de Ridder. In die nacht heeft de kinderruil plaatst gevonden. Onder welke condities en of bedreiging vertelt het verhaal niet. Prins Hendrik heeft dus een valse aangifte gedaan bij de burgerlijke stand.

Zie bijgaande Google map om te zien hoe dicht de boerderij bij Soestdijk lag. Zie diagram voor een visuele presentatie van de babyruil.

Jaren later in 1960 in Bejaardentehuis Nijenstede in Amersfoort, sprak een dame Mevrouw de Ridder, veelvuldig over het feit dat Juliana haar dochter was. Zij woonde vroeger op een boerderij te Soest. Haar meisjesnaam: Antje van der Grift. Het is opvallend dat de huis gynaecoloog een jaar later werd opgepakt en in een psychiatrische instelling werd geplaatst.

Selectie_013Op dit punt toch even pauze. Was het niet zo dat Wilhelmina eigenlijk van een jonkheer Ranitz afstamde? En nu blijkt Juliana te zijn geadopteerd! Zij kan dus nooit een afstammeling zijn van het Huis van Oranje van Nassau.

Juliana groeide dus op als ‘dochter’ van een nu gelukkige Wilhelmina en een (stief) vader en Emma op de achtergrond. Het volk droeg haar op handen onwetend wat er in de nacht van 30 april op 31 april 1909 heeft plaatst gevonden op Huize Soestdijk.

Dat de familie innige banden heeft met elkaar is al eerder besproken. Prins Hendrik stond bekend als een schuinsmarcheerder. Niet geheel ongewoon in deze familie. Maar ondanks de aanwezigheid van Wilhelmina en Emma, plukte Hendrik het bloempje van Juliana op zeventienjarige leeftijd.
Prinses Juliana beviel van een dochter. De familie heeft dat meisje naar een weeshuis gebracht en ingeschreven als Maria Jacoba Roovers. Zij heeft later uitgebreid gezocht wie haar ouders waren maar is daar helaas niet in geslaagd. Marie Claire zoals zij zich later ging noemen stierf op 3 oktober 1997.

rovers

Hiermee besluiten wij deel 1 van Oranje van Nassau.

Wij vonden het nodig om eerst een klein stukje in de geschiedenis van deze familie te duiken, om te laten zien wat voor moraal en welke daden zij bezigden. Er is natuurlijk veel meer te vertellen over die tijd en wat er voor handelingen zijn verricht, en overeenkomsten of contracten zijn opgesteld. Zeker is er nog veel te vertellen over de verschillende kinderen en hun leven. Maar met dit kleine stukje geschiedenis heb je nu een globaal beeld van de hoofdpersonen in die tijd en hoe Huis van Oranje van Nassau is ontstaan.

Als je nu denkt: Dat valt reuze mee, in die tijd en in die kringen was dat normaal gedrag: het wordt stukken erger. Maar dat laat ik graag aan jullie oordeel over na de volgende delen.

Bron: RVD – Wikipedia – Genealogy Data Bank – Johan Oldenkamp – Wikitree – Duckduckgo

Nikola Tesla: Master of Lighting

Als ik jullie nu vraag: Wie was de grootste genius die de wereld ooit heeft gekend? Dan zullen velen van jullie zeggen: Einstein, Leonardo da Vinci, Madam Curie, Mozart of sommigen onder jullie misschien wel Steve Jobs.

Laat ik een naam noemen die je hopelijk nooit meer vergeet, al wil de Media (NWO) graag dat die naam onderbelicht blijft en liefst onbesproken.

NIKOLA TESLA 10 juli 1856 – 7 januari 1943

was een Servisch-Amerikaanse uitvinder, elektrotechnicus en natuurkundige. Hij was een van de grootste ingenieurs uitvinder en visionair aller tijde. Voordat hij iets bouwde, had hij het al gevisualiseerd en de fouten er uit gehaald. Hij had een fotografische geheugen en sprak zes talen. Heel in het kort zijn verhaal.

Tesla ging in 1884 naar Amerika. Daar werd hij de assistent van Thomas Edison. In die tijd ontdekte Tesla de wisselstroom. (AC) en Edison was met gelijkstroom bezig (DC) Er ontstond een strijd tussen die twee. Beter bekend als: The war of currents. Maar die strijd ging niet alleen tussen die twee, nee het ging om geld zoals altijd. Een heleboel geld. Even tussendoor, Edison had de gloeilamp niet uit kunnen vinden zonder de theorie en een patent van Tesla. Hetgeen later Edison toegaf.

Nou werd in die tijd de verlichting verzorgd door olielampen in huis. En de olielamp vond je ook op straat. Diegene die de kerosine verstrekte en daar veel geld aan verdiende was niemand minder dan J.D. Rockefeller (NWO). Die was niet blij dat er elektriciteit werd ingevoerd. Edison voorstander van gelijkstroom werd gefinancierd door J.P Morgan (NWO) Deze zakenman wilde perse dat Amerika gebruik ging maken van gelijkstroom. Hiermee kon hij namelijk veel geld mee verdienen dan de goedkope wisselstroom van Tesla.

Tesla op zijn beurt werd financieel gesteund door George Westinghouse een concurrent van Morgan. Edison en Morgen begonnen publiek een campagne om Tesla kapot te maken. Door openlijk dieren te elektrocuteren om aan te tonen dat wisselstroom gevaarlijk was. Wat niet geheel lukte. Maar moe van alle rechtszaken verkocht Westinghouse het patent aan Morgan. Deze had nu het monopoly van beide stromen. Hij richtte General Electric op en dit immens groot bedrijf bestaat nog steeds. (Dit in heel kort war of currents)

Tesla besloot voor zich zelf te beginnen en wilde niet omkijken. Hij opende zijn eigen laboratorium, en ging aan het werk. Het resultaat van uitvindingen: Inductie motor, Tesla spoel, Elektrische motor, Wisselstroomgenerator, Radio, Afstandsbediening, Wifi, Onderzeeër, Laser, Radar, Xray, Robotica, Idee over Smartphone, Neonlicht, Star wars schild en HAARP. Zo kan ik nog wel even doorgaan. Zonder al zijn ideeën zouden wij nu geen smartphone, plasma tv, haardroger, en noem allerlei elektrische app maar op. Maar krijgt Tesla de erkenning Neen!

Op een dag brand op mysterieuze wijze zijn lab volledig uit. Al zijn werk van afgelopen jaren, in rook op. Tesla was niet verzekerd en was gebroken op dat moment. Tesla zou Tesla niet zijn als hij daar niet uit zou komen. Zo hij ging verder met – wat hij noemde – zijn levensproject.

Tesla wilde VRIJE ENERGIE voor heel de wereld. Daar bouwde hij een Coil voor. De Tesla Coill. Tesla deed in het geheim experimenten en liet vervolgens verbluffende staaltjes zien van draadloze energie die lampen liet branden en motoren liet draaien. Tesla wilde dat in het groot doen. Maar de elite (nwo)kon dat niet toestaan. Zij allen verdienden grof aan de elektriciteit die zij tot op de dag van vandaag ons aanbieden tegen veel te dure prijzen.

Boven de Tesla coil origineel. Onder de Tesla coil verborgen in een Noord-Korea hotel

Tesla trok zich terug, genegeerd door collega, bestempeld als een Gekke wetenschapper, een man die in zich zelf praatte. Tesla stierf eenzaam in zijn hotel, nadat eerst te zijn aangereden voor hotel. Tesla werd gevonden tussen al zijn dossiers. De volgende dag kwam de CIA en de FBI (Deep State) direct in actie. Zij namen alle dossiers in beslag. Dat tekent toch wel de belangrijkheid van zijn werk.

De Familie kreeg na negen jaar de zwaar gecensureerde documenten terug. Nu nog te zien op de site van CIA. Ik weet dat de NWO deze documenten/kennis voor hun eigen gebruik in hun gelederen hebben. Met name de kennis van VRIJE ENERGIE en H.A.A.R.P.

H.A.A.R.P staat voor High frequency, Active, Aureol Research Program. Dit systeem kan dus aardbevingen veroorzaken, vulkanen laten uitbarsten, het weer beïnvloeden, raketten uit de lucht halen en Mindcontrol. Ik ben geen technicus, maar het draait om controle over energie, frequenties en trillingen. Precies wat Tesla vertelde. Het is nagenoeg bekend dat de CIA in Alaska experimenten hebben gedaan. Weer een voorbeeld dat de techniek van Tesla is gestolen. En als je toch afvraag hoe het kan dat wij de laatste tijd meer dan anders vulkaan uitbarstingen, aardbevingen, tropische stormen hebben, of personeel van ambassades psychische klachten en meer hoofdpijn hebben dan anders, denk dan even hier aan terug.

Er zijn vele uitvinders die hun resultaat aan Tesla hebben te danken en wel dan niet patenten hebben gestolen

Het staat vast dat CIA en FBI de dossiers na de de dood van Tesla hebben ontvreemd voor eigen gewin. Het staat vast dat deze technieken werken en actief zijn.

Het staat vast dat Edison ideeën van Tesla heeft gebruikt.

Het staat vast dat NIET Marconi maar Tesla de radio heeft uitgevonden. Bevestigd door oppergerechtshof in Amerika en patent van Edison op radio werd ingetrokken. Waarom als je dan googelt zie je dan als uitvinder nog steeds Marconi staan?

En uitvloeiend: waarom de Marconi Award die elk jaar wordt uitgereikt door BM – Broadcast Magazine. Waarom heet die nog Marconi Award? Dat is omdat de NWO Tesla naam wil begraven en dat kan omdat zij invloed hebben al eerder gezegd – op de Main Stream Media. Dus ook BM.

Elk jaar is er altijd een grote happening: de uitreiking van de Awards. Veel publiciteit maar de naam Tesla is nergens te horen Het zou en moet voortaan de TESLA- AWARD worden genoemd!!

En daar heb je nog Elon Musk. Een CIA puppet. Hij is de oprichter van SpaceX en Tesla elektrische auto. Zijn auto zou niet kunnen rijden zonder de theorie van Tesla. En dan het gore lef om de auto Tesla te noemen. Tesla die niet van het geld was maar mensen wilde helpen met zijn uitvindingen. BLOODY SHAME!

Maar dat is niet het enige. Tesla vindt je nu ook niet meer in de geschiedenisboeken. De meeste elektro ingenieurs hebben nog nooit van hem gehoord. Is een SCHANDE van de bovenste plank.

Tesla was geen Gekke Wetenschapper. Alles wat Tesla heeft bedacht, uitgevonden blijkt te werken en nog steeds. Tesla is beschimpt, uitgelachen, bedrogen, genegeerd, gesaboteerd, beroofd van zijn uitvindingen en vermoord door de Nieuwe Wereld Orde.

Tesla was een hele vriendelijke, intelligentie, en zachtaardige man. Zijn enige doel in het leven was de wereld voorzien van VRIJE ENERGIE. Maar dat kost de grote bedrijven (NWO) miljarden dus dat hebben zij tegen gehouden al deze jaren.

Albert Einstein zei over deze man: ‘als ik het niet meer weet, vraag ik het Tesla’.

Als deze GROTE man nu weet hoe zijn uitvindingen (mis)gebruikt worden heden ten dage, zou hij zich drie keer omdraaien in zijn geliefde universum

Doe je eigen onderzoek WORDT WAKKER!

Ben@2017

Zwarte Piet & Soros

26-11-2017

Ik heb nu drie blogs over de Nieuwe Wereld Orde- NWO – geschreven. Tientallen filmpjes gedeeld op Twitter. Helaas heeft dat jullie nog niet wakker gemaakt. De Nieuwe Wereldorde bestaat wel degelijk en heeft als doel de wereld te domineren. Voor dat doel zijn er voor hen geen grenzen. Een oorlog beginnen, een aanslag plegen, personen elimineren het maakt hun niets maar dan ook niets uit. Het grote doel heiligt alle middelen.

Daarom denk ik dat het tijd wordt om met een concreet voorbeeld te komen waartoe de NWO in staat is en hoe zij dat altijd op een zelfde manier bereiken. Dit voorbeeld betreft onze Zwarte Pieten discussie.

Wat heeft Soros ( top 3 van de NWO) te maken met zwarte piet. Wel dat ga ik proberen uit te leggen.

Hoe is het begonnen:

In juni 2011 startte Quinsy Gario samen met de kunstenaar Kno’ legde Cesare ( Jerry Afriyie) het kunstproject “Zwarte Piet Is ‘Racisme’

Op 12 november 2011 toen de intocht van Sinterklaas plaatsvond in Dordrecht, droegen Gario en Cesar T-shirts met daarop de tekst “Zwarte Piet Is Racisme”, waarna ze beiden gearresteerd werden. Dat kwam in het INTERNATIONALE nieuws. Gario diende een klacht in bij de politie omdat hij zich beperkt voelde in zijn vrijheid van meningsuiting.

In het jaar 2012 zijn er eigenlijk geen problemen bij de intocht in Roermond. Buiten dan dat het hard regent. Geen protesten. Weinig tot geen discussie? Behalve dat tussen beide actievoerders een knallende ruzie ontstaat en Quinsy houdt het voor gezien en gaat alleen verder.

‘Ik weet dat mensen ons zien als rolmodellen’. Omdat wij Zwarte Piet nationaal op de agenda hebben gezet. Maar als je het mij vraagt is dat reden te meer om kritisch te kijken naar ons doen en laten. Quinsy heeft het witte superioriteitsgevoel overgenomen en probeert dat toe te passen in de beweging. Ik zal dat nooit toe laten”. aldus Jerry Afriyie. Inmiddels bestaat stichting ‘Beter voor Nederland ‘ en opgericht door Jerry Afriyie.

Maar er is weer onrust rond Zwarte piet in 2013. Er wordt weer protestmars georganiseerd en Quinsy mag weer bij Pauw aan tafel zitten. Bekende personen doen ook een duit in het zakje. De tegenstellingen groeien en de discussie laait op.

Dan komt Barryl Biekman. Zij is een Nederlands politica van Surinaamse afkomst. Partij D66. Zij is ook de auteur van het D66-initiatiefvoorstel Diversiteitsbeleid: etnisch culturele minderheden bij de provincie Zuid-Holland. Biekman maakt zich sterk voor een breed en goed toegankelijk aanbod bij algemene instellingen voor mensen die naast de Nederlandse cultuur nog een andere cultuur hebben. Zij zit in verschillende organisaties. Voorzitter van de Afro-Europese Vrouwenbeweging Sophiedela, en voorzitter van het Landelijk Platform Slavernij Verleden. Contacten met United Nations Human Rights.

Zij stuurt een klacht naar Verene Shepherd een deskundige van UN Human Rights. Zij gaat er vanuit dat door slavernij de zwarte gemeenschap is achtergesteld en wil daar een financiële compensatie voor. Hoe dan ook, het resulteerde in een telefonische vraaggesprek bij Een vandaag op 22-10-2013 en op een werkbezoek in juli 2014. Waar zij overigens niet praat met Sint Nicolaas genootschap Nederland. In telefonisch interview heeft zij haar besluit al genomen voor dat zij op werkbezoek komt. In hetzelfde filmpje van Een vandaag zegt Rutte: ‘Piet moet zwart blijven’. En Biekman heeft het expliciet over ‘de witte mensen’.

De tegenstellingen worden steeds groter en de discussie heftiger. https://eenvandaag.avrotros.nl/item/bezoek-vn-werkgroep-mensen-van-afrikaanse-afkomst/

Als Verene Shepherd terug gaat naar de States, zet zij inderdaad Zwarte Piet op de agenda en schrijft een rapport. Dat resulteerde in een tik op de vingers in aug 2015 aan de Nederlandse Overheid.

https://nos.nl/artikel/2054595-vn-rapport-zwarte-piet-moet-anders.html

En in diezelfde maand capituleert Nederland

http://www.dutchnews.nl/news/archives/2015/08/the-netherlands-promises-un-an-acceptable-zwarte-piet/

Intussen is ook Sylvana Simons op het toneel verschenen. Zij is erg boos en verschijnt in verschillende programma’s: DWDD, RTL Late Night en Pauw ( en Witteman )

Silvana is bevriend met beide actievoerders Quinsy en Jerry. Dus bekend met hun stichtingen.

Silvana Simons roept dat wij Nederlanders iets moeten doen aan deze situatie en naar de toekomst moeten kijken. Nobel streven, alleen jammer dat zij alleen maar achterom blijft kijken. Ons een schuldgevoel aanpraten. Het moet gezegd. Wij waren geen lief volk. Wij hebben heleboel verschrikkelijke dingen gedaan. Maar HALLO Dat waren onze voorouders. Moeten wij dan nu in het stof bijten en het schaamrood op onze kaken krijgen? Zo heeft elk land zijn geschiedenis met voorouders die waarvan de huidige generatie nu zegt; ´dat hadden ze beter niet kunnen doen’.

Roger Williams maakte een docu over Zwarte Piet wel of niet in opdracht van CNN dat weet ik niet. Het feit is wel dat deze docu ‘Blackface ‘ op zondag 29 nov 2015 werd uitgezonden op CNN https://www.nrc.nl/nieuws/2015/11/30/bekijk-hier-de-korte-documentaire-van-cnn-tegen-zwarte-piet-a1405532

De opzet van de docu: ‘Doordat een groot Amerikaans nieuwszender dit toont, denk ik dat heel veel mensen hem gaan zien en het schandalig vinden’. ‘ Andere landen zullen druk op Nederland uitoefenen om hier een einde aan te maken’. En de Nederlandse kijkers? ‘Ik hoop dat ze zich generen’. Einde citaat.

Op maandag 30 nov 2015 verschijnt Roger Williams bij Humberto Tan in programma RTL Late Night. Daar mag hij zijn docu toelichten. Dit veroorzaakt nog meer sociale onrust. Barryl Biekman komt direct in actie. Zij schrijft de volgende dag Humberto Tan een brief: http://afromagazine.nl/opinie/open-brief-aan-humberto-tan

RTL had tot sept 2015 het beleid: Behoud van Zwarte Piet en gewoon uitzenden. Een maand later oktober komen zij ineens met bericht dat zij het beleid gaan veranderen en zal Zwarte piet niet meer ondersteunen. Waar komt dat ineens vandaan?

https://opiniez.com/2016/10/27/wat-heeft-rtl-met-bertelsmann-en-soros/#prettyPhoto

En zo komen we uit bij George Soros. Deze man heeft de enge gewoonte overal waar er in een land, continent de nodige sociale onrust is – lees tegenstellingen – daar duikt zijn naam op. Oh en hij is een Nazie. Lees mijn eerste blog

https://wakker119.wordpress.com/2017/11/14/eerste-blogbericht/

En dat is nou precies wat er in ons land gebeurt. Alle personen en gebeurtenissen zijn verbonden met elkaar d.m.v. Soros en zijn stichting Open Society Foundations.

1

Soros heeft controle in meer dan vijftig landen over de Main Stream Media, Regeringen, Veiligheidsdiensten, Sociaal media: Facebook, Twitter,Snapchat en zo ook over internationale overheidsinstanties zoals UN Human Rights waar o.a. Verene Shepherd en Barryl Diekman aan gelinkt zijn. Soros heeft een schenking gedaan van 100 miljoen aan de UN Human Rights

https://www.hrw.org/news/2010/09/07/george-soros-give-100-million-human-rights-watch

2

Alle hoofdpersonen in dit verhaal krijgen een podium op de televisie CNN NPO NOS en RTL

3

CNN/CIA staat onder controle van Soros. Uitgerekend daar wordt de docu van Roger Williams uitgezonden. En volgens eigen zeggen ons ‘Nederlanders het schaamrood op de kaken zien te krijgen’. Lees tegenstelling/onrust kweken

https://www.dotcomnieuws.com/george-soros/ciacnns-anderson-cooper-onderuit-nadat-congreslid-vertelt-dat-charlotsville-soros-operatie-was/

4

Sylvana Simons , Quinsy Gario en Jerry Afriyie zijn verbonden door hun stichtingen die volgens kamer van koophandel op hetzelfde adres zijn gevestigd. Herkent u de namen van de stichtingen? Daar hoort ook nog Kick out Zwarte Piet bij.

https://drimble.nl/bedrijf/amsterdam/k59381523/stichting-nederland-wordt-beter.html

Op 22 aug 2017 is er een AFA (Anti Fascistische Actie) en Jerry houdt daarbij een toespraak voor Charlottesville en alle slachtoffers van racisme en fascisme. Twee citaten:

1

Witte suprematie is een ziekte die wij kunnen verslaan als wij kinderen leren dat de kleur van onze huid niets zegt over de potentie of de inhoud van mensen. Het is onze taak om de volgende generatie racisme- en fascisme vrij op te laten groeien. Wij moeten ons niet lenen voor de verdeel-en-heers tactiek van de politie en de media”.

2

Of ik nou spreek met Black Lives Matter-activisten of met familie en kennissen in Amerika, dit is wat zij mij vertellen. Dit is wat zwarte mensen dagelijks meemaken. Dit is het Amerika dat wij kennen en altijd zullen kennen”. Hij zegt het en dat moeten wij dan voetstoots aannemen. http://www.soulrebelmovement.com/als-nazis-hebt-afa-nodig/ Ik twijfel aan zijn woorden, zeker gezien dat hij kennelijk in contact staat met Black Lives Matter. Daar heb ik al moeite mee omdat ELK leven even belangrijk is. Ten tweede Soros ondersteunt de BLM.

http://yournewswire.com/black-lives-matter-produced-by-george-soros/ Of ik nu luister naar Barryl Biekman, Verene Shepherd, Roger Williams, Jerry Afriyie of Silvana Simons, ze hebben het allemaal over de ‘witte suprematie’. Ons een schuldgevoel aanpraten. En Soros heeft nu zijn zin. De tegenstellingen zijn groter dan ooit. We praten nu over witte en zwarte mensen. Ik heb meelij met deze genoemde personen dat zij zo gebruikt worden om hun sentimenten of ze doen het heel bewust volgens plan en dan is het nog erger.

De NWO bestaat uit drie pijlers:

Jacob Rothschild die wereldwijd de banken onder controle heeft – is afgelopen 17 nov betrokken geweest bij een helikopter crash en is sindsdien niets van hem vernomen. Een van de rijkste mannen verdwijnt er nergens in de Main Stream Media een melding of besproken?

De House of Saoedi Arabië. Deze financiert alle terroristen groepen op de wereld –Tijdens aanslag Las Vegas is er ook een aanslag geweest op de kroonprins het eigenlijke doel van de aanslag.

Wederom niets in de Main Stream Media.

George Soros beheert de Main Stream Media wereldwijd en steunt via zijn stichting Antifa, IS en Black Lives Matter. Zien jullie nu het Patroon? Alleen maar tegenstellingen creëren via gefinancierde protesten om een land in tweeën te verdelen. Verdeel en heers!

Het gaat dus niet zo zeer of je voor of tegen Zwarte Piet ben, maar het gaat op de manier hoe het geregisseerd wordt en met welk doel. Daar ben ik faliekant op tegen. Wordt WAKKER!

Wij worden tegen elkaar uitgespeeld op zo’n ingenieuze diabolische wijze dat heeft alle kenmerken van Soros en de NWO.

Doe je eigen onderzoek. Stel vragen. Waarom zit Twan Huys niet te praten bij DWDD over dit onderwerp? Of Pauw? of NOS? Waar is Maarten van Rossum de grote Amerika kenner?

Op Twitter #Followthewhiterabbit #QAnon en en kijk Hannity op Fox news #wakeupned

B@2017

The Storm has begun

20-11-2017

Dit wordt mijn derde blog in de hoop #wakeupNed. Op mijn eerste twee blogs is totaal geen reactie gekomen. Ligt dit aan de mensen of ligt dit aan Twitter, is mij nog niet duidelijk. Maar ik ga weer een poging wagen.

Waar te beginnen? Er is sinds eind oktober zoveel gebeurd aangaande de strijd tegen de NWO. Helaas is de mainstream media daar niet van gediend en zal t ook niet vermelden.

Ik geef een klein voorbeeld en ga dan verder met wat er allemaal in gang is gezet op dit zooitje lucifer aanbiddende satanische pedo criminelen achter de tralies te krijgen.

Afgelopen 17-11-2017 vrijdag in de middag, is er in Engeland een Cessna en een helikopter tegen elkaar gevlogen op/ rond het landgoed van Jacob Rothschild.In Aylesbury, Buckinghamshire, Er zijn verschillende doden waaronder zeer waarschijnlijk Jacob die gezien wordt als een van de grootste leiders in NWO. Maar de vraag is waarom niet in de media? Alleen Sky en wat lokale tv zenders hebben melding gemaakt. Normaal zit CNN al op het dak daar. Het is nu de 20de en nog niks. Er zijn verschillende links te vinden op YouTube. Kijk voor jezelf.

https://www.youtube.com/watch?v=mHwtNZ40j8c

Er is vanaf 28-10-2017 een operatie gestart onder de naam: ‘Alice in Wonderland’ door Trump en getrouwen. Deze operatie heeft de strijd aan gebonden met de Deep State dat onder de NWO valt zoals ook een paar rijke corrupte families. Rothschild, Rockefeller, Bush, Morgan en Dupont. Verder zijn de families Obama’s en de Clintons ook niet geheel vrij onbesproken gedrag. En wat te denken House of Saoedi Arabië en uiteraard Soros. Deze worden allemaal aangepakt in deze ongoing operatie.

Trump zei een tijdje terug na terugkomst bezoek Saoedi op vraag van journalisten: ‘wat staat er nog meer op het programma’? Antwoord Trump: ‘Er gaat komende tijd veel gebeuren! ‘Calm before the Storm’. En dat is nu precies wat er aan de hand is. Begin november is er een ‘helikopter ongeluk’ geweest in SA waar de kroonprins Monsour Bin Maqrin is omgekomen. https://www.youtube.com/watch?v=JifWUqoiG28 Deze had Snipers gestuurd naar Las Vegas waar Trump toen ook vermoedelijk was. Er is al aangetoond dat tijdens de slachting rond het Mandalay Bay Hotel er meerdere schutters aanwezig waren. https://www.youtube.com/watch?v=auzNPt2HSwg

Op forum kanaal 4Chan is op 28-10-2017 een account begonnen die zijn berichten ondertekent met Q. Hij/zij geeft top inside informatie over deze actie. Q staat voor dat die persoon in kwestie de 1 na hoogste of al dan niet de hoogste veiligheidsbevoegdheid heeft op top secret dossiers. Het is gebleken dat dit of Trump zelf of een persoon heel dichtbij hem. Uit de post waaronder een foto is te zien met daarop de coördinaten die aantonen dat op het moment van verzenden dat Trump in de AirForce1 zat tijdens bezoek Azië.

Deze Q stelt honderden vragen (soms retorisch) . Geeft voorspellingen aangaande acties, en voorspelt wie er wordt aangeklaagd. Tot nu toe heeft Q het bij het rechte eind gehad. En dat gaat dan over Senators, Podesta-groep, Clintons, Rothschild, Soros en nog veel meer. Dit geeft aan dat de info for real is.

Q leidt ons door dat proces en vraagt ook om antwoorden, geeft links om te kijken en geeft inzage in dossiers. Om dit allemaal uit te leggen is echt te veel. Wat wel vast staat dat alle zgn. complotten met elkaar verbonden zijn, zoals eerder genoemd in mijn blog 1 https://wakker119.wordpress.com/2017/11/14/eerste-blogbericht/

Vandaag is Q erg bang voor een aanslag op een geheime getuige die vandaag voor het Senaat wordt verwacht. Er zijn al zes aanslagen op diens leven geweest. Daar hoor je niks van in de media.

Wat je ook niet hoort is dat Trump verschillende hoge militairen verwijderd heeft en nu een groep om zich heen heeft verzameld die hij kan vertrouwen. Dat heeft geleid dat afgelopen zaterdag een special force team (MAU) het Hoofdkwartier van CIA in Langley https://www.youtube.com/watch?v=8b87udDOn4w heeft omsingeld om een coup te voorkomen.

Om Q te kunnen volgen op 4Chan geef aik nu een link met de post van 20-11-2017. Om te kunnen volgen wat er gezegd wordt,veel is in code , open dan: ANSWERS SPREADSHEET in een andere scherm. Daar zie je verklaring codes en wat antwoorden. Als je een post wilt lezen klik dan op een nummer en in ander scherm en daar zie je dan een chat. Helaas zitten er ook trollen tussen van de overheid. Hoop dat je daardoor heen prikt.

Op YouTube zijn video’s te vinden met dit onderwerp en daar wordt de post met je door genomen door analisten/hackers maar wel met een achtergrond zodat zij werkelijk de post kunnen duiden https://archive.4plebs.org/pol/thread/150171127/#150173114

Op Twitter te volgen #Followthewhiterabbit of #QAnon

Als deze operatie succes heeft zal dit gevolgen voor heel de wereld hebben. Hoelang wij nog kunnen posten hangt geheel van Facebook, Twitter en Google af. Uit de stukken blijkt dat zij midden december een grote censor gaan invoeren. Dus belangrijk deze post zoveel mogelijk te delen of gewoon doorslapen! #wakeupNed

@2017

Je Suis wij allen

Zo gisteren mijn eerste blog online gezet. Wat een teleurstelling. Mijn onderwerp was/is George Soros. Het grootste gevaar wat de wereld loopt. Zoals ik al dacht en aan heb gegeven: Mensen zijn zo geconditioneerd en bewust in slaapmodus gehouden, dat ze niet eens reageren op een naderde dreiging.

Ze praten veel op Facebook en Twitter over wat er allemaal mis is in ons land en in de wereld. En sommige plaatsen dan wel een berichtje of een filmpje over geweld wat er heeft plaats gevonden. Of bij een aanslag massaal Je suis en vul maar in. Maar wat de oorzaak is, welk duivels brein er achter zit,daar sluiten wij massaal onze ogen voor. Terwijl alle info voorhanden is. Zo jammer
Wij weten allemaal diep in ons hart dat het verkeerd gaat aflopen met Europa. Wij weten allemaal dat elk Europees land zijn bevoegdheden stap voor stap aan het inleveren zijn. Wij zeggen zelfs hardop dat het niet lang duurt of Brussel/EU regelt alles en toch lijken wij het niet te willen te geloven
Nou dan heb ik nieuws voor u allen. Het gaat echt gebeuren en wat nog erger is dat de trein al in volle vaart is. George Soros heeft vorig jaar 42 gesprekken gehad met Europarlementariërs. Wat moet een zakenman daar bespreken?https://youtu.be/Y6uCGuVXBwo Nigel Farage lijkt eindelijk wakker! Hij vraagt aan zijn collega’s van het Europees parlement gisteren nota bene voor George Soros zijn arrest! Hebben jullie wat gehoord via de media alhier?
Gisteren heb ik een link toegevoegd van Glenn Beck. Hij was een journalist bij Fox News Hij deed onderzoek naar Soros en maakte een indrukwekkende video hoe Soros de macht heeft over regeringen in 50 landen en daarmee alle daarin gevestigde instanties, bedrijven en de media. Helaas is Glenn Beck overgestapt naar Soros kamp, en is daarom ook vorig jaar ontslagen bij Fox News. Maar zijn video blijft indrukwekkend https://youtu.be/pPLm0-uAZbs
Alstublieft maak een keer tijd om deze video te bekijken i.p.v. een film van HBO of Netflix. Het is maar 1 film en het wordt dan zoveel duidelijker waarom de wereld nu is zoals die is. Met al het geweld, alle tegenstellingen. Waarom D’66 nu doet wat ze zouden moeten laten, waarom geen zwarte Piet meer, waarom de NED vlag verdwijnt uit de burgerzaal in Rotterdam,waarom er een debat in Zweden is om die vlag weg te doen en zoveel meer. En waarom ik deze blog heb.
En nogmaals het ligt niet aan jullie. Het komt door het ingenieuze systeem dat jullie/ons geconditioneerd en in slaapmodus houdt. Het wordt tijd om wakker te worden en diegene aanspreken die bij het Soros kamp behoren.
Alstublieft wordt WAKKER!
JE SUIS WIJ ALLEN
@2017

Wakker worden!

Ik maak mij zorgen!

Ik vind dat de NOS NPO RTL NRC CNN CBS ABC aan gemanipuleerde nieuwsvoorziening doen. Ik ben geen schrijver. Ik schrijf het op zoals ik denk en voel.

Er werd opgemerkt dat ik voor het eerst mocht stemmen.  Op wie werd er gevraagd? Wist ik veel. ‘Maakt geen reet uit gozer, is toch 1 pot nat’ zei  Frans een collega. ‘Het land wordt toch geregeerd door de grote multinationals’.  Ja hoor, daar heb je Frans weer met ‘zijn complot’ zeiden de andere collega’s schamper. ‘ Nee is echt waar’. Shell, Unilever, Philips enz. Die bepalen wat hier gebeurt.  Ze vergaderen altijd in de Zeven Planeten’. En weer door’ zeiden de andere collega’s lachend.

Jaren later hoorde/las ik van de Bilderberggroep. Een club die jaarlijks bij elkaar komt, en zou bepalen wat er in de wereld gebeurt.  Ik moest denken aan Frans en besloot op dat nader te onderzoeken

Op YouTube viel ik in de ene verbazing na de andere. Bilderberggroep , Skull & Bones, Bohemian Grove, Ondergrondse steden, Mindcontrol en Gemanipuleerde onderwijs. Tenslotte kwam ik terecht via Jordan Maxell, bij Alex Jones over de Nieuwe Wereldorde -NWO- en George Soros. Later kwamen er nog meer schokkende onderwerpen bij zoals: DeepState en Hollywood. Wat weer resulteerde in Pizzagate – een pedofiele ring wat tot de hoogste kringen leidt. Las Vegas aanslag, Verkoop van Uranium 1 aan de Russen en het onderwerp Antifa en andere zgn. boze groepen die bewust/betaald rellen veroorzaken. Tenslotte het Omvolken van Europa. En overal duikt de naam Soros op!

Alex Jones: Het viel mij op dat hij werd uitgelachen en neer werd gezet als een gekkie. Vele talkshows en vele politici beschimpten hem. Ik vroeg mij af : als hij toch een gekke complotdenker is, waarom zoveel aandacht aan hem besteden Ik volg hem nu 12 jaar Ik heb geprobeerd alles wat hij zegt onderuit te halen met tegenargumenten. Dat is mij niet gelukt

Correctie 1 juli 2018

Het blijkt nu dat Alex Jones bewust zich gedroeg als een gekkie. Dit om de indruk te geven aan de buitenwereld, dat complot denkers inderdaad maf zijn. Zover gaat dus de DeepState. Bewust een persoon een podium geven, om een halve waarheid te laten vertellen, om de hele grote leugen te verdoezelen. Gelukkig bestaat er nog zo iets als 8 chan. Deze patriotten hebben de leugen ontdekt van Alex Jones en die van Dr. Jerome Corsi. Zij beiden zijn geen patriots maar paytriots.

In tegendeel door de jaren heen heeft t mij gesterkt in t idee dat er inderdaad een schaduwregering bestaat. Dat er inderdaad al jaren wordt gebouwd aan een NWO. In diverse toespraken -op beeld- van JFK en Reagan, zij waarschuwden voor de NWO. Rockefeller gaf het toe in zijn boek en George Soros vertelde het in een interview van programma 60 minutes.  Ook de EU spreekt nu openlijk over NWO.  Zij geven nu toe wat ze jarenlang hebben tegengesproken. Daarom is het ook mogelijk dat een ‘democratisch land’  als Spanje een coup kan plegen in Catalonië. Heel de EU zwijgt en knikt instemmend. Juncker kreeg er van de week er een onderscheiding voor.

George Soros. Hij is een God – niet mijn woorden,  dat zegt hij zelf. Hij is een Multimiljardair , een filantroop die miljoenen schenkt en hij is, zegt hij zelf ‘Het geweten van de wereld’.

Diezelfde George Soros is ook verantwoordelijk voor devaluatie van munteenheid in: Thailand , Indonesië, Rusland , Maleisië en Japan Hij noemt dit een spel. Hij heeft daarmee duizenden mensen de financiële afgrond in gestort en miljoenen mee verdiend. Over spel gesproken Hij zegt: Ik hou van het spel, zolang ik zelf de spelregels kan maken’.  Met dat spel heeft hij in 1992 de Bank van Engeland laten klappen. In een interview -op beeld- zegt hij daarmee een miljard te hebben verdiend.

George Soros is verantwoordelijk voor de val van: Hongarije, voormalig Joegoslavië, Slowakije, Georgië en Oekraïne. George Soros volgend doel is de USA.  Zijn woorden.

George Soros is machtiger dan welk staatshoofd dan ook. Sjeik, Koning of Regeringsleider. Hij speelt een spel en heeft wereldwijd de macht -d.m.v. infiltratie- over Regeringen, Veiligheidsdiensten,  Banken, Bedrijven, Sociaal/Media en is in 50 landen daarmee actief. Laat dat even tot u inwerken!

Kijk naar YouTube video van 2012 onderzoeksjournalist Glenn Beck: The Puppetmaster. Ronduit schokkend!  Hierin wordt ook uitgelegd welke vijf basis regels Soros hanteert om een revolutie te ontketenen. Dit is hem dus al enkele keren gelukt.

Hoe is t mogelijk dat deze man nooit is besproken door Amerika kenners Bijv. door Twan Huys bij tv programma DWDD of Het uur van de Wolf of bij Pauw???? Van Rossum hoor ik er ook nooit over. Hoe is het mogelijk dat in afgelopen maand, Soros een pagina groot advertentie kan laten plaatsen in de New York Times met een oproep van Antifa om jl. 4 nov een coup te plegen in de USA?  Hier niks van gehoord/ gezien of gelezen hier in de media.

Soros zet mensen tegen elkaar op. Soros financiert groepen die rellen. De meeste mensen weten niet eens dat zij gebruikt worden. Soros creëert tegenstellingen. Hij creëert chaos zodat wij roepen om meer bescherming en daarmee steeds meer onder controle komen.  Soros gaat over lijken. Schokkend is t interview (60 minutes) waarin hij zegt als 14 jarige jongen, die met zijn vader mee liep , om hun joodse vrienden te verraden aan de Duitsers toentertijd in Hongarije ten tijde van de oorlog aldaar. Het deed hem niks ook nu nog niet.

Soros is nu 87 en geraakt aan t einde maar heeft wel gezorgd dat na zijn dood zijn doel wordt voortgezet: Werelddominantie. Hij heeft 18 biljoen overgemaakt naar zijn stichting ‘Open Society Foundations’ en zijn zoon zit al klaar om het over te nemen.

Er staan zoveel video’s over al deze genoemde onderwerpen op YouTube. Er wordt door mensen met gevaar voor eigen leven zo veel getuigenissen opgetekend. Er zijn al zoveel moorden gepleegd om dit alles stil te houden. Maar er word niet geluisterd of de moeite genomen om te kijken. Dit komt niet door jullie, maar is een onderdeel van de tactiek van de NWO. Wij zijn door de jaren heen zo geconditioneerd en gemanipuleerd. Dit door te kijken naar nietszeggende tv programma’s , gemanipuleerde talkshows en onze nieuwe aanwinsten HBO VIDEOLAND en Netflix.  Kijk maar naar t kastje en ga vooral niks onderzoeken of vragen stellen.  Zoals vroeger bij de Romeinen: ‘ Geef ze brood en spelen’. Nou dat brood wordt ook steeds minder, zie het regeerakkoord.

Het blijkt nu – mei 2016 –  dat Alex Jones, Dr Corsi en Glenn Beck , toch naar de donkere kant zijn overgegaan. Dat wil niet zeggen dat de video’s toentertijd gemaakt, geen waarde zouden hebben. In tegendeel. Je moet zo opletten.  Zo wakker blijven. Dit geeft maar aan hoe geraffineerd de Elite opereert. Met open ogen ingetuind.

De Puppetmaster https://youtu.be/pPLm0-uAZbs  Wil je echt op de hoogte zijn van het wereldnieuws?  Kijk dan Fox News: Sean Hannity,  Fox nieuws and friends.

De naam @WakkerWordenNed is gekozen omdat ik echt denk dat wij op weg zijn naar een NWO. Omdat ik echt denk dat Nederland met al zijn tradities en zijn waarden bewust wordt kapot gemaakt. Omdat t krom is dat voor de verkiezingen er altijd een financiële meevaller is en na de verkiezingen valt t weer tegen. Omdat t krom is dat vaak het argument wordt gebruikt : Denk aan de toekomst van onze kinderen, en daarom nu zuinig zijn met de uitgaven, terwijl mensen nu behoefte hebben aan oplossingen. Omdat t krom is grote bedrijven te belonen en de leraren – ondanks belofte- in de kou laten staan. Omdat t krom is dat politieke partijen zomaar hun principes en idealen over boord gooien als t uitkomt. Omdat ik echt denk dat wij in slaapmodus worden gehouden en dat t hoogste tijd wordt om wakker te worden.

Wees vrij om je mening daarover door te geven op Twitter @WakkerWordenNed Inmiddels weer Twitternaam veranderd in @WakeyQ

Ik maak mij oprecht zorgen.

#Wakeupnederland

Dank voor jullie aandacht 👍🏻

@2017